" class="title-header">. Các đại lý tế bào học của hiện tại tượng links gen: A. Những gen không alen thuộc nằm bên trên 1 NST đồng dạng, liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình giảm phân với thụ tinh.


Bạn đang xem: Các gen không alen liên kết với nhau khi chúng

*

Trần Anh


. Cửa hàng tế bào học tập của hiện nay tượng link gen:A. Các gen ko alen cùng nằm trên 1 NST đồng dạng, liên kết chặt chẽ với nhau trong quy trình giảm phân cùng thụ tinh.B. Những gen ko alen thuộc nằm bên trên 1 cặp NST đồng dạng, phân li bất chợt trong bớt phân và tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân và thụ tinh.C. Các gen ko alen cùng nằm trên 1 cặp NST đồng dạng, sau khoản thời gian hoán thay vị trí vày trao đổi chéo cánh sẽ phân li cùng cả nhà trong quy trình giảm phân và thụ tinh.D. Những gen không alen tất cả cùng locut bên trên cặp NST đồng dạng liên kết nghiêm ngặt với nhau trong sút phân với thụ tinh.
*Xem thêm: Cos Đối Sin Bù Phụ Chéo Hơn Kém Pi Tang, Cos Đối Sin Bù Phụ Chéo Khác Pi Tang

Đáp án A-Đây là câu chữ về cơ sở tế bào học của hiện nay tượng liên kết gen, mang đến nên những gen không alen đề nghị nằm trên thuộc 1 cặp NST tương đồng.-B không nên vì câu hỏi phân li thiên nhiên trong trong sút phân và tổ hợp tự vì trong quá trình giảm phân cùng thụ tinh là của nội dung quy hiện tượng phân li.-C sai vì nhắc đến trao đổi chéo là của hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen.-D sai những gen ko alen thuộc nằm bên trên một cặp NST tương đương không thể có cùng lôcut.