Để có thể xong mẫu phiếu đk nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần biết được mã tổ hợp những môn xét tuyển chọn được cơ chế chung của bộ GD&ĐT.

*

Mã tổ hợp môn giúp những thí sinh chọn lựa ngành nghề đơn giản và dễ dàng hơn

Mã tổ hợp môn có ý nghĩa như cầm cố nào ?

Mã tổ hợp môn là số đông ký hiệu nhận biết khối thi bao hàm chữ với số. Phần chữ để nhận ra khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận biết tổ hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổng hợp được pháp luật theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra giúp những em học tập sinh dễ dàng lựa chọn đúng đắn khối thi hơn.

*
Mã tổng hợp xét tuyển những môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2022

Trong phiếu đk thi THPT đất nước không thể thiếu mã tổ hợp môn xét tuyển, bởi vì vậy những thí sinh rất cần được ghi ghi nhớ được mã này bao hàm các tổng hợp xét tuyển chọn mà những thầy cô support đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược sử dụng Gòn đã tổng vừa lòng như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển vào cao đẳng đh chính quy

Bảng Mã tổng hợp môn học tập khối A gồm 01 môn toán học cùng 2 môn khác

A00: Toán, đồ vật lí, Hóa họcA01: Toán, đồ vật lí, tiếng AnhA02: Toán, vật dụng lí, Sinh họcA03: Toán, vật lí, kế hoạch sửA04: Toán, đồ gia dụng lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, lịch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, lịch sử, Địa líA08: Toán, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dânA12: Toán, kỹ thuật tự nhiên, KH làng mạc hộiA14: Toán, khoa học tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH tự nhiên, giáo dục công dânA16: Toán, khoa học tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, đồ gia dụng lý, kỹ thuật xã hộiA18: Toán, Hóa học, công nghệ xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học xét tuyển cao đẳng, đh khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học với 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, định kỳ sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục và đào tạo công dânB05: Toán, Sinh học, khoa học xã hộiB08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổ hợp môn khối C hay có cách gọi khác là khối Văn gồm 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, thiết bị líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, lịch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, thứ lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, đồ dùng lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, đồ lí, lịch sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, trang bị lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, lịch sửC12: Ngữ văn, Sinh học, lịch sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dânC15: Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hộiC16: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giáo dục công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dânC19 Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục và đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển chọn khối D

Khối D gồm 1 môn ngoại ngữ cùng 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ NgaD03: Ngữ văn, Toán, tiếng PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ TrungD05: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, tiếng NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ AnhD08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ AnhD09: Toán, lịch sử, giờ AnhD10: Toán, Địa lí, giờ AnhD11: Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, tiếng AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ AnhD14: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ AnhD16: Toán, Địa lí, giờ ĐứcD17: Toán, Địa lí, giờ NgaD18: Toán, Địa lí, tiếng NhậtD19: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ PhápD20: Toán, Địa lí, giờ TrungD21: Toán, Hóa học, tiếng ĐứcD22: Toán, Hóa học, giờ NgaD23: Toán, Hóa học, giờ NhậtD24: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ PhápD25: Toán, Hóa học, giờ TrungD26: Toán, thứ lí, tiếng ĐứcD27: Toán, thứ lí, giờ NgaD28: Toán, vật dụng lí, tiếng NhậtD29: Toán, đồ gia dụng lí, giờ PhápD30: Toán, trang bị lí, giờ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ ĐứcD32: Toán, Sinh học, tiếng NgaD33: Toán, Sinh học, giờ NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ PhápD35: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, tiếng ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ TrungD52: Ngữ văn, đồ vật lí, giờ NgaD54: Ngữ văn, đồ vật lí, giờ đồng hồ PhápD55: Ngữ văn, đồ lí, giờ TrungD61: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ ĐứcD62: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ NgaD63: Ngữ văn, lịch sử, giờ NhậtD64: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ PhápD65: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng AnhD68: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, tiếng NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ PhápD72: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ AnhD73: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ ĐứcD74: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ NgaD75 Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ NhậtD76: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ TrungD78: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng AnhD79: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ ĐứcD80: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng NgaD81: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ NhậtD82: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ PhápD83: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ TrungD84: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ AnhD85: Toán, giáo dục công dân, tiếng ĐứcD86: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ NgaD87: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng PhápD88: Toán, giáo dục công dân, giờ NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD91: Toán, khoa học tự nhiên, tiếng PhápD92: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ ĐứcD93: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ NgaD94: Toán, khoa học tự nhiên, tiếng NhậtD95: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD96: Toán, công nghệ xã hội, AnhD97: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ PhápD98: Toán, khoa học xã hội, giờ ĐứcD99: Toán, khoa học xã hội, tiếng Nga

Tổng vừa lòng 66 mã tổng hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đấy là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được điện thoại tư vấn là khối năng khiếu bao hàm từ 1 mang đến 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật 1, năng khiếu vẽ thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màuH03: Toán, khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, giờ Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, kế hoạch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối KK01: Toán, giờ đồng hồ Anh, Tin họcDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, kế hoạch sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2M03: Văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc nhắc diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mần nin thiếu nhi 1( nhắc chuyện, đọc, diễn cảm), NK thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ đồng hồ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, vật lýM17: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, giờ đồng hồ AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, đồ lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, định kỳ sửM22: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ đồng hồ AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, đồ gia dụng lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, định kỳ sửDanh sách mã tổng hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn và 2 môn năng khiếu sở trường âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, ký xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, tạo kịch bản sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, trở nên tân tiến chủ đề với phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, giờ Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ Anh, Năng khiếu kỹ năng truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể dục ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoDanh sách các mã tổ hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu sở trường vẽ và 2 môn khác)V00: Toán, trang bị lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, tiếng AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, vật dụng lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, giờ Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là list tổng phù hợp mã tổ hợp môn xét tuyển quan trọng trong kỳ thi THPT non sông năm 2022 cơ mà thí sinh cần phải ghi nhớ, hãy ghi đúng đắn mã tổng hợp xét tuyển nhưng thí sinh đk lựa chọn.