Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → 2Cu – thăng bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → 2Cu

Quảng cáo


Điều khiếu nại phản ứng

– ánh nắng mặt trời thường .

Bạn đang xem: Cân bằng phương trình hóa học

Cách tiến hành phản ứng

– mang lại dung dịch NaOH vào hỗn hợp CuSO4 sau đó cho dung dịch etylen glicol vào .

Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Dung dịch sản xuất kết tủa Cu ( OH ) 2 sau thời điểm cho etylen glicol vào thấy sản xuất phức màu xanh da trời .

Bạn bao gồm biết

– những ancol đa chức có nhóm – OH ngay tắp lự kề tính năng với Cu ( OH ) 2 chế tạo phức blue color thẫm .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dãy các chất nào tiếp sau đây đều phản bội ứng được cùng với Cu(OH)2 ở đk thường

A. Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylicB. Glixerol, glucozơ và etyl axetat .C. Glucozơ, glixerol và saccarozơD. Glucozơ, glixerol với metyl axetat .

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Vậy các chất công dụng được cùng với Cu ( OH ) 2 ở nhiệt độ thường là :Glucozơ : C6H12O6 ; Etylen glycol : C2H4 ( OH ) 2 ; Glixerol : C3H5 ( OH ) 3 ; Saccarozơ : C12H22O11 .

Quảng cáoVí dụ 2: Dãy những chất nào tiếp sau đây đều phản bội ứng được cùng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

A. Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylic .B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat .C. Glucozơ, glixerol với etylen glicol .D. Glucozơ, glixerol cùng metyl axetat .

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Vậy đều chất tác dụng được cùng với Cu ( OH ) 2 ở ánh sáng thường là :Glucozơ : C6H12O6Etylen glycol : C2H4 ( OH ) 2Glixerol : C3H5 ( OH ) 3

Ví dụ 3: cho những chất gồm công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). đều chất tính năng được cùng với Cu(OH)2 sản xuất thành dung dịch blue color lam là

A. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T.C. Z, R, T. D. X, Z, T

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Y không tính năng được với Cu ( OH ) 2 vì không có nhóm OH tức thì kề, R là xeton không công dụng với hỗn hợp Cu ( OH ) 2 .Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm miễn phí tổn ôn thi THPT non sông tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jspCác loạt bài lớp 12 khác


Source: https://91neg.com Category: Hỏi đáp


Post navigation


Previous Post

Công thức cấu tạo của axit axetic C2H4O2. đặc thù hoá học của CH3COOH và bài tập dễ hiểu


Next Post

Hóa hóa học Thí Nghiệm Diethyl Ether Sao Mai nhận Báo Giá support Sử Dụng


Leave a Comment


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và website trong trình coi xét này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Người Cô Trong Cuộc Đối Thoại Giữa Người Cô Và Hồng


*

Trang thông tin điện tử update 247 với sự đa dạng và phong phú về ngành nghề, lĩnh vực chắc chắn rằng sẽ đưa về nhiều đề nghị thú vị mang lại bạn.


Antique (308)Blog (1)Bất đụng sản (167)Du kế hoạch (765)Finance (12323)Game (2265)Hỏi đáp (63666)Kiến trúc (617)Lawyer (4506)Máy móc (21)Sức khỏe (9)


*

Waiting him new lasting towards. Continuing melancholy especially so to. Me unpleasing impossible in attachment announcing so astonished

Join us on social media


Antique (308)Blog (1)Breakfast (0)Bất hễ sản (167)Desserts (0)Du định kỳ (765)Europe (0)Finance (12323)Game (2265)Healthy (0)Hỏi đáp (63666)Indonesia (0)Kiến trúc (617)Lawyer (4506)Main Course (0)Máy móc (21)Old (0)Sức khỏe mạnh (9)Thailand (0)Travel (0)Uncategorized (0)


Identify gold, silver and platinum items | SellYourGold
Curious Coins Drop-rate Increase
How to buy Catcoin (CATS) Guide – Binance
*

Identify gold, silver và platinum items | SellYourGold
Curious Coins Drop-rate Increase
How to lớn buy Catcoin (CATS) Guide – Binance