Tài liệu có 95 trang, được biên soạn bởi giáo viên Phùng Hoàng Em, tổng hợp định hướng cần nhớ, các dạng toán thường gặp gỡ và bài tập từ bỏ luyện chuyên đề điều tra hàm số và những bài toán liên quan, giúp học viên lớp 12 tìm hiểu thêm khi học lịch trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ thứ thị của hàm số.

Bạn đang xem: Các bài toán khảo sát hàm số lớp 12

CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Tìm khoảng tầm đơn điệu của một hàm số mang đến trước.Dạng 2. Tìm khoảng tầm đơn điệu của hàm số bằng hình hình ảnh đồ thị mang lại trước.Dạng 3. Search m nhằm hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đối chọi điệu trên R.Dạng 4. Tra cứu m để hàm y = (ax + b)/(cx + d) đối kháng điệu trên từng khoảng xác định.Dạng 5. Biện luận đối kháng điệu của hàm đa thức bên trên khoảng, đoạn mang đến trước.Dạng 6. Biện luận solo điệu của hàm phân thức trên khoảng, đoạn mang đến trước.Dạng 7. Một trong những bài toán liên quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) nhằm tìm cực trị cực hàm số.Dạng 2. Khẳng định cực trị khi biết bảng trở nên thiên hoặc đồ gia dụng thị.Dạng 3. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) nhằm tìm cực trị cực hàm số.Dạng 4. Kiếm tìm m nhằm hàm số đạt cực trị tại điểm x0 đến trước.Dạng 5. Biện luận rất trị hàm bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 6. Biện luận rất trị hàm trùng phương y = ax4 + bx2 + c.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Search max – min của hàm số mang lại trước.Dạng 2. Một số bài toán vận dụng.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Mang đến hàm số y = f(x), tìm kiếm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ dùng thị tương ứng.Dạng 2. Xác minh TCN và TCĐ lúc biết bảng trở thành thiên hàm số y = f(x).Dạng 3. Một vài bài toán biện luận theo tham số m.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

5. ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Thừa nhận dạng đồ vật thị hàm bậc cha y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 2. Nhấn dạng đồ gia dụng thị hàm bậc tứ trùng phương y = ax4 + bx2 + c.Dạng 3. Nhấn dạng đồ thị hàm nhất trở thành y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

6. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Giải, biện luận nghiệm phương trình bằng phương thức đồ thị.Dạng 2. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng cách thức đồ thị.Dạng 3. Một trong những bài toán tương quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA nhì ĐỒ THỊ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Xác minh (biện luận) giao điểm của đường thẳng cùng đồ thị của hàm số bậc ba.Dạng 2. Khẳng định (biện luận) giao điểm của đường thẳng cùng đồ thị của hàm số bậc tứ trùng phương.Dạng 3. Xác minh (biện luận) giao của con đường thẳng và đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Xem thêm: 50 Mẫu Hình Vẽ Công Chúa Cho Bé Tô Màu Công Chúa Xinh Đẹp Cho Bé Gái

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Viết phương trình tiếp đường của đồ vật thị hàm số y = f(x) trên điểm (x0; y0) mang lại trước.Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của thứ thị hàm số y = f(x) lúc biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k0.Dạng 3. Viết phương trình tiếp con đường của vật thị hàm số y = f(x), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA; yA).Dạng 4. Bài bác tập tổng hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.