MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

Số: 05-CT/TW

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ ĐẨYMẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số03-CT/TW của cục Chính trị khóa XI về “Tiếp tục tăng mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được tác dụng bước đầu, đóng góp phần quan trọngvào bài toán thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm XI củaĐảng cùng Nghị quyết tw 4 khóa XI "Một số vấn đềcấp bách về xây dừng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, câu hỏi học tập và làm theo tấmgương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh còn tồn tại những hạn chế, không trở thành việc làm thườngxuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng,cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bạn đang xem: Chỉ thị 05 ct tw

Thực hiện nay Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần đồ vật XII của Đảng, phát huy những hiệu quả đã đạt được, xung khắc phụcnhững tinh giảm trong việc tiến hành Chỉ thị số 03-CT/TW của cục Chính trị khóa XIvề "Tiếp tục tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,Bộ thiết yếu trị yêu cầu những cấp ủy, tổ chức đảng, chủ yếu quyền,tổ chức chính trị - làng hội những cấp cửa hàng triệt cùng thực hiện tốt một số nội dungsau:

1- Toàn Đảng,toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức,phong biện pháp Hồ Chí Minh; tạo sự gửi biến mạnh khỏe về thừa nhận thức và hành độngtrong Đảng, hệ thống chính trị cùng nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, bao gồm quyền, chiến trận Tổ quốc việt nam và tổ chức triển khai chínhtrị - thôn hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đối kháng vị,trước hết là của bạn đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,đoàn viên, hội viên.

Đẩy mạnh vấn đề học tập và tuân theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 1 nội dung đặc trưng của công tácxây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp thêm phần xây dựng Đảng trong sạch, vững bạo dạn về chínhtrị, tứ tưởng, tổ chức và đạo đức, gây ra đội ngũ cán bộ, tốt nhất là đội hình cánbộ cấp kế hoạch đủ năng lực, phẩm chất, ngang trung bình nhiệm vụ; chống chặn, đẩylùi sự suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sinh sống và gần như biểu hiện"tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ,đẩy khỏe mạnh đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãng phí, quan lại liêu.

Tiếp tục tạo cho toàn Đảng, toàn dân,toàn quân nhấn thức ngày càng sâu sắc hơn gần như nội dung cơ phiên bản và cực hiếm to lớncủa bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phongcách của bạn thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xãhội, thiết kế văn hóa, con người việt nam Namđáp ứng yêu mong phát triển bền chắc và đảm bảo vững chắn chắn Tổquốc, vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2- Tổ chứchọc tập, quán triệt với tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và bao gồm hệthống bằng nhiều hiệ tượng phong phú, sinh động những nội dung hầu hết về bốn tưởng,đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân với toàn quân. Đó là hệthống quan liêu Điểm, tư tưởng hcm về giải phóng dân tộc, giải hòa giai cấp,giải phóng xã hội và bé người; về tự do dân tộc gắn liền với chủ nghĩa làng hội;về phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức khỏe thời đại; về sức mạnh của nhân dân, vềkhối đại liên kết toàn dân tộc; về quyền quản lý của nhândân, gây ra Nhà nước của dân, vì chưng dân, do dân; về quốc chống toàn dân, an ninhnhân dân, xây cất lực lượng tranh bị nhân dân; về xây dựng, cách tân và phát triển kinh tếvà văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống đồ gia dụng chất, tinhthần của nhân dân; về đạo đức biện pháp mạng; về siêng lo, tu dưỡng thế hệ cách mạngcho đời sau; về xây đắp Đảng,... Đó là các quan Điểm cùng tấm gương đạo đức nghề nghiệp HồChí Minh về: tuyệt vời nhất trung thành, kiên trì lý tưởng bí quyết mạng, đặt lợi ích củaĐảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; không còn lòng, không còn sức phục vụ Tổ quốc,phụng sự nhân dân, tận trung cùng với nước, tận hiếu với dân; hếtlòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêmchính, chí công vô tư, thiệt sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủnghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong thái Hồ Chí Minh, phản nghịch ánh hầu như giá trịcốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của fan và được diễn đạt vô cùng sinh động, tựnhiên, độc đáo, gồm sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạtđộng, xử sự hằng ngày. Đó là: phong thái tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo,luôn lắp chặt giải thích với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹlưỡng, nắm thể, cho tới nơi, cho tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tínhnhân văn, ngấm đậm lòng tin yêu dân, trọng dân, vày dân; phong thái nói đi đôivới làm, lấn sân vào lòng người; nói với viết ngắn gọn, dễ dàng hiểu, dễ dàng nhớ, dễ dàng làm;phong cách sống thanh cao, vào sạch, giản dị; phong thái quần chúng, dân chủ,tự bản thân nêu gương,...

