Câu đk loại một là câu được sử dụng tương đối nhiều trong tiếp xúc hàng ngày cũng tương tự văn viết.Bạn đã nắm rõ được cấu tạo ngữ pháp này tuyệt chưa?Nếu chưa! Đừng lo bài viết dưới đây để giúp đỡ ích tương đối nhiều cho bạn!

*


1. Kết cấu câu điều kiện loại 1

 Định nghĩa: Câu đk loại 1 thường được sử dụng để đặt ra một điều kiện rất có thể có thiệt (ở lúc này hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.

Bạn đang xem: Cách sử dụng câu điều kiện loại 1


Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V(s/es)

S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì lúc này đơn

Will + Động trường đoản cú nguyên mẫu


Cách dùng:

Mệnh đề If rất có thể đứng đầu câu hoặc thân câu. Thông thường, mệnh đề trước If phân tách ở thì bây giờ đơn, còn mệnh đề sau thì phân tách ở thì tương lai đơn.

Câu đk loại 1 dùng để chỉ sự việc hoàn toàn có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai

EX: If I get up early in the morning, I will go khổng lồ school on time. Nếu tôi dậy mau chóng vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học đúng giờ.EX: If you need a ticket, I can get you one.Nếu bạn cần mua vé, tôi rất có thể mua dùm chúng ta một cái.EX: If you come in, he will kill you. Nếu bạn phi vào đó, anh ta đang giết bạn.

Một vài xem xét về câu điều kiện loại 1

Cách dùng này có nghĩa là sự việc này luôn auto xảy ra theo sau sự việc khác.EX: If David has any money, he spends it.Nếu David có đồng nào, anh ấy sẽ tiêu đồng ấy.EX: If you’ll wait a moment, I’ll find someone lớn help you. (= Please wait a moment … )Nếu bạn đợi một lát, tôi sẽ tìm bạn giúp bạn.Ex:
 If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean. Nếu bọn họ muốn có rất nhiều khách thăm quan thì bảo tàng cần sạch sẽ sẽ.

Sử dụng công thức: If + HTĐ, TLTD/TLHT.

Ex: If we go home today, we will be having a buổi tiệc nhỏ tomorrow.Nếu họ về bên hôm nay, chúng ta sẽ gồm một buổi tiệc ngày mai.

Trường hợp thể hiện sự đến phép, đồng ý, gợi ý

 Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... May/can + V-inf.

EX: If it’s a nice day tomorrow, we’ll go to lớn the beach.

Nếu tương lai trời đẹp, shop chúng tôi sẽ đi biển.

Với câu gợi ý, đề nghị, yêu thương cầu, khuyên răn răn mà nhấn mạnh vấn đề về hành động

Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... Would like to/must/have to/should... + V-inf.

EX: If you want to lose weight, you should vì some exercise.Nếu bạn có nhu cầu giảm cân thì cần làm bài xích tập luyện.

Với câu bổn phận (chủ ngữ ẩn sinh sống mệnh đề chính) 

Công thức: If + HTĐ, (do not) V-inf.

EX: If you are thirty, drink a cup of water.Nếu các bạn khát, hãy uống một ly nước.

2. Những biến thể của câu điều kiện loại 1

Biến thể mệnh đề chính

Trường hợp biểu thị sự đồng ý

 If + S + simple present, S + may/can + V-inf

Trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh vấn đề trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc việc

If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed) Ex: If we start building this supermarket today, we will have finished by April.(Nếu họ khởi công xây dựng siêu thị này hôm nay, chúng ta sẽ hoàn thành xong trước tháng Tư)

Trường hòa hợp câu gợi ý, răn dạy nhủ, yêu cầu hoặc đề nghị.

If + S + simple present, S + would lượt thích to/must/have to/should + V-infEx: If you want to lớn meet my boss, you should wait for a while. (Nếu bạn có nhu cầu gặp sếp tôi, thì chúng ta nên đợi một lát.)

Trường đúng theo câu mệnh lệnh.

If + S + simple present, (Don’t ) + V-infEx: If you don’t leave now, you will miss the bus. (Nếu hiện nay bạn ko đi thì các bạn sẽ nhỡ chuyến xe cộ buýt.)

Biến thể mệnh đề IF

Trường hợp vụ việc đang xảy ra trong hiện tại tại.

If + S + present continuous , S + will + V_infEx: If you are studying, I will not disturb you. (Nếu ai đang học thì tôi sẽ không làm phiền bạn.)

Trường hợp vụ việc không cứng cáp về thời gian.

Xem thêm: 45 Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương Halogen (P1), Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương V: Nhóm Halogen (P2)

If + S + present perfect, S + will + V-infEx: If he has finished cooking, I will try out his food. (Nếu anh ta nấu hoàn thành thì tôi vẫn thử các món của anh ý ấy.)

 

3. Bài tập

Bài tập câu điều kiện loại 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. David will leave for Rent tomorrow if the weather _____ (be) fine.2. What will you bởi if you _____ (not / go) away for the weekend ?3. The trò chơi _____ (start) if you put a coin in the slot.4. If you _____ (be) scared of spiders, don’t go into the garden.5. We’ll have khổng lồ go without John if he ( not arrive) _____soon.6. Please don’t disturb him if he_____ (be) busy.7. If she _____ (accept) your card and roses, things will be very much hopeful.8. If a holiday_____ (fall) on a weekend, go to the beach.9. If she (come) _____ late again, she’ll lose her job.10. If he (wash) _____my car, I’ll give him $20.11. He’ll be late for the train if he (not start) _____ at once.12. If I lend you $100, when you (repay) _____me?13. Unless I have a quiet room I (not be able) _____to bởi any work.14. If we leave the oto here, it (not be) _____ in anybody’s way.15. Someone (steal) _____ your oto if you leave it unlocked.16. Unless he (sell) _____more, he won’t get much commission.17. If you come late, they (not let) _____you in.18. If you (not go) _____away I’ll send for the police.19. If he _____ (eat) all that, he will be ill.20. What _____ (happen) if my parachute does not open?

Đáp án

1. Is2. Don’t go3. Will start4. Are5. Doesn’t arrive6. Is7. Accepts8. Falls9. Comes10. Washes11. Doesn’t start12. Will you repay13. Won’t be able14. Won’t be15. Will steal16. Sells17. Won’t let18. Don’t go19. Eats20. Will happen

Hy vọng cùng với những chia sẻ trên đây của cô ấy Hoa để giúp các em ôn luyện và học tập tác dụng hơn nhé!

Hẹn chạm mặt lại các em trong đơn vị ngữ pháp câu đk loại 2 trong bài học tiếp theo sau nhé.

Để được support miễn giá thành về lộ trình học tập giao tiếp cho tất cả những người mất gốc, các bạn để lại tin tức tại đây để được cung ứng nhé!