Excel mang đến 91neg.com 365 Excel đến 91neg.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel for ipad tablet Excel for iPhone Excel cho máy tính bảng android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel cho điện thoại app android Excel di động Xem thêm...Ít hơn

Không kiểu như 91neg.com Word, 91neg.com Excel tất cả nút biến đổi Chữ hoa/thường để đổi khác cách viết hoa. Mặc dù nhiên, bạn có thể sử dụng những hàm UPPER,LOWERhoặc PROPER để auto thay đổi chữ hoa, chữ thường hoặc viết hoa chữ hay hoặc viết hoa chữ thường. Hàm chỉ là các công thức dựng sẵn được thiết kế với để triển khai các tác vụ cụ thể — vào trường vừa lòng này là biến hóa chữ hoa/thường.

Bạn đang xem: Cách viết hoa trong excel

Cách chuyển đổi Chữ thường

Trong ví dụ dưới đây, hàm PROPER được sử dụng để thay đổi các tên viết hoa vào cột A thành kiểu chữ viết hoa ký tự đầu tiên trong từng tên.

Trước tiên, hãy chèn một cột tạm thời lân cận cột có chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi. Vào trường hợp này, công ty chúng tôi đã thêm một cột mới (B) sinh sống bên nên cột Tên Khách hàng.

*
Trong ô B2, nhập =PROPER(A2),rồi nhấn Enter.
*
Công thức này sẽ chuyển đổi tên trong ô A2 tự chữ hoa thành chữ say đắm hợp. Để biến hóa văn bản thành chữ thường, núm vào kia hãy nhập =LOWER(A2).
dùng =UPPER(A2) trong trường hợp các bạn cần thay đổi văn phiên bản thành chữ hoa, sửa chữa thay thế A2 bởi tham chiếu ô phù hợp hợp.

Bây giờ, điền công thức vào cột mới. Giải pháp nhanh nhất để gia công điều này là lựa chọn ô B2, rồi bấm đúp vào hình vuông nhỏ tuổi màu đen mở ra ở góc dưới bên nên của ô.

*
 


Mẹo: Nếu dữ liệu của người sử dụng nằm vào một Excel bảng, cột được xem sẽ tự động hóa được tạo ra với các giá trị được điền xuống cho bạn khi các bạn nhập công thức.


Tại thời gian này, các giá trị vào cột mới (B) sẽ được chọn. Nhấn CTRL+C để sao chép chúng nó vào Bảng tạm.

*
Bấm chuột bắt buộc vào ô A2, bấm Dán, rồi bấm giá chỉ trị. bước này cho phép bạn chỉ dán thương hiệu chứ không hẳn các công thức cơ sở, mà các bạn không cần giữ lại.

Sau đó chúng ta có thể xóa cột (B), vày cột đó không thể cần nữa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Kali Linux Light Là Gì ? Giới Thiệu Hệ Kali Linux Light Là Gì

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.