Tính độ đậm đặc mol là dạng bài dễ dàng nhất được đánh giá như nền tảng để giải quyết và xử lý các việc khó hơn. Vậy mật độ mol là gì? Cách tính nồng độ mol của ion vào dung dịch như thế nào? thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây để cố chắc kiến thức về vấn đề này nhé!

Tính mật độ mol của những ion trong dung dịch cần kỹ năng và kiến thức gì?

Chất điện li táo tợn là các chất khi tổng hợp trong nước các phân tử những phân li thành ion. Quá trình phân li của chất điện li mạnh diễn ra một chiều buộc phải khi đo lường nồng độ mol của ion trong hỗn hợp ta tính như phản ứng một chiều. Những chất điện li bạo dạn thường là hầu như bazơ kiềm ( bazơ tan) NaOH,KOH,Sr(OH)2,… các axit mạnh mẽ như HNO3,H2SO4,HCl,…và các muối tan xuất sắc như Na2CO3,KCl,KNO3,…


*

Tính mật độ mol của những ion trong dung dịch là vấn đề căn bản trong hóa học

Chất điện li yếu ớt là các chất khi tổng hợp trong nước chỉ có một trong những phần phân li thành ion phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử. Quy trình điện li của rất nhiều chất này ra mắt theo chiều thuận nghịch bắt buộc khi thống kê giám sát nồng độ mol của ion giám sát và đo lường như cân bằng hóa học. Chất điện li yếu thường xuyên là hầu như axit yếu như CH3COOH, H2CO3, HNO2,…bazơ yếu hèn như Fe(OH)3,Fe(OH)2,… và các muối ít tổ hợp như BaSO4,MgCO3,…

Viết phương trình điện li

Phương trình điện li của rất nhiều chất liện li mạnh

HCl → H+ + Cl-NaOH → Na+ + OH-H2SO4 →2H+ + SO42-CaCl2 →Ca2+ + 2Cl-Ca(OH)2→ Ca2+ + 2OH-NaCl →Na+ + Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Phương trình điện li của các chất liện li yếu

CH3COOH ⇔H+ + CH3COO-H2S ⇔H+ + HS-HS⇔H+ + S2-H3PO4 ⇔H+ + H2PO4-H2PO4⇔H+ + HPO42-HPO22⇔H+ + PO43-Al(OH)3 ⇔Al3+ + 3OH-Zn(OH)2⇔Zn2+ + 2OH-Al(OH)3⇔H3O+ + AlO2sd-Zn(OH)2 ⇔2H++ ZnO2-

Các khái niệm, đại lượng và công thức tính toán độ đậm đặc mol

Dung dịch được làm cho từ hóa học tan và dung môi (dung môi thường dùng là H2O)

Khối lượng dung dịch

Khối lượng dung dịch được tính theo công thức: mdd = mct + mnước = Vdd.D

Trong đó:

mdd: khối lượng dung dịchmct: khối lượng chất tanVdd: thể tích dung dịchD: khối lượng riêng rẽ của dung dịch (gam/ml), với h20 bao gồm D =1.

Bạn đang xem: Cách tính nồng độ ion

Cách tính mật độ mol

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.Bạn đã xem: Tính mật độ mol của những ion trong dung dịch

Lưu ý: đơn vị chức năng lít(L) được sử dụng phổ biến hơn đơn vị ml

Công thức tính độ đậm đặc mol

Nồng độ mol của một chất trong dung dịch được tính bằng số mol hóa học tan chia cho thể tích dung dịch. Phương pháp tính độ đậm đặc mol như sau: centimet = n/Vdd

Trong đó:

Cm: độ đậm đặc Moln: là số mol chất tanVdd :là thể tích dung dịch lít
*

Công thức tính nồng độ molTừ phương pháp tính độ đậm đặc mol bên trên ta có thể suy ra các công thức sau:Cách tính số mol chất tan trong: n = cm x VddCách tính thể tích dung dịch: Vdd = n/CmVí dụ 1: vào 500ml dung dịch gồm hòa tung 42 gam NaOH. Tính mật độ mol NaOH của dung dịch?

Lời giải: 500ml=0,5l

nNaOH= 42/40= 1.05 mol

Áp dụng công thức tính độ đậm đặc mol ta có:

Cm = n/Vdd = 1.05/0,5 = 21 ( M)

Ví dụ 2: Hòa chảy hỗn hợp gồm NaOH a mol/lit và H­2SO4 b mol/lit vào nước thì ta có dung dịch chứa các ion là:

NaOH → Na+ + OH-

mol/lit: a a a

H2SO4 → 2H+ + SO42-

mol/lit: b 2b b

Phương pháp tính độ đậm đặc mol cấp tốc thường được dùng vào dung dịch – Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo

Phương pháp được áp dụng vào giải các bài toán tất cả trộn lẫn 2 dung dịch có cùng chất chảy và bài toán pha loãng hoặc cô cạn dung dịch.

Dạng 1: trộn lẫn hai dung dịch có cùng hóa học tan vào nhau

Ta nhận được dung dịch bắt đầu có trọng lượng m = m1 + m2, thể tích V = V1 + V2, độ đậm đặc mol C (C1 chất rắn khan xem như dung dịch bao gồm C = 100%.Chất khí rã trong nước nhưng không phản nghịch ứng với nước (HCl, HBr, NH3…) xem như dung dịch gồm C = 100%.Dung môi coi như dung dịch tất cả C = 0%.H2O có trọng lượng riêng là d = 1 g/ml.

Xem thêm: Bài 4 Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ, Please Wait

Dạng 2: Cô cạn, trộn loãng dung dịch

Dung dịch 1 rất có thể tích là V1, trọng lượng là m1, nồng độ mol là C1, khối lượng riêng là d1. Sau khi pha loãng hoặc cô cạn ta thu được hỗn hợp có mét vuông = m1 ; thể tích V2 = V1 nồng độ C (C1 > C2 tốt C1


*

Hình ảnh về công thức tính mật độ mol ion vào dung dịch

Có thể thấy rằng để thống kê giám sát được những dạng bài bác toán phức tạp hơn bạn phải nắm rõ những công thức giám sát và đo lường ở dạng cơ bản. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn biết cách tính mật độ mol của những ion vào dung dịch một giải pháp nhanh và đúng mực nhất.