Dựa vào phân tích hãy cho biết điều kiện thăng bằng của một thiết bị rắn chịu công dụng của 2 lực?

2. Điều kiện cân nặng bằng

Muốn đến một vật chịu tác dụng của 2 lực ở trạng thái cân nặng bằng thì 2 lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

 
Bạn đang xem: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

*
Bạn đã xem tư liệu "Bài giảng vật lí 10 - Chương III - bài bác 17: cân bằng của một vật chịu công dụng của nhị lực với của tía lực không tuy nhiên song", để cài đặt tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên

CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮNBÀI 17CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA hai LỰC VÀ CỦA tía LỰC KHÔNG tuy nhiên SONGI. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA nhị LỰC1. Thí nghiệmF1P2P1F2ACBCó những lực nào tác dụng lên vật?Độ lớn của lực đó như thế nào?Dựa vào thí nghiệm hãy cho biết thêm điều kiện cân đối của một đồ rắn chịu công dụng của 2 lực?2. Điều kiện cân bằngMuốn cho một vật chịu tác dụng của 2 lực ở trạng thái cân nặng bằng thì 2 lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều. F1 = - F2 ACOI. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA hai LỰC1. Thí nghiệmACB Ghi chuù Taùc duïng cuûa moät löïc leân moät vaät raén khoâng thay ñoåi khi ñieåm ñaët cuûa löïc ñoù dôøi choã treân giaù cuûa noù. Caâu 1 : Troïng taâm cuûa moät vaät raén laø gì? Caâu 2 : lúc treo vaät thì daây treo coù phöông nhö theá naøo?Caâu 3 : Neáu treo vaät ôû nhì vò trí khaùc nhau ta coù theå xaùc ñònh troïng taâm cuûa vaät raén khoâng?3. Cách xác minh trọng tâm của một đồ gia dụng phẳng, mỏng tanh bằng phương thức thực nghiệm3. Cách xác định trọng chổ chính giữa của một thứ phẳng, mỏngbằng phương pháp thực nghiệmTrọng vai trung phong là vị trí đặt của trọng lựcVậy trọng chổ chính giữa phải nằm trên đường kéo dài của dây treo. AGAB3. Cách xác định trọng trung khu của một vật phẳng mỏng mảnh bằng thực nghiệmB1: Buộc dây vào lỗ nhỏ tuổi A, ở mép của thiết bị rồi treo nó lên. Trung tâm sẽ nằm trong đường kéo dài của dây (đường AB)ABCDG3. Cách xác định trọng trọng điểm của một vật phẳng mỏng tanh bằng thực nghiệmB2: kế tiếp buộc dây vào trong 1 điểm không giống C nghỉ ngơi mép thứ rồi treo vật dụng lên. Lúc ấy trung tâm sẽ nằm ở đường kéo dài của dây (đường CD)B3: Vậy giữa trung tâm G làgiao điểm của hai đườngthẳng AB và CDCác team hãy xác minh trọng tâm của những vật sau đây? Trọng tâm của những vật phẳng, mỏng manh và có kiểu dáng học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.GGGG3. Cách xác minh trọng trung tâm của một trang bị phẳng, mỏngbằng phương pháp thực nghiệmII. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦABA LỰC KHÔNG tuy nhiên SONG1. Thí nghiệm:F2F1F = - PPOGBa giá bán của tía lực cùng bên trong một mặt phẳngvà giảm nhau tại điểm OThì F1 + F2 + p. = 0O2.Quy tắc tổng hòa hợp hai lực có giá đồng quyF2F1Muốn tổng thích hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một đồ vật rắn: + trước hết ta nên trượt hai vectơ lực kia trên giá chỉ của chúng tới điểm đồng quy. + rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm đúng theo lực.F = F1 + F23. Điều kiện thăng bằng của một thứ chịu tác dụng của tía lực không song song:F2F1F = - PPĐiều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song. - ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy. - Hợp lực của 2 lực đó phải cân nặng bằng với lực thứ 3F1 + F2 = - F3BT1. Một đồ có trọng lượng 2kg được duy trì yên trên một mặt phẳng nghiêng góc 30o vì một gai dây tuy nhiên song với đường dốc. Biết g=9,8 m/s2 cùng ma gần kề là không đáng kể. Tính lực căng của dây với phản lực của phương diện phẳng nghiêng lên vật.Theo hình ta có: trường đoản cú đkiện thăng bằng ta có:αTPN-PBT5. Một quả cầu gồm trọng lượng phường = 40N được treo vào tường nhờ 1 sợi dây phù hợp với mặt tường một góc 30o . Làm lơ ma sát tại vị trí tiếp xúc giữa quả ước và tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường lên trái cầu.N = P.tan 300= 40.0,577 = 23,1 N từ bỏ đk thăng bằng ta có:Theo hình ta có:300OT-TPNBT7: nhì mặt phẳng tạo ra với mặt phẳng ở ngang các góc α=45o . Trên hai mặt phẳng đó bạn ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2kg. Bỏ qua mất ma giáp và mang g = 10 m/s2. Hỏi áp lực đè nén của quả ước lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?Theo hình ta có:Từ đkiện cân bằng ta có:BT8: Một quả ước đồng chất có cân nặng 3kg được treo vào tường nhờ một gai dây. Dây làm cho với tường một góc α=20o.

Xem thêm: Hình Xăm Kín Mặt Trước - Top 9 Hình Xăm Full Người Trước Đẹp 2022

Bỏ qua ma sát ở vị trí tiếp xúc của quả mong với tường đem g = 9,8 m/s2. Hãy xác minh lực căng của dây cùng phản lực của tường lên quả cầu.N = P.tan 300= 2.9,8.0,577 = 11,3 N từ đk thăng bằng ta có:Theo hình ta có: