Lý thuyết và cách thức giải lực từ công dụng lên đoạn dây dẫn trực tiếp kèm ví dụ minh họa và bài bác tập trường đoản cú luyện


*
ctv91neg.com80 3 năm trước 70917 lượt coi | đồ dùng Lí 11

Lý thuyết và phương pháp giải lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn thẳng kèm lấy một ví dụ minh họa và bài bác tập trường đoản cú luyện


LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN THẲNG

A)Lý thuyết và cách thức giải:

-Lực tự $overrightarrowF$ bao gồm đặc điểm:

+Điểm để ở trung điểm đoạn mẫu điện.

Bạn đang xem: Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn

+Có phương vuông góc với $overrightarrowI$ cùng $overrightarrowB$, bao gồm chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.

+Độ lớn: $F=B.I.l.sin alpha $ (với $alpha $ là góc tạo vày $overrightarrowI$ với $overrightarrowB$).

Trong đó: B là chạm màn hình từ (đơn vị là Tesla – T)

I là cường độ mẫu điện (A)

$l$ là chiều lâu năm của tua dây (m)

$alpha $ là góc tạo thành bởi vị trí hướng của vecto cảm ứng từ với hướng chiếc điện.

-Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, thế nào cho lòng bàn tay hứng những đường mức độ từ, chiều tự cổ tay đến những ngón tay thân chỉ chiều mẫu điện, khi ấy ngón dòng choãi ra 90$^0$ chỉ chiều của lực từ.

*

-Đặc điểm con đường sức: Là phần lớn đường tròn đồng tâm phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với dây dẫn và bao gồm tâm là giao điểm của mặt phẳng cùng dây dẫn.

+Độ lớn: $B=2.10^-7.fracIr$

Chú ý:

+Chiều của cảm ứng từ phía bên ngoài nam châm là chiều vào phái nam (S) ra Bắc (N)

+Quy ước:

$odot $: tất cả phương vuông góc với khía cạnh phẳng biểu diễn, chiều đi ra.

$otimes $: bao gồm phương vuông góc với khía cạnh phẳng biểu diễn, chiều đi vào.

$ o $: bao gồm phương, chiều là phương chiều về mũi tên với nằm cùng bề mặt phẳng vẽ nó.


Ví dụ 1: Lực từ công dụng lên một quãng dây dẫn thẳng mang chiếc điện tỉ trọng với:

A.cường độ loại điện qua đoạn dây.

B.căn bậc nhì của hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn dây.

C.bình phương hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn dây.

D.điện trở của đoạn dây.


Hướng dẫn:

Lực từ tác dụng lên một quãng dây dẫn thẳng phụ thuộc và cường độ chiếc điện qua đoạn dây.

Chọn lời giải A.


Ví dụ 2: trong một trường đoản cú trường hầu hết B = 0,2T, fan ta đặt một dây dẫn lâu năm 20cm tất cả mang dòng điện I. Biết rằng nếu để dây vuông góc cùng với đường cảm ứng từ thì trọng lượng của dây phường = 0,4N sẽ cân bằng với lực từ tác dụng lên dây. Quý hiếm I bằng:

A.10A B.5A C.1A D.20A


Hướng dẫn:

Trọng lượng của dây phường = 0,4N sẽ thăng bằng với lực từ công dụng lên dây đề xuất lực từ tác dụng lên dây dẫn là F = 0,4N.

Cường độ loại điện là:

$F=BIlRightarrow I=fracFBl=frac0,40,2.0,2$= 10(A)

Chọn giải đáp A.


Ví dụ 3: chiếc điện 5A chạy vào dây dẫn đặt trong từ trường có chạm màn hình từ 10T. Góc tạo vị giữa chiều của chiếc điện cùng chiều của trường đoản cú trường bằng 60$^0$. Nếu như từ trường chức năng lên dây dẫn một lực 20N, thì chiều lâu năm của dây dẫn bằng.

A.0,46m B.0,52m C.0,82m D.0,64m


Hướng dẫn:

Ta có: $F=BIlsin alpha Rightarrow l=fracFBIsin alpha =frac2010.5.sin 60^0$= 0,46m

Chọn lời giải A.


