Bước 1: cho vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 bão hòa và 2 ml hỗn hợp NaOH 30%.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không phải là polime

Bước 2: nhấp lên xuống nhẹ, gạn lớp dung dịch để lưu lại kết tủa.

Bước 3: Thêm khoảng chừng 4 ml tròng trắng trứng vào ống nghiệm, sử dụng đũa chất liệu thủy tinh khuấy đều.

Cho những nhận định sau:

(a) Ở bước 1, xảy ra phản ứng trao đổi, chế tạo ra thành kết tủa màu xanh.

(b) Ở cách 3, xảy ra phản ứng tạo ra phức, kết tủa bị hòa tan, dung dịch thu được bao gồm màu tím.

(c) Ở phân tách trên, nếu nỗ lực dung dịch CuSO4 bằng dung dịch FeSO4 thì thu được kết quả tương tự.

(d) phản ứng xẩy ra ở bước 3 hotline là phản bội ứng màu biure.

(e) rất có thể dùng bội phản ứng color biure để rõ ràng peptit Ala-Gly cùng với Ala-Gly-Val.

Số đánh giá và nhận định đúng là


A. 2


B. 3


C. 5


D. 4


Câu 3:


Vật liệu tổng thích hợp X tất cả hình gai dài, mảnh cùng giữ nhiệt giỏi thường dùng để làm dệt vải vóc may quần áo nóng hoặc bện thành tua (len) đan áo rét. X bền cùng với nhiệt, bền trong môi trường axit và bazơ.Vật liệu X là


A. bông


B. tơ nitron


C. nilon-6,6


D. tơ tằm


Câu 4:


Este nào dưới đây không có khả năng tham gia làm phản ứng tráng gương là


A. HCOOC6H5


B. HCOOCH=CH2


C. CH3COOCH3


D. HCOOC2H5


Câu 5:


Cho những phát biểu sau:

(a) lúc ngâm nội địa xà phòng bao gồm tính kiềm, vải vóc lụa làm bởi tơ tằm sẽ nhanh hỏng.

(b) Thủy phân hoàn toàn anbumin của tròng trắng trứng trong môi trường kiềm, thu được α–amino axit.

(c) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm dung dịch súng không khói.

(d) Đốt cháy trọn vẹn este no, solo chức, mạch hở, nhận được CO2 và H2O gồm số mol bằng nhau.

(e) Ứng với bí quyết C4H8O2 có 3 đồng phân este có chức năng tham gia làm phản ứng tráng gương.

Số phát biểu đúng là


A. 2


B. 3


C. 5


D. 4


Câu 6:


Hòa tan m gam Mg trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), nhận được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị của m là


A. 4,8 gam


B. 3,6 gam


C. 1,2 gam


D. 2,4 gam


Câu 7:


Cho 8,9 gam alanin chức năng với dung dịch cất 0,2 mol NaOH. Sau phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, cân nặng chất rắn khan thu được là


A. 15,1 gam


B. 22,2 gam


C. 16,9 gam


D. 11,1 gam


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại 91neg.com


*

links
tin tức 91neg.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


91neg.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


91neg.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh Lớp 10 Bài 3 Sinh 10: Các Nguyên Tố Hóa Học Và Nước


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
đem lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


91neg.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
91neg.com