Câu hỏi :

Cho một mạch điện bao gồm một pin 1,5 V bao gồm điện trở trong 0,5Ω nối cùng với mạch ngoài là một trong điện trở 2,5Ω. Cường độ cái điện trong toàn mạch là: 


*