C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn giúp những bạn viết và bằng phẳng đúng phương trình khi cho phenol chức năng với Br2, phenol có công thức hóa học là C6H5OH. Mời đầy đủ bạn bài viết liên quan .

Bạn đang xem: C6h5oh + br2 → c6h2br3oh + hbr


1. Phương trình bội nghịch ứng Phenol Br2

C6H5OH + 3B r2 → C6H2Br3OH + 3HB r

↓ trắng

2. Điều kiện phản ứng Phenol với Br2

Không có


Bạn vẫn xem : C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr

3. Hiện tượng kỳ lạ phân biệt phản nghịch ứng

Dung dịch Brom ( Br2 ) bị mất màu, dần open kết tủa trắng .

4. Mở rộng phương trình phản ứng Phenol cùng Br2

*

Các bạn hoàn toàn rất có thể viết phương trình dưới dạng cấu trúc để hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy rõ chế độ phản ứng .

5. Bài xích tập vận dụng tương quan

Câu 1. Phenol ko phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na . B. NaOH . C. NaHCO3 . D. Br2 . Đáp án CC6H5OH + 3B r2 → C6H2Br3OH + 3HB r C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + một nửa H2 C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 2. cho những phát biểu sau về phenol:

( a ) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa thiên tài được với mãng cầu . ( b ) phenol rã được trong hỗn hợp KOH . ( c ) nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic . ( d ) phenol phản nghịch ứng được với hỗn hợp KHCO3 tạo ra CO2 . ( e ) Phenol là một ancol thơm . Trong những trường hòa hợp trên, số vạc biểu đúng là A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 . Đáp án C( a ) Phenol vừa nhân kiệt được với hỗn hợp NaOH vừa tác dụng được với mãng cầu . ( b ) phenol tan được trong dung dịch KOH . ( c ) nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt nhiệt độ chảy của ancol etylic .

Câu 3. Hợp chất hữu cơ X( phân tử cất vòng benzen) tất cả công thức phân tử là C7H8O2. Lúc X công dụng với na dư, số mol H2 thu được ngay số mol X thâm nhập phản ứng. Mặt khác, X chức năng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH ( OH ) 2 . B. HOC6H4CH2OH C. CH3C6H3 ( OH ) 2 . D. CH3OC6H4OH . Đáp án BChất X phản ứng cùng với Na tạo nên nH2 = nX => bao gồm 2 đội – OH. X bội nghịch ứng với NaOH theo tỉ lệ thành phần 1 : 1 => có một nhóm OH đã nhập vào nhân thơm . => X là : X là HOC6H4CH2OH . => Đáp án B

Câu 4. Để phân biệt ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, bạn ta cần sử dụng một thuốc thử nhất là:

A. Na B. Hỗn hợp NaOH C. Nước brom D. Ca ( OH ) 2 Đáp án C. Sử dụng nước brom, hóa học nào làm mất đi màu hỗn hợp brom ⇒ stiren ; hóa học nào tạo nên kết tủa trắng với nước brom ⇒ phenol ; còn lại không hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì là ancol benzylic

Câu 5. lúc thổi khí CO2 dư vào dd C6H5ONa muối vô cơ thu được buộc phải là NaHCO3 vì:

A. Phênol là chất kết tinh, không nhiều tan vào nước lạnh lẽo . B. Tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3 – . C. CO2 là một trong chất khí . D. Nếu tạo thành Na2CO3 thì nó sẽ ảnh hưởng CO2 dư tính năng tiếp theo bội nghịch ứng : Na2CO3 + CO2 + H2O → 2N aHCO3 . Đáp án BTa có H2CO3 gồm Ka 1 = 4,2 x 10-7 ; Ka 2 = 4,8 x 10-11 ; C6H5OH bao gồm Ka = 1,047 x 10-10 → tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3 –

Câu 6. dung dịch A bao gồm phenol và xiclohexanol trong hexan (làm dung môi). Phân chia dung dịch A làm hai phần bởi nhau:

Phần một cho chức năng với na (dư) nhận được 3,808 lít khí H2 (đktc).Phần hai phản ứng với nước brom (dư) chiếm được 59,58 gam kết tủa trắng.

Khối lượng của phenol với xiclohexanol trong dung dịch A theo thứ tự là : A. 25,38 g và 15 g B. 16 g cùng 16,92 g C. 33,84 g cùng 32 g D. 16,92 g với 16 g Đáp án CGọi số mol trong một nửa dung dịch A là : nC6H5OH = x mol ; nC6H11OH = y mol nH2 = 1/2. NC6H5OH + 50%. NC6H11OH = 0,17 mol ⇒ x + y = 0,34 mol n ↓ = nC6H2OHBr3 = nC6H5OH = 0,18 mol ⇒ x = 0,18 ⇒ y = 0,16 ⇒ mphenol = 0,18. 94.2 = 33,84 g ; mxiclohexanol = 0,16. 100.2 = 32 g

Câu 7. hãy chọn các phát biểu đúng về phenol (C6H5OH):