3- Đưa việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ ChíMinh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nay Nghịquyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp cho ủy và nộidung sinh hoạt thường xuyên của đưa ra bộ, gắn thêm với các cuộc vận động, các phongtrào thi đua yêu nước, với việc tiến hành nhiệm vụ bao gồm trị và xử lý cácvấn đề bức xúc, nổi cộm sinh hoạt từng địa phương, cơ quan, đối kháng vị;gắn với bài toán xây dựng và cải cách và phát triển văn hóa, con người việt nam Nam, desgin hệgiá trị văn hóa truyền thống và hệ giá bán trị chuẩn chỉnh mực của con bạn ViệtNam thời kỳ tăng mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với hội nhập quốc tế.

Lấy tác dụng học tập và tuân theo tư tưởng,đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh là giữa những tiêu chuẩn chỉnh đánh giá, bìnhxét, phân các loại đảng viên, tổ chức triển khai đảng hằng năm.

4- Lãnh đạo,chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai tiến hành theo phương châm trên trước, bên dưới sau; trong trước, bên cạnh sau; học song song với làm theo, chú ý việc tuân theo bằng những hành vi và việc làm cụthể. Xây dựng, tổng kết với nhân rộng lớn những nổi bật tiêntiến về tuân theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, phối kết hợp giữa"xây" với "chống”.

Đề cao nhiệm vụ nêu gương, từ giáchọc trước, làm theo trước nhằm nêu gương của người đứng đầu cùng cán cỗ chủ chốtcác cấp, của cán bộ, đảng viên trong học hành và làm cho theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phongcách hồ Chí Minh, lắp với đánh giá, dấn xét cán bộ, đảng viên, công chức, viênchức hằng năm cùng cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, trả thiện chuẩn chỉnh mực đạo đứcnghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp công vụ ngơi nghỉ từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm"sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ dàng nhớ, dễ triển khai và đánh giá việcthực hiện”. Hoàn thành xong chính sách, pháp luật liên quan cho đạo đức công vụ.

5- Tiếp tụcchỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về bốn tưởng, đạođức, phong thái Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thốnggiáo dục quốc dân và các học viện, trường chủ yếu trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đảm bảo an toàn phù hợp với từng cấp học,bậc học cùng với yêu ước giáo dục, đào tạo.

Đối với học sinhphổ thông, dạy dỗ nghề, trung học chuyên nghiệp, tiếp thu kiến thức về đạo đức, phong cách HồChí Minh lắp với giáo dục đào tạo công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với học sinh đại học,cao đẳng, có những bài giảng, siêng đề về tư tưởng hồ nước Chí Minh. Đối với học tập sinhđại học chăm ngành lý luận bao gồm trị, học viên trường bao gồm trị, đoàn thể vàlực lượng vũ trang đề xuất xây dựng khối hệ thống các bài giảng, chăm đề học tập tập tứ tưởngHồ Chí Minh.

6- Về tổ chức thựchiện

Việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạođức, phong thái Hồ Chí Minh vì chưng cấp ủy những cấp, thẳng là ban thường vụ cấp cho ủy, bè bạn bí thư cấpủy chỉ đạo.

Ban túng bấn thư trung ương Đảng, đồng chíTổng túng bấn thư chỉ huy việc tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái HồChí Minh trong toàn Đảng với xã hội.

Căn cứ thông tư của Bộ chủ yếu trị, cáctỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảngđoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương lãnh đạo, lãnh đạo tổchức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và tuân theo tưtưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ngơi nghỉ địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan,đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo tw là cơ quangiúp vấn đề Bộ bao gồm trị, Ban túng thư tw Đảng lãnh đạo tổ chức tiến hành Chỉthị của bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp cho ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành,đoàn thể là cơ sở giúp bài toán cấp ủy với lãnh đạo các ngành, đoàn thể thuộc cấpchỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của cục Chính trị.

Xem thêm: Cấu Trúc Tiếng Anh Là Gì ? Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Cốt Lõi

Ban Tuyên giáo tw chủ trì, phốihợp với các cơ quan nghiên cứu làm thâm thúy thêm đông đảo nộidung cơ phiên bản của tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; đồng thời, xây dựngchương trình, phía dẫn ngôn từ học tập, nghỉ ngơi định kỳ, sinh hoạt chuyên đềcủa những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, bao gồm quyền, đoàn thể những cấp; lý thuyết nội dung,chương trình đào tạo và huấn luyện về bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào hệ thốnggiáo dục quốc dân; kiến tạo kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm cùng toàn khóa trình Ban túng bấn thư ban hành; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, độingũ báo cáo viên tuyên truyền về các điển hình tiên tiến,gương người tốt, vấn đề tốt, các phương pháp làm sáng chế trong tiếp thu kiến thức và tuân theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đôi khi uốn nắn những biểu thị lệchlạc, các phương pháp làm hình thức, yếu hiệu quả.