Ví dụ 4: Một đoạn mẫu điện nằm song song với con đường sức trường đoản cú và bao gồm chiều ngược với chiều của con đường sức từ. điện thoại tư vấn F là lực từ công dụng lên đoạn chiếc điện đó thì:

A.F khác 0.

B.F = 0.

C.F còn tùy trực thuộc chiều nhiều năm của đoạn dòng điện.

D.F còn tùy ở trong độ lớn cường độ dòng điện.


Hướng dẫn:

Góc giữa loại điện với vectơ cảm ứng từ bởi 0, suy ra F = 0.

Chọn giải đáp B.


Ví dụ 5: Lực từ tính năng lên một quãng dây dẫn có dòng năng lượng điện chạy qua bao gồm hướng phù hợp với hướng của mẫu điện góc $alpha $

A.có độ lớn cực lớn khi $alpha $= 0.

B.có độ lớn cực lớn khi $alpha =fracpi 2$.

C.có độ phệ không phụ thuộc góc $alpha $.

D.có độ phệ dương lúc $alpha $ nhọn cùng âm lúc $alpha $ tù.


Hướng dẫn:

Từ công thức: $F=B.I.l.sin alpha $

F cực to khi sin$alpha $= 1, tốt $alpha =fracpi 2$

Chọn câu trả lời B.


Ví dụ 6: một đoạn dây dẫn thẳng nhiều năm 5cm đặt trong từ bỏ trường các và vuông góc cùng với vectơ chạm màn hình từ. Chiếc điện qua dây bao gồm cường độ 0,75A. Lực từ công dụng lên đoạn dây đó là 3.10$^-3$N. Xác định chạm màn hình từ của trường đoản cú trường?

A.0,08T B.0,06T C.0,05T D.0,1T


Hướng dẫn:

Đoạn dây vuông góc với vectơ chạm màn hình từ nên góc giữa chiếc điện với vectơ cảm ứng từ bằng 90$^0$.

Ta có: $B=fracFI.l.sin alpha =frac3.10^-30,75.0,05.sin 90^0$= 0,08T

Chọn lời giải A.


Ví dụ 7: một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong trường đoản cú trường số đông và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Loại điện chạy qua dây bao gồm cường độ 0,75A. Lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn chính là 3.10$^-2$N. Độ lớn cảm ứng từ của sóng ngắn từ trường là:

A.0,4T B.0,6T C.0,8T D.1,2T


Hướng dẫn:

Ta có: $B=fracFI.l.sin alpha =frac3.10^-20,75.0,05.sin 90^0$ = 0,8 T

Chọn đáp án C.


Ví dụ 8: một quãng dây dẫn đặt trong sóng ngắn đều. Trường hợp chiều dài dây dẫn cùng cường độ chiếc điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ bự lực từ tác dụng lên dây dẫn

A.tăng 2 lần B.giảm gấp đôi C.tăng 4 lần D.không đổi


Hướng dẫn:

Từ bí quyết : $F=B.I.l.sin alpha $

Nếu I và $l$ đồng thời tăng gấp đôi thì F tăng 4 lần.

Chọn giải đáp C.


Ví dụ 9: một quãng dây dẫn lâu năm $l$ = 0,2m đặt trong từ trường đều làm sao để cho dây dẫn hợp với vectơ chạm màn hình từ một góc 30$^0$. Biết chiếc điện chạy qua dây là 10A, cảm ứng từ B = 2.10$^-4$T. Lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn là:

A.10$^-4$N B.2.10$^-4$N C.2,5.10$^-4$N D.3.10$^-4$N


Hướng dẫn:

Ta có: $F=B.I.l.sin alpha =2.10^-4.10.0,2.sin 30^0=2.10^-4$N

Chọn câu trả lời B.


Ví dụ 10: Treo đoạn dây dẫn bao gồm chiều dài $l$ = 5cm, khối lượng m = 5g bằng hai dây mảnh, nhẹ làm thế nào cho dây dẫn ở ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 2A. Nếu mang g = 10m/s$^2$ thì góc lệch của dây treo so với phương trực tiếp đứng là:

A.30$^0$ B.45$^0$ C.60$^0$ D.75$^0$


Hướng dẫn:

Các lực tác dụng lên đoạn dây là $overrightarrowP,overrightarrowF_t,overrightarrowT$

$ an alpha =fracF_tP=fracB.I.lmg=frac0,5.2.0,050,005.10=1Rightarrow alpha =45^0$

Chọn lời giải B.

