Từ cấu hình electron của nhôm ta rất có thể biết được điều gì về địa chỉ và tính chất nguyên tố nhôm? nội dung bài viết sau đây sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trên.

Bạn đang xem: Cấu hình e của al

Quảng cáo

1. Cấu hình electron nguyên tửnhôm(Z = 13)

-Nhômcó số hiệu nguyên tử là 13⇒nguyên tử Al tất cả 13 electron.

- thông số kỹ thuật electron nguyên tửnhômlà 1s22s22p63s23p1.

Viết gọn: 3s2 3p1.

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với địa chỉ trong bảng tuần hoàn và đặc điểm nguyên tố

- địa chỉ Al trong bảng tuần hoàn:

+ Từ thông số kỹ thuật electron của Al là 1s22s22p63s23p1 ta xác định được nguyên tử Al bao gồm 13 electron, phân bổ trên 3 lớp electron cùng số electron phần ngoài cùng bằng 3.

⇒Vậynhômở ô thiết bị 13 (do Z = 13); chu kì 3 (do có 3 lớp electron), team IIIA (do gồm 3 electron hóa trị, thành phần p).

- tính chất nguyên tố:

+ Al thuộc đội IIIA, là sắt kẽm kim loại mạnh.

+ cách làm oxit: Al2O3 (là oxit lưỡng tính)

+ công thức bazơ tương ứng: Al(OH)3 (là hiđroxit lưỡng tính)

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1:Nguyên tử của nguyên tố R gồm electron sau cuối điền vào phân lớp p. Tổng số electron trên phân lớp phường là 7. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử R là

A. 1s22s22p63s23p1.

B.1s22s22p53s23p2.

C. 1s22s22p63s13p1.

D. 1s22s22p53s13p2.

Lời giải:

Đáp án A

Nguyên tử của thành phần R có electron ở đầu cuối điền vào phân lớp p.

⇒Nguyên tố R là thành phần p.


Tổng số electron bên trên phân lớp p. Là 7

⇒Cấu hình electron nguyên tử X là 1s22s22p63s23p1.

Câu 2: Cation X3+ có cấu hình electron phân phần bên ngoài cùng là 2p6. Trong bảng tuần hoàn hóa học, nguyên tố X thuộc

A. ô 11, chu kì 3, team IA.

B. ô 11, chu kì 3, đội IIIA.

C. ô 13, chu kì 3, đội IA.

D. ô 13, chu kì 3, team IIIA.

Lời giải:

Đáp án D

X⟶X3+ + 3e

Cation X3+ có cấu hình electron phân phần ngoài cùng là 2p6.

⇒Cấu hình electron của nguyên tử X là1s22s22p63s23p1.

⇒Nguyên tử X gồm 13 electron, phân bổ trên 3 lớp electron với số electron lớp ngoài cùng bởi 3.

⇒ thành phần X ở trong ô 13, chu kì 3, team IIIA.

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


*

*

*

Câu D là sai.

Lớp ko kể cùng là 3s23p1có 3 electron

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử tất cả Z = 11 thuộc loại nguyên tố:

A. S.

B. P.

C. D.

D. F.

Chọn lời giải đúng.

thông số kỹ thuật electron nguyên tử nào dưới đây của lưu huỳnh (Z = 16):

A. 1s22s22p53s23p5

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p4

D. 1s22s22p63s23p3

Chọn lời giải đúng.

bao gồm bao nhiêu electron ở phần bên ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lầnl ượt bằng 3, 6, 9, 18?

Tổng số phân tử proton, notron cùng electron vào nguyên tử của một yếu tắc là 13.

Xác định nguyên tử khối.

Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử các cặp nguyên tố nhưng mà hạt nhân nguyên tử gồm số proton là:

a) 1, 3.

b) 8, 16.

c) 7, 9.

Những nguyên tố như thế nào là kim loại? là phi kim? vị sao?


Tổng số phân tử proton, notron với electron trong nguyên tử của một thành phần là 13.

Viết cấu hình electron nguyên tử của thành phần đó.

(Cho biết: các nguyên tố tất cả số hiệu nguyên thư thả 2 đến 82 trong bảng tuần trả thì)


*


Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Hoàn toàn có thể kết luận rằng

Lớp electron bên cạnh cùng của nguyên tử nhôm có 1 electronLớp electron không tính cùng của nguyên tử nhôm có 3 electronLớp thứ 2 (lớp L) của nguyên tử nhôm gồm 2 electronLớp đồ vật 3 (lớp M) của nguyên tử nhôm có 6 electron

cho biết cấu hình e của Al (Z=13) là

A. 3s1

B. 3s2

C. 3s23p1

D. 3s23p2

Cho thông số kỹ thuật electron của Al (Z = 13): 1 s 2 2 s 2 2 p. 6 3 s 2 3 p. 1 . Hỏi Al thuộc nhiều loại nguyên tố gì?

A. Thành phần d.

B. Yếu tắc s.

C. Yếu tắc f.

D. Nguyên tố p.

Hãy viết thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nằm trong chu kì 3.

Xem thêm: Bảng Phụ Âm Tiếng Việt Chuẩn Và Đầy Đủ Mới Nhất, Nguyên Âm Là Gì

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), ham (Z = 14), p. (Z = 15), S (Z = 16), C1 (Z = 17).