Từ chân thường xuyên được sử dụng thường xuyên đi kèm theo với khái niệm vuông góc. Cách áp dụng này được minh họa trong hình vẽ ở dưới, với phần chú thích của hình. Hình vẽ được bố trí theo hướng bất kỳ. Với chân con đường vuông góc không tuyệt nhất thiết phải nằm tại đáy. Chân con đường vuông góc có cách gọi khác là hình chiếu vuông góc của điểm khởi thủy thẳng.

Bạn đang xem: Chân đường vuông góc là gì

Từ A không ở trên d, kẻ một đường thẳng vuông góc với d tại H. Trên d lấy điểm B không trùng với H. Khi đó:

+ Đoạn AH gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ A đến d.

+ Đoạn AB gọi là đường xiên kẻ từ A đến d

+ Đoạn HB gọi là hình chiếu của mặt đường xiên AB lên đường thẳng d.

*
Chân con đường vuông góc là gì?" width="213">

Cùng vị trí cao nhất lời giải đọc thêm về con đường vuông góc nhé:

*
Chân con đường vuông góc là gì? (ảnh 2)" width="609">

1. Quan hệ giữa con đường vuông góc và đường xiên

Định lý 1: Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ko kể một đường thẳng cho đường thẳng đó, mặt đường vuông góc là đường ngắn nhất.

*
Chân con đường vuông góc là gì? (ảnh 3)" width="501">
*
Chân con đường vuông góc là gì? (ảnh 4)" width="607">

2. Đường vuông góc, mặt đường xiên và hình chiếu của mặt đường xiên


Trong toàn bộ các đoạn thẳng kẻ từ 1 điểm nằm ko kể một mặt đường thẳng và cắt đường thẳng đó, đoạn vuông góc là đoạn thẳng ngắn nhất với duy nhất. Những đoạn thẳng còn lại được gọi là mặt đường xiên.

Đoạn thẳng giới hạn bởi chân con đường vuông góc với giao điểm của mặt đường xiên với đường thẳng được hotline là hình chiếu của mặt đường xiên căn nguyên thẳng đó.

Trong những đường xiên kẻ xuất phát từ 1 điểm nằm ở ngoài đường thẳng mang lại đường trực tiếp đó:

- Đường xiên lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) thì bao gồm hình chiếu lớn hơn (hoặc nhỏ dại hơn) với ngược lại


- 2 mặt đường xiên bằng nhau thì bao gồm hình chiếu cân nhau và ngược lại

3. Quan hệ giới tính vuông góc trong ko gian

Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng

Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng khi mặt đường thẳng kia vuông góc với mọi đường thẳng trong khía cạnh phẳng đó

Nếu mặt đường thẳng vuông góc cùng với 2 đường thẳng giảm nhau trong và một mặt phẳng thì con đường thẳng đó vuông góc với khía cạnh phẳng cất 2 con đường thẳng đó.

Có 1 còn chỉ 1 mặt đường thẳng đi qua 1 điểm nằm hình dạng phẳng với vuông góc với khía cạnh phẳng đó.

Có 1 và chỉ 1 mặt phẳng đi qua một điểm nằm ở ngoài đường thẳng cùng vuông góc với mặt đường thẳng đó.

Phép chiếu vuông góc

Cho đường thẳng (d) vuông góc với khía cạnh phẳng (P). Phép chiếu tuy nhiên song theo phương của (d) được điện thoại tư vấn là phép chiếu vuông góc lên phương diện phẳng (P).

Kết quả của phép chiếu vuông góc được call hình chiếu vuông góc.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Office 2013 - Sửa Lỗi Word, Excel 2013 Bị Treo Không Mở File

Quy ước: giả dụ nói phép chiếu (hoặc hình chiếu) nhưng mà không nói gì thêm, ta xem như chính là phép chiếu (hoặc hình chiếu) vuông góc.

Đường thẳng vuông góc trong không gian

Trong ko gian, 2 con đường thẳng vuông góc cùng với nhau rất có thể cắt nhau hoặc chéo cánh nhau