( 1 ). Phenol có tính axit mà lại yếu rộng axit cacbonic ; ( 2 ). Phenol làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ ; ( 3 ). Hiđro trong đội – OH của phenol linh động hơn hiđro trong team – OH của etanol, như vậy phenol tất cả tính axit to gan hơn etanol ; ( 4 ). Phenol chảy trong nước ( lạnh lẽo ) vô hạn bởi nó sản xuất được link hiđro với nước ; ( 5 ). Axit picric gồm tính axit mạnh hơn phenol không hề ít ; ( 6 ). Phenol không tan trong nước nhưng lại tan giỏi trong hỗn hợp NaOH . A. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 6 ) . B. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 6 ) . C. ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 6 ) . D. ( 1 ), ( 2 ), ( 5 ), ( 6 ) . Đáp án C( 2 ) sai bởi vì phenol gồm tính axit cực kỳ yếu cần không làm đổi màu quỳ tím . ( 4 ) sai bởi vì phenol tan không nhiều trong nước lạnh, chảy vô hạn nghỉ ngơi 66 oC, tan tốt trong etanol, ete với axeton, … bao gồm 4 phạt biểu chính xác là ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 6 )

Câu 8. phân phát biểu không đúng là:

A. Dung dịch natri phenolat bội nghịch ứng với khí CO2, mang kết tủa vừa tạo nên cho tuấn kiệt với hỗn hợp NaOH lại thu được natri phenolat B. Phenol phản nghịch ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo nên cho khả năng với dung dịch HCl lại nhận được phenol C. Axit axetic bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH, đem dung dịch muối bột vừa tạo thành cho chức năng với khí CO2 lại chiếm được axit axetic D. Anilin làm phản ứng với hỗn hợp HCl, lấy muối vừa tạo nên cho kỹ năng với dung dịch NaOH lại chiếm được anilin Đáp án CAxit axetic dũng mạnh hơn H2CO3 đề nghị CO2 không hề phản ứng được với muối bột axetat để tạo axit axetic .

Câu 9. Để phân biệt 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, tín đồ ta sử dụng một thuốc thử tuyệt nhất là:

A. Na B. Dung dịch NaOH C. Nước brom D. Ca ( OH ) 2 Đáp án CTrích chủng loại thử với đánh số trang bị tự Ta dùng nước brom làm phản ứng thứu tự với 3 lọ mất nhãn Nếu xuất hiện ↓ → phenol C6H5OH + 3B r2 → C6H2Br3OH + 3HB r nếu như brom mất color → stiren : C6H5CH = CH2 + 3B r2 → C6H5CHBr-CH2Br Nếu không tồn tại hiện tượng kỳ quái gì → ancol benzylic .

Câu 10.  Một hỗn hợp A cất 5,4 gam chất đồng đẳng của phenol đối kháng chức. đến dung dịch M làm phản ứng với nước brom (dư), thu được 17,25 gam hợp chất B chứa 3 nguyên tử brom vào phân tử, giả sử bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Cách làm phân tử chất đồng đẳng của phenol là

A. ( CH3 ) 2C6 H3 – OH . B.CH 3 – C6H4-OH . C.C 6H5 – CH2-OH . D.C 3H7 – C6H4-OH . Đáp án bố + 3B r2 → B + 3HB r x 3 x 3 x nBr2 = nHBr = xnBr2 = nHBr = x Áp dụng định dụng cụ bảo toàn cân nặng ta bao gồm : mA + mBr2 = mhợp chất + mHBr => 5,4 + 160.3 x = 17,25 + 81.3 x => x = 0,05 mol => MA = 5,4 / 0,05 = 108 => A chỉ hoàn toàn có thể là CH3 – C6H4-OH .

Câu 11. Để điều chế axit picric, bạn ta cho 7,05 gam phenol công dụng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc. Biết lượng axit HNO3 đã lấy dư 25% so với lượng buộc phải thiết. Số mol HNO3 bắt buộc dùng và khối lượng axit picric tạo thành là :

A. 0,5625 mol ; 34,75 gam . B. 0,5625 mol ; 34,35 gam . C. 0,28125 mol ; 17,175 gam . D. 0,45 mol ; 42,9375 gam . Đáp án CPhương trình hóa học : C6H5OH + 3HNO3 → C6H2 ( NO2 ) 3OH + 3H2 O Phương trình : 94 → 189 → 229 ( g ) Theo đề bài m phenol = 7,05 gam ⇒ mHNO3 = 7,05. 189 / 94 = 14,175 gam ⇒ nHNO3 = 0,225 mol ⇒ nHNO3 dùng = 0,225 + 25 %. 0,225 = 0,28125 mol maxit picric = 7,05. 229 / 94 = 17,175 gam … … … … … … … … … … ..

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã giới thiệu tới những chúng ta C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr. Để hoàn toàn có thể nâng cao hiệu trái trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin tung ra tới những bàn sinh hoạt viên tài liệu Giải bài bác tập Toán 11, siêng đề chất hóa học 11, Giải bài tập Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng thiết lập .

Xem thêm: Xổ Số Miền Bắc Ngày 30 Tháng 7 Năm 2021, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Ngày 30/7

Để tiện thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp thu kiến thức môn học THPT, trung học phổ thông Sóc Trăng mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để có thể cập nhật được đông đảo tài liệu bắt đầu nhất.