dYH2 = 0,25.a.28 + 2,25.a.2 + 0,75a.303,25a. 2

= 5,23
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm etilen và h2

Hỗn hòa hợp X gồm tỉ khối so với H2 là 21 gồm propan, propen với propin. Khi đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O chiếm được là


Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?


Hỗn đúng theo khí A chứa eilen với H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5. Dẫn A đi qua chất xuc tác Ni nung rét thu được hh khí B bao gồm tỉ khối đối với hiđro là 9,0. Công suất phản ứng cùng hiđro của etilen là:


Dẫn ankin X vào lượng dư hỗn hợp Br2, khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng 2 gam và có 0,1 mol Br2 đã tham gia phản ứng. Đốt cháy trọn vẹn cũng lượng X trên, hấp thụ thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp X tất cả metan và axetilen vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và tất cả 1,12 lít khí bay ra. (Thể tích các khí đo (đktc)). Quý hiếm của m là


Cho 3,12 gam ankin X bội nghịch ứng cùng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PdCO3, t0), thu được tất cả hổn hợp Y chỉ bao gồm hai hidrocacbon. Bí quyết phân tử của X là


Hỗn hòa hợp khí X gồm etilen cùng propin. Cho a mol X tác dụng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X làm phản ứng về tối đa cùng với 0,34 mol H2. Giá trị của a là


2,24 lít tất cả hổn hợp X có buta–1,3–đien với penta–1,3-đien (đktc) tất cả thể chức năng hết về tối đa từng nào lít dung dịch brom 0,10M ?


Cho 13,8 gam chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C7H8 tác dùng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X tất cả bao nhiêu đồng phân cấu trúc thỏa mãn hóa học trên?


Đun nóng 20,16 lít các thành phần hỗn hợp khí X có C2H4 và H2 cần sử dụng Ni xúc tác thì thu được 13,44 lít hỗn hợp khí Y. Mang lại Y lội thật chậm qua bình đựng dung dịch Br2dư thì thấy cân nặng bình tăng 2,8 gam. Hiệu suất phản ứng hidro hóa anken:


Hỗn phù hợp X gồm anken M và ankin N tất cả cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. Hỗn hợp X có cân nặng 12,4 gam với thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân trường đoản cú của M với N theo lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn 1 lít tất cả khí C2H2 cùng hiđrocacbon X, sau phản nghịch ứng ra đời 2 lít khí CO2 cùng 2 lít tương đối H2O.(các khí cùng hơi đo làm việc cùng đk nhiệt độ, áp suất). Phương pháp của X là
Xem thêm: Các Dạng Toán Lớp 10 Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam