*Bạn đang xem: Cách làm toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh những số bao gồm 3 chữ số • Cộng, trừ những số bao gồm 3 chữ số ( ko nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng các số có cha chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ những số có cha chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập các bảng phân tách • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số có hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng chia 6 • luyện tập trang 25 • tìm kiếm một trong những phần bằng nhau của một vài • luyện tập trang 26 • chia số có hai chữ số mang lại số có một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân chia hết với phép chia có dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một vài lên nhiều lần • rèn luyện trang 34 • Bảng phân tách 7 • luyện tập trang 36 • bớt đi một số lần • luyện tập trang 38 • tra cứu số chia • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận ra và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • rèn luyện trang 46 • thực hành thực tế đo độ lâu năm • thực hành thực tế đo độ lâu năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • câu hỏi giải bởi hai phép tính • vấn đề giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có tía chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số béo gấp mấy lần số bé • rèn luyện trang 58 • Bảng chia 8 • rèn luyện trang 60 • so sánh số nhỏ xíu bằng một phần mấy số béo • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng chia 9 • luyện tập trang 69 • phân tách số có hai chữ số mang đến số gồm một chữ số • phân chia số gồm hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số có ba chữ số đến số tất cả một chữ số • phân chia số có bố chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • ra mắt bảng phân tách • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • có tác dụng quen với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: các số mang đến 10 000


• những số có bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm sống giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • chia số tất cả bốn chữ số đến số tất cả một chữ số • phân tách số bao gồm bốn chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • phân tách số có bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành xem đồng hồ đeo tay • thực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng • rèn luyện trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền vn • rèn luyện trang 132 • làm quen với thống kê số liệu • làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: các số đến 100 000


• những số tất cả năm chữ số • rèn luyện trang 142 • các số có năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • rèn luyện trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • luyện tập trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số bao gồm năm chữ số với số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 162 • chia số bao gồm năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • phân chia số bao gồm năm chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • rèn luyện trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Sau Khi Thực Hiện Đoạn Chương Trình Sau : S : = 0 ; N, How Can I Evaluate P(X) Here

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang lại 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm