Để nói được, nói tốt và nói như người bản xứ, trước hết bọn họ phải phát âm về khối hệ thống ngữ âm và giải pháp phát âm từng từ trong tiếng Anh. Trong bài viết này, 91neg.com gởi đến các bạn bảng không thiếu thốn của đôi mươi nguyên âm cùng 24 phụ âm tiếng Anh, kèm từ đó là một số quy tắc phân phát âm giúp đỡ bạn luyện tập ngay số đông thứ vừa học.

Bạn đang xem: Các phụ âm tiếng anh


20 nguyên âm và 24 phụ âm trong tiếng Anh

1. Trăng tròn nguyên âm trong tiếng Anh

Nguyên âm là những giao động của thanh quản hay phần lớn âm mà lại khi ta ta phát âm sẽ không biến thành cản trở vì luồng khí từ bỏ thanh quản. Nguyên âm có thể đứng hiếm hoi hay đứng trước hoặc sau các phụ âm để sản xuất thành giờ đồng hồ trong lời nóiCó 2 nhiều loại nguyên âm: nguyên âm đối kháng và nguyên âm đôiNguyên âm solo lại bao hàm nguyên âm ngắn và nguyên âm dài
Nguyên âm đơn

Nguyên âm đôi

Nguyên âm ngắnNguyên âm dài
/i//i://ir/ or /iə/
/e/ /æ//er/ or /eə/
/ʊ//u://ei/
/ʌ//a://ɑi/
//ɔ:/ or /ɔ:r/ /ʊə/ or /ʊr/
/ə//ɜ://ɑʊ/
 /ɔi/
 /əʊ/

Có sự khác biệt trong bảng nguyên âm đối chọi và nguyên âm đôi trên là vì cách phân phát âm của giờ đồng hồ Anh – Anh và Anh – Mỹ đôi khi khác nhau. Vậy thể, bạn Anh hay có xu thế không bật âm /r/ cơ mà phát âm thành /ə/, trong những lúc ngươi Mỹ gồm thói quen ngược lại.

2. 24 phụ âm trong tiếng Anh

Phụ âm là âm nhưng mà khi phát ra music qua miệng thì luồng khí tự thanh quản lên môi bị cản trở hoặc bị tắc bắt buộc không thể phát ra thành tiếng. Phụ âm chỉ phân phát ra được thành tiếng lúc được ghép với nguyên âm.Phụ âm được phân thành 3 loại: phụ âm hữu thanh (voiced sounds), phụ âm vô thanh (unvoiced sounds) và những phụ âm còn lại.

Xem thêm: Bài Hát Why Not Me Lời Dịch Bài Hát Why Not Me ' (Enrique Iglesias)

Phụ âm hữu thanhPhụ âm vô thanhCác phụ âm còn lại
/b//p//m/
/g//f//η/
/v//s//l/
/z//ʃ//j/
/d//k//n/
/dʒ//t//h/
/ð//θ//r/
/ʒ//tʃ//w/

3. Ví dụ như về nguyên âm cùng phụ âm trong tiếng Anh

3.1 Nguyên âmNguyên âm đơn
Nguyên âm ngắnVí dụNguyên âm dàiVí dụ
/i/kiss /kɪs//i:/sheep /ʃp/
/e/ let /let//æ/cat /kæt/
/ʊ/book /bʊk//u:/boot /bt/
/ʌ/cup /kʌp//a:/car /kɑː(r)/
/ɔ/hot /hɔt//ɔ:/ or /ɔ:r/ door /dɔː(r)/
/ə/mother /ˈmʌðə(r)//ɜ:/learn /lɜːn/
Nguyên âm đôi
Nguyên âm đôiVí dụ
 /iə/ or /ir/ here /hɪə(r)/ tuyệt /hɪr/
 /eə/ or /er/ bear /b(r)/ tuyệt /ber/
/ei/stay /st/
/ɑi/high /h/
/ʊə/ or /ʊr/tour /tʊə(r)/ tốt /tʊr/
/ɑʊ/house /hs/
/ɔi/destroy /dɪˈstrɔɪ/
/əʊ/moment /ˈməʊmənt/
3.2 Phụ âm
Phụ âm hữu thanhVí dụPhụ âm vô thanhVí dụCác phụ âm còn lạiVí dụ
/b/bad /bæd//p/pair /peə(r)//m/man /mæn/
/g/good /ɡʊd//f/fine /faɪn//η/ring /rɪŋ/
/v/very /ˈveri//s/saw /sɔː//l/tall /tɔːl/
/z/zap /zæp//ʃ/shape/ʃeɪp//j/you /ju/
/d/dark /dɑːk//k/cab /kæb//n/nail /neɪl/
/dʒ/judge /ʌdʒ//t/tall /tɔːl//h/her /hər/
/ð/father /ˈfɑːðə(r)//θ/thing /θɪŋ//r/right /raɪt/
/ʒ/beige /beɪʒ//tʃ/cherry /ˈeri//w/wet /wet/

4. Một trong những quy tắc phạt âm với nguyên âm cùng phụ âm trong tiếng Anh

Những nguyên tắc này được hình thành dựa trên bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế (International Phonetic Alphabet, viết tắt là IPA).

*

Y và W hoàn toàn có thể là nguyên âm hoặc phụ âmTrong tự YOUTH thì Y là phụ âm, tuy vậy trong tự GYM thì Y là nguyên âm
Trong trường đoản cú WAIT thì W là phụ âm, nhưng mà trong SEW cho nên nguyên âm
Phụ âm G phạt âm không giống nhau tùy vào nguyên âm che khuất nóNếu lép vế là những nguyên âm A, U, O thì G vạc âm là /g/. Ví dụ: Garage, Gum, Gone
Nếu thua cuộc là nguyên âm I, Y, E thì G phạt âm là /dʒ/Ví dụ: Gym, Giant, General
Phụ âm C phân phát âm không giống nhau tùy vào nguyên âm đứng sau nóNếu thua cuộc là các nguyên âm I, Y, E thì C phạt âm là /s/.Ví dụ: Citadel, Circle, Ceiling
Nếu thua cuộc là các nguyên âm A, U, O thì C phát âm là /k/.Ví dụ: Calculate, Cure, Contagion
Phụ âm R có thể được lược vứt nếu đứng trước nó là nguyên âm yếuNếu đứng trước R là một trong những nguyên âm yếu đuối như /ə/ thì R hoàn toàn có thể không phải phát âmVí dụ: vào từ interest, trước R là âm /ə/ cần từ này được phân phát âm là /ɪntərəst/
Phụ âm J bao gồm cách phân phát âm khá ổn địnhTrong hầu kết những trường hợp, J là chữ bắt đầu của từ cùng được hiểu là /dʒ/Ví dụ: Jump, July, Job, Jellyfish
Một số trường hợp viết chính tả cần gấp hai phụ âmNếu sau 1 nguyên âm ngắn là các chữ F, L, S thì các chữ này sẽ được nhân đôi.Ví dụ: hall, tall, boss, staff, compass, stuff
Nếu từ tất cả 2 âm tiết nhưng sau nguyên âm ngắn là các chữ B, D, G, M, N, phường thì các chữ này sẽ tiến hành nhân đôi.Ví dụ: manner, happy, rabbit, odd, suggest, summer
Một số để ý với nguyên âm EVới từ bỏ có chấm dứt bằng cụm “nguyên âm + phụ âm + e” thì E vẫn là âm câm cùng nguyên âm trước chính là âm đôi. Ví dụ:

site → đọc là /saɪt/cube → gọi là /kjuːb/