Vâng, sau thời điểm soạn hoàn thành hết một mớ tài liệu, mang lại lúc in ra thì mới thấy thiếu hụt thiếu cái gì đó chưa in ???

Thì ra là thiếu mẫu trang bìa bên ngoài. Chúng ta nào đang làm khóa luận, báo cáo hay tài liệu nào đấy mà không biết làm trang bìa thì comment điểm danh chơi coi