Thì bây giờ đơn (Simple Present Tense) là 1 trong các thì giờ đồng hồ Anh - nhà điểm ngữ pháp căn bản đầu tiên mà bất cứ người học tập tiếng Anh nào cũng đều bắt buộc “nằm lòng” trước khi học những mảng con kiến thức mở rộng và sâu xa hơn.

Bạn đang xem: Cách chia thì hiện tại đơn


Trong bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhằm giúp các bạn hiểu rõ thì bây giờ đơn - Công thức, bí quyết dùng và dấu hiệu nhận biết như vậy nào, cũng giống như giúp chúng ta có thể sâu chuỗi kỹ năng bài học dễ ợt hơn. Bên cạnh đó, mọi ví dụ phân tích ví dụ và bài xích tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp chúng ta càng nắm chắc hơn về thì hiện tại đơn này. Vậy bọn họ cùng bắt vào bài học kinh nghiệm ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì cần sử dụng để diễn tả một hành vi mang tính liên tiếp (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc diễn đạt chân lý và sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

 I walk to school every day. (Tôi tới trường hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy tiếp tục chơi nhẵn đá).

*

Ví dụ về thì hiện trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

 

Thể

Động từ bỏ “to be”

Động tự “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

S + am/is/are + ……

Chú ý:

I + amHe, She, It + isYou, We, They + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ phần đa là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là người mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

Chú ý:

I, You, We, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn đi bơi lội vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei hay đi ngủ vào tầm 11 tiếng tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

is not = isn’tare not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy không phải là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

Chú ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

E.g: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác làm việc ở cửa tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ để hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn nơi đâu thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: vì you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vì chưng you come from? (Bạn đến từ đâu?)

b) What do you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

 

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động từ ở thì này, đối với ngôi trước tiên (I), trang bị hai (you) cùng thứ 3 số nhiều (they) thì động từ chưa hẳn chia, áp dụng động từ bỏ nguyên thể không có “to” như nghỉ ngơi ví dụ nêu trên. Đối với ngôi vật dụng 3 số ít (he, she, it), buộc phải chia động từ bằng cách thêm đuôi có "s/es" tùy theo trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau hễ từ:

– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào những động từ hoàn thành bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y với thêm ies vào sau những động từ hoàn thành bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: cách phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho toàn bộ các từ, thuộc những từ các loại khác nhau)

* Chú ý: cách phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm nước ngoài (international transcription) chứ không phụ thuộc vào cách viết (spelling).

/s/: khi từ gồm âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: lúc từ bao gồm âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ gồm âm cuối là những phụ âm còn lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì bây giờ đơn miêu tả một thói quen tốt hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tấn công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi liên tiếp thức giấc vào thời gian 6h sáng.

➨ Ta thấy bài toán thức dậy lúc 6h sáng sủa là hành động lặp đi lặp lại thường xuyên => sử dụng thì hiện tại đơn. Vì chưng chủ ngữ là “I” đề nghị động từ “get up” sinh hoạt dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là các sự vật, hiện tượng lạ hiển nhiên trong cuộc sống không có gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất xoay quanh mặt trời.

➨ vấn đề trái đất luôn luôn quay quanh mặt trời là việc thật rõ ràng => dùng lúc này đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai

Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, định kỳ trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy bay cất cánh dịp 7 giờ tạo sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu căn nguyên lúc 8 giờ chiếu sáng mai.

➨ mặc dù máy bay không đến hay tàu chưa khởi thủy nhưng vì đấy là lịch trình tất cả sẵn phải sẽ thực hiện thì bây giờ đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu đk loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tôi qua đi, chúng ta có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì bây giờ đơn trong một vài cấu trúc khác trong giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi đã đợi cho tới khi anh ấy tới.

- They will go lớn the beach only when it is sunny.

Họ vẫn đi hải dương chỉ lúc trời nắng.

They will go to lớn the beach only when it is sunny.

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này đơn: khi trong câu có các trạng tự chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go to the beach. (Thỉnh thoảng shop chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường hay uống các nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, từng tuần, mỗi tháng, mỗi năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, sản phẩm tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình mỗi tối.)I play football weekly. (Tôi chơi soccer hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhị lần/ ba lần/ tứ lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to the cinema three times a month. (Anh ấy đi coi phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi tập bơi mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng chuyên môn của học viên. Bạn Hãy đk ngay trên Đây nhé!

*

 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ to lớn Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The bank (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ to me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: thực hiện những rượu cồn từ cho sau đây để điền vào khu vực trống yêu thích hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic and Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng những động từ bỏ sau để xong câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân tách động từ đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour to lớn get to work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt thắc mắc mà bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to lớn know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want to know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want lớn know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to the cinema a lot. You want lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want lớn know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work? => bởi vì they wear suits khổng lồ work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go lớn her Chinese class? =>________why / I / have to lớn clean up? =>_______

Bài tập 7: kết thúc đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) bởi you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) khổng lồ all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) to lớn away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) lớn a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense lớn me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to buy the tickets và pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ............................ (I / not / want) to vì chưng anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am2. does not study

3. are not 

4. has5. have
6. lives7. Where are your children?8. works9. likes10. lives
11. rains12. fly13. flies14. closes15. tries - vị not think
16. passes17. is - watch18. writes19. vày you speak English?20. does not live

Bài 2

1. speaks2. drink3. opens4. causes5. live6. take7. connects

 

Bài 3

1. goes2. doesn’t grow3. rises4. make5. don"t eat
6. doesn"t believe7. translates8. don"t tell8. don"t tell 

 

Bài 4:

1. doesn"t drink2. do the banks close3. don"t use4. does Ricardo come
5. do you do6. takes ... Does it take7. does this word mean8. doesn"t do

Bài 5

1. How often vị you play tennis4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis?5. How often vì you go khổng lồ the cinema?
3. Which newspaper vì you read?6. Where bởi your grandparents live?

Bài 6: Câu hoàn chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters.

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài 18 Câu Hỏi Và Bài Tập Tổng Kết Chương 1 Cơ Học

3. Vì chưng you understand the question?7. When does she go to her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays.8. Why vày I have khổng lồ clean up?

Bài tập 7

1. I go8. Does it cost
2. comes9. I don’t know
3. we travel10. That doesn’t matter
4. don’t you come11. I don’t want
5. Doesn’t make12. Does that annoy
6. Vì you take13. It doesn’t annoy
7. I love14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đó là toàn bộ cụ thể bài học tập về thì hiện tại đơn (Simple present tense) bao gồm: Khái niệm, công thức, bí quyết sử dụng, lốt hiệu phân biệt và bài xích tập rèn luyện, nhằm mục đích giúp các bạn hiểu thiệt rõ kiến thức về thì cơ bạn dạng này cũng như rất có thể áp dụng chính xác trong giao tiếp. Chúng ta đừng quên học tập thêm những bài học về các thì giờ đồng hồ Anh không giống trên site 91neg.com nhé! 

Nếu có bất kể thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập, chúng ta đừng ngần ngại comment dưới bài viết để được gợi ý và lời giải nha!