Biết điện tích của electron: ( – 1,6.10^ – 19C.) Khối lượng của electron: (9,1.10^ – 31kg.) Giả sử nguyên tử heli, electron hoạt động tròn đông đảo quanh hạt nhân với nửa đường kính quỹ đạo 29,4 pm thì tốc độ dài của electron đó sẽ là bao nhiêu?

A. (1,5.10^7left( m/s ight).) B. (4,15.10^6left( m/s ight).) C. (1,41.10^17left( m/s ight).) D. (2,25.10^16left( m/s ight).) Đáp án đúng: B

Bạn đã xem:  Biết điện tích của electron: ( – 1,6.10^ – 19C.) Khối lượng của electron: (9,1.10^ – 31kg.

Bạn đang xem: Biết điện tích của electron là

Chọn B.

*
91neg.com Send an e-mail mon Sáu 14, 2022
0 1 phút hiểu
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger tóm tắt via e-mail Print
*

91neg.com


Bài viết ngay gần đây


Cho các kim các loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là 


Tháng Bảy 1, 2022

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.


Tháng Bảy 1, 2022

Cuộc cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra thời gian nào? 


Tháng Bảy 1, 2022

Một tia sáng được chiếu từ môi trường thiên nhiên 1 sang môi trường thiên nhiên 2 bên dưới góc cho tới i cùng góc khúc xạ r.


Tháng Bảy 1, 2022

Tinh thần dữ thế chủ động đối phó cùng với quân Tống ở trong nhà Lý biểu đạt rõ trong công ty trương


Tháng Bảy 1, 2022

Dạng địa hình hầu hết của quần thể vục tây nam Á


Tháng Bảy 1, 2022

Our team won the game because we played very_____


Tháng Sáu 30, 2022

I like hot weather but Ann________.


Tháng Sáu 30, 2022

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: ✅ Công Thức Lượng Giác⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Bài viết new nhất
gmail.com


Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
tìm kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Recent Posts


Recent Comments


Không có bình luận nào nhằm hiển thị.
Close
kết quả tìm kiếm mang lại
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Don't have an account?