C)Bài tập từ bỏ luyện:

Câu 1: Chiều của lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, hay được khẳng định bằng quy tắc:

A.bàn tay trái. B.vặn đinh ốc.

C.bàn tay phải. D.vặn đinh ốc 2.

Câu 2: Phương của lực từ tính năng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong tự trường ko có điểm lưu ý nào sau đây?

A.Vuông góc với mặt phẳng đựng vectơ chạm màn hình từ và loại điện.

B.Vuông góc cùng với vectơ cảm ứng từ.

C.Song tuy nhiên với các đường sức từ.

D.Vuông góc với dây dẫn mang cái điện.

Câu 3: một đoạn dây dẫn thẳng lâu năm 10cm mang chiếc điện cường độ 0,75A, để trong tự trường đều sở hữu đường sức từ vuông góc với dây dẫn. Biết lực từ chức năng lên đoạn dây là 0,03N thì chạm màn hình từ gồm độ phệ bằng:

A.0,8T B.1,0T C.0,4T D.0,6T

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không phải của những đường sức từ biểu diễn từ ngôi trường sinh bởi vì dòng điện chạy trong dây dẫn trực tiếp dài?

A.Các mặt đường sức là các đường tròn.

B.Mặt phẳng chứa những đường mức độ thì vuông góc cùng với dây dẫn.

C.Chiều những đường mức độ được khẳng định bởi luật lệ bàn tay trái.

D.Chiều những đường mức độ không phụ thuộc chiều loại điện.

Câu 5: Phương của lực từ công dụng lên dây dẫn mang loại điện không có đặc điểm nào sau đây?

A.Vuông góc với dây dẫn mang chiếc điện.

B.Vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ.

C.Vuông góc với khía cạnh phẳng đựng vec tơ chạm màn hình từ và cái điện.

D.Song tuy nhiên với các đường sức từ.

Câu 6: đánh giá và nhận định nào sau đây không đúng về chạm màn hình từ sinh do dòng năng lượng điện chạy vào dây dẫn trực tiếp dài?

A.phụ thuộc bản chất dây dẫn.

B.phụ thuộc môi trường xung quanh xung quanh.

C.phụ thuộc bản thiết kế dây dẫn.

D.phụ thuộc độ khủng dòng điện.

Câu 7: chạm màn hình từ sinh do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng nhiều năm không có đặc điểm nào sau đây?

A.vuông góc với dây dẫn.

B.tỉ lệ thuận với cường độ loại điện.

C.tỉ lệ ngịch với khoảng cách từ điểm vẫn xét mang đến dây dẫn.

D.tỉ lệ thuận cùng với chiều lâu năm dây dẫn.

Câu 8: Một mẫu điện chạy vào dây dẫn thẳng lâu năm vô hạn bao gồm độ to 10A đặt trong chân không hình thành một tự trường tất cả độ lớn chạm màn hình từ trên điểm giải pháp dây dẫn 50cm.

A.4.10$^-6$T B.2.10$^-7$/5T C.5.10$^-7$T D.3.10$^-7$T

Câu 9: trên một điểm biện pháp một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang chiếc điện 5A thì có cảm ứng từ 0,4$mu $T. Trường hợp cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10A thì chạm màn hình từ tại đặc điểm này có quý hiếm là

A.0,8$mu $T B.1,2$mu $T C.0,2$mu $T D.1,6$mu $T

Câu 10: chọn câu sai: Lực điện từ chức năng lên đoạn dây dẫn bao gồm dòng điện để trong tự trường.

A.luôn cùng chiều trường đoản cú trường.

B.luôn luôn luôn vuông góc với cảm ứng từ.

C.luôn vuông góc với dây dẫn.

D.phụ trực thuộc vào góc thân dây dẫn và cảm ứng từ.

