thắc mắc trong đề: bài bác tập Trắc nghiệm Hóa 9 bài bác 1: đặc thù hóa học với Khái quát về việc phân nhiều loại oxit (có đáp án)
*
Giải vì chưng Vietjack

Chọn A

*


Một oxit được tạo bởi 2 nhân tố là sắt cùng oxi, trong những số đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Cách làm hoá học của oxit fe là:


Hòa tan hoàn toàn một oxit sắt kẽm kim loại có hóa trị II bởi dung dịchH2SO4">H2SO4 có nồng độ 14,00% vừa đủ thì nhận được một dung dịch muối tất cả nồng độ 16,22%. Oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II bên trên là


Hoà chảy 2,4 g một oxit sắt kẽm kim loại hoá trị II đề xuất dùng 30g dd HCl 7,3%. Phương pháp của oxit sắt kẽm kim loại là:


Một oxit của photpho bao gồm thành phần phần trăm của p bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Bí quyết hoá học tập của oxit là:


I. đặc thù hóa học của oxit

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ có những đặc thù hóa học nào ?

a) tác dụng với nước: một số oxit bazơ tác dụng với nước sản xuất thành dung dịch bazơ (kiềm).

Bạn đang xem: Cặp chất nào sau đây là oxit bazơ

Ví dụ:

Na2O+H2O→ NaOH

CaO+H2O→Ca (OH)2

Những oxit bazơ tác dụng với nước tạo nên thành hỗn hợp kiềm là: Li2O,Na2O,K2O, CaO, BaO …

Hình 1: can xi oxit tác dụng với nước

b) công dụng với axit: Oxit bazơ + axit → muối hạt + nước

Ví dụ:

Hình 2: CuO tính năng với hỗn hợp HCl

c) công dụng với oxit axit: một vài oxit bazơ, là những oxit bazơ tung trong nước (như Li2O,Na2O,K2O,CaO, BaO …) tác dụng với oxit axit chế tạo thành muối.

Ví dụ:

2. Oxit axit: Oxit axit gồm những tính chất hóa học tập nào ?

a) công dụng với nước: nhiều oxit axit chức năng với nước tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

Những oxit không giống nhưSO2,N2O5 … cũng có phản ứng tương tự.

Hình 3: KhíSO2 công dụng với nước

b) chức năng với dung dịch bazơ: Oxit axit + dung dịch bazơ → muối bột + nước.

Ví dụ:

Những oxit khác như SO2,P2O5 …cũng gồm phản ứng tương tự.

Hình 4:SO2 tác dụng với hỗn hợp kiềm

c) công dụng với oxit bazơ: Oxit axit tác dụng với một vài oxit bazơ (tan) chế tác thành muối.

Ví dụ:

3. Oxit lưỡng tính: một trong những oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa chức năng với hỗn hợp bazơ, call là oxit lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO…

Ví dụ:

4. Oxit trung tính (hay là oxit không chế tạo muối): một số trong những oxit không tính năng với axit, dung dịch bazơ, nước call là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về sự phân nhiều loại oxit

Căn cứ vào đặc điểm hóa học tập của oxit, fan ta phân loại oxit thành 4 nhiều loại như sau:

1. Oxit bazơ là đa số oxit tính năng với dung dịch axit tạo thành thành muối với nước.

2. Oxit axit là phần lớn oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo ra thành muối và nước.

3. Oxit lưỡng tính là đều oxit công dụng với dung dịch axit và tác dụng với hỗn hợp bazơ chế tạo ra thành muối và nước.

Xem thêm: ✓ Bộ Đề Thi Lớp 5 Cuối Kì 2 2018 2019, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Toán Năm Học 2018

4. Oxit trung tính hay nói một cách khác là oxit không chế tạo muối là gần như oxit không công dụng với axit, bazơ, nước.