Giải SBT hóa học 11 bài 19: Luyện tập: đặc điểm hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của bọn chúng !!

Câu hỏi :

Khi đến CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với dung dịch HBr theo quy tắc Maccopnhicop thành phầm nào sau đấy là sản phẩm chính?


*