Câu 11: lựa chọn câu đúng: Đặt bàn tay trái cho những đường mức độ từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90$^0$ chỉ chiều mẫu điện thì chiều của lực từ tính năng lên dòng điện:

A.theo chiều trường đoản cú cổ tay đến bốn ngón tay.

B.ngược cùng với chiều từ cổ tay đến tứ ngón tay.

C.cùng chiều với ngón tay dòng choãi ra.

D.ngược chiều cùng với ngón tay bào chữa choãi ra.

Câu 12: Lực từ tính năng lên một đoạn dây dẫn MN bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua đặt thuộc phương với con đường sức từ

A.luôn cùng hướng với mặt đường sức từ.

B.luôn ngược hướng với đường sức từ.

C.luôn vuông góc với con đường sức từ.

D.luôn bởi 0.

Câu 13: một quãng dây dẫn thẳng, lâu năm 10cm mang dòng điện 5A để trong sóng ngắn từ trường đều chạm màn hình từ B = 0,08T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là:

A.0,02N B.0,04N C.0,06N D.0,08N

Câu 14: Một dây dẫn thẳng dài mang chiếc điện 20A, để trong trường đoản cú trường gần như có chạm màn hình từ B = 5.10$^-3$T. Dây dẫn để vuông góc cùng với vec tơ chạm màn hình từ và chịu lực từ bằng 10$^-3$N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là:

A.4cm B.3cm C.2cm D.1cm

Câu 15: một đoạn dây dẫn nhiều năm $l$ = 0,8m để trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vec tơ cảm ứng từ một góc 60$^0$. Biết chiếc điện I = 20A với dây dẫn chịu đựng một lực là F = 2.10$^-2$N. Độ lớn của cảm ứng từ là:

A.0,8.10$^-3$T B.10$^-3$T C.1,4.10$^-3$T D.1,6.10$^-3$T

Câu 16: một quãng dây dẫn nhiều năm $l$ = 0,5m để trong sóng ngắn từ trường đều làm sao để cho dây dẫn phù hợp với vec tơ chạm màn hình từ một góc 45$^0$. Biết cảm ứng từ B = 2.10$^-3$T với dây dẫn chịu đựng lực tự F = 4.10$^-2$N. Cường độ cái điện trong dây dẫn là?

A.20A. B.20$sqrt2$A C.40$sqrt2$A D.40A

Câu 17: Ha dây dẫn trực tiếp dài phía trong cùng một khía cạnh phẳng và vuông góc cùng với nhau, mang cái điện $I_1=I_2$= 10A trong ko khí. Chạm màn hình từ tại điểm M biện pháp đều nhì dây dẫn một quãng 10cm bằng:

A.8.10$^-5$T B.2.10$^-5$T C.0 D.4.10$^-5$T

Câu 18: Dây dẫn trực tiếp dài gồm cường độ I$_1$ = 5A đi qua đặt trong ko khí. Tính lực tác dụng lên 1m dây của loại điện I$_2$ = 10A đặt tuy nhiên song, giải pháp I$_1$ 15cm và I$_2$ ngược chiều.

Xem thêm: Thân, Lá Cây Hà Thủ Ô Có Uống Được Không, Hà Thủ Ô Đỏ

A.2.10$^-4$N B.10$^-4$N C.0 D. 2.10$^-3$N

Câu 19: Một dây dẫn có chiều nhiều năm 10m được để trong trường đoản cú trường đều phải sở hữu B =5.10$^-2$T. Cho rằng điện có cường độ 10A chạy qua dây dẫn. Trường hợp lực từ chức năng có độ lớn bằng 2,5$sqrt3$N. Hãy khẳng định góc thân $overrightarrowB$ cùng chiều cái điện?

A.30$^0$ B.60$^0$ C.45$^0$ D.90$^0$

Câu 20: Một dây dẫn có chiều dài $l$ = 5m, được đặt trong từ trường đều phải có độ to B = 3.10$^-2$T. Cường độ cái điện chạy vào dây dẫn có mức giá trị 6A. Xác định độ phệ của lực từ công dụng lên dây dẫn lúc dây dẫn đặt song song với các đường sức từ.