Bạn đang xem: Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình

Một bếp điện gồm nhị dây năng lượng điện trở R1và R2.Nếu chỉ dùngR1thì thời gian đun sôi nước là 15phút, nếu chỉ dùngR2thì thời gian đun sôi nước là 30phút. Hỏi lúc dùngR1song songR2thì thời hạn đun sôi nước là (coi nhiệt độ lượng trong các trường thích hợp là ko đổi)


Hai bóng đèn tất cả hiệu điện ráng định mức theo thứ tự là U1=110V, U2=220V.Chúng có năng suất định mức bởi nhau, tỉ số năng lượng điện trở của chúng bằng:


Một mạch điện bí mật gồm nguồn điện áp suất điện đụng ξ=6 V, điện trở trong r=1Ωnối cùng với mạch ngoại trừ là vươn lên là trở R, điều chỉnh Rđể năng suất tiêu thụ bên trên R đạt cực hiếm cực đại. Công suất đó là


Khi hai điện trở như là nhau mắc song song và mắc vào nguồn tích điện thì hiệu suất tiêu thụ là 40W.Nếu hai điện trở này mắc tiếp liền vào nguồn thì công suất tiêu thụ là


Một quạt điện được thực hiện dưới hiệu điện vậy 220Vthì cái điện chạy qua quạt có cường độ là 5A.Tính chi phí điện phải trả mang lại việc áp dụng quạt vào 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 30phút, biết giá điện là 600đồng/kWh. Cho thấy 1Wh=3600J.


Mắc hai năng lượng điện trở R1=10Ω, R2=20Ω vào nguồn gồm hiệu điện nạm Ukhông đổi. Tỉ số công suất tiêu thụ trên những điện trở này khi chúng mắc thông suốt và mắc tuy vậy song là


Hai đèn điện có công suất định nấc làP1=25W, P2=100W phần đa làm việc thông thường ở hiệu điện nắm 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thay 220Vthì


Ba năng lượng điện trở cân nhau R1=R2=R3mắc như hình vẽ. Hiệu suất tiêu thụ:


Ba năng lượng điện trở giống nhau được mắc như hình, nếu hiệu suất tiêu thụ trên điện trở (1)là 3Wthì hiệu suất toàn mạch là bao nhiêu?


Có hai điện trở mắc thân hai điểm gồm hiệu điện núm 12V. Khi R1nối tiếp R2thì công suất của mạch là 4W. Khi R1mắc tuy nhiên song R2thì năng suất mạch là 18W. Hãy khẳng định R1và R2 ?


Hai đèn điện Đ1 ghi 6V-3W cùng Đ2 ghi 6V-4,5W được mắc vào mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện tất cả hiệu điện nỗ lực Ukhông núm đổi.

a) Biết ban sơ biến trở Rbở vị trí làm thế nào để cho 2 đèn sáng bình thường. Tìm điện trở của biến đổi trở lúc này? trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ?

b) trả sử tự vị trí ban đầu ta dịch rời biến trở nhỏ chạy sang phải một chút thì độ sáng những đèn đổi khác thế nào?


Hai điện trở mắc tuy vậy song vào điện áp nguồn nếu R1R2và R12là năng lượng điện trở tương tự của hệ mắc tuy nhiên song thì


Mạch điện gồm điện trở R=20Ωmắc thành mạch điện kín với mối cung cấp ξ=3V, r=1Ω thì năng suất tiêu thụ ngơi nghỉ mạch ngoài R là:


Một bộ pin của một máy điện hoàn toàn có thể cung cấp một loại điện 2Aliên tục trong một giờ thì phải nộp lại.Nếu cỗ pin bên trên được sử dụng liên tục trong 4 tiếng ở chính sách tiết kiệm năng lượng thì phải nạp lại. Tính cường độ mẫu điện mà cỗ pin này hoàn toàn có thể cung cấp?


Cho mạch điện có hai năng lượng điện trở mắc thông suốt nhau và mắc vào mối cung cấp điện gồm hiệu điện cầm cố U=9V. Mang đến R1=1,5Ω, biết hiệu điện thế hai đầu R2là 6V. Tính sức nóng lượng tỏa ra trên R2trong 2 phút?R
Xem thêm: Thành Phần Của Clorua Vôi Là Gì? Tính Chất, Điều Chế Và Ứng Dụng Của Caocl2

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam