Nội dung bàiBài thực hành thực tế 2: đặc thù của một sốhợp chất nitơ, photphomục đích là tập cho học viên cách triển khai và kĩ thuật triển khai các thí nghiệm: phản bội ứng của dung dịch HNO3đặc, nóng với HNO3loãng với kim loại đứng sau hiđro; làm phản ứng KNO3oxi hoá C ở nhiệt độ cao; tách biệt được một số phân bón hoá học rõ ràng (cả phân bón là hợp hóa học của photpho). Đồng thời rèn kĩ năng Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được an toàn, thành công những thí nghiệmtrên. Quan tiền sát hiện tượng thí nghiệm với viết những phương trình hoá học. Thải trừ được một vài chất thải sau thí nghiệm để bảo đảm môi trường.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 2 hóa 11


Mục lục ngôn từ

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu thí nghiệm

1.2. Kĩ năng thí nghiệm

1.3. Các đại lý lý thuyết

1.4. Chế độ thí nghiệm, hóa chất

1.5. Các bước tiến hành thí nghiệm

2. Report thực hành

2.1.Thí nghiệm 1

2.2. Phân tích 2

2.3. Thử nghiệm 3

3. Luyện tập

4. Kết luận


*


1. Tóm tắt lý thuyết


1.1. Mục tiêu thí nghiệm


- xác định tính oxi hóa của HNO3 đặc cùng loãng

- Phân biệt một số loại phân bón hay gặp


1.2. Khả năng thí nghiệm


- Không cần sử dụng tay nạm trực tiếp hoá chất.

- ko đổ hoá chất này vào hoá hóa học khác ngoài chỉ dẫn.

- không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.

- Không sử dụng hoá chất còn nếu như không biết hoá chất gì.

- không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất.

- khi mở lọ hoá hóa học và đem hoá chất không để dây ra bàn, dùng hoàn thành đậy nắp lại ngay.


1.3. Cơ sở lý thuyết


a. Thể nghiệm 1: Tính thoái hóa của HNO3đặc và loãng

HNO3có số thoái hóa +5 có thể bị khử thành: N2, N2O, NO, NO2, NH4NO3tuỳ theo độ đậm đặc HNO3và kĩ năng khử của chất tham gia.

*

* lưu ý:

N2O là khí vui, khí tạo cười.

N2không bảo trì sự sống, sự cháy

NH4NO3không sinh ra ở dạng khí, tuy thế khi mang lại kiềm vào dd, thấy có khí mùi hương khai.

- Oxi hoá đa số kim một số loại (trừ Au, Pt).

3Cu +8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

Cu + 4HNO3đ → Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

- Fe, Al, Cr bị động hoá với HNO3đặc, nguội.

b.Thí nghiệm 2: Tính oxi hoá KNO3nóng chảy

Các muối nitrat phần đa kém bền bởi nhiệt, khi làm cho nóng muối nitrat có tính lão hóa mạnh.

Sản phẩm phân huỷ dựa vào vào thực chất của cation kim loại:

- kim loại đứng trước Mg→ ​muối Nitrit + O2

Ví dụ:2KNO3→2KNO2+ O2

-Từ Mg cho Cu→Oxit kim loại + NO2+ O2

Ví dụ:2Cu(NO3)2→2CuO + 4NO2+ O2

- kim loại sau Cu→Kim loại + NO2+ O2

Ví dụ:2AgNO3→​ 2Ag + 2NO2+ O2

c. Phân tích 3: Phân biệt một số trong những loại phân bón hóa học

- nhận thấy gốc SO42-bằng hỗn hợp Ba2+với hiện tượng xuất hiện kết tủa white BaSO4

-Nhận biết cội amoni (NH4+) bằng bazơ với hiện tượng kỳ lạ sinh ra khí có mùi khai, đó là NH3


1.4. Chế độ thí nghiệm, hóa chất


a. Dụng cụ thí nghiệm

- Ống nghiệm, đèn cồn, bông tẩm, cỗ giá thí nghiệm

- Giá sắt, chậu cát, kẹp sắt

b. Hóa chất

- hỗn hợp HNO3, NaOH, KNO3

- Amoni sunfat, kali clorua với supephotphat kép

- Nước cất, dung dịch NaOH, quỳ tím, dd AgNO3.


1.5. Công việc tiến hành thí nghiệm


a. Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của HNO3đặc với loãng

Lấy vào ống nghiệp thứ nhất 0,5 ml dung dịch HNO3đặc (68%) với ống nghiệm thứ hai 0,5ml dung dịch HNO3loãng (15%). Bỏ vào ống nghiệp một mảnh bé dại đồng kim loại.

Nút các ống nghiệm bằng bông tẩm dd NaOH. Đun nhẹ ống nghiệm trang bị hai.

b.Thí nghiệm 2: Tính oxi hoá KNO3nóng chảy

Lấy một ống nghiệm chịu nhiệt khô cùng cặp trực tiếp đứng trên giá bán sắt, rồi để giá sắt trong chậu cát.

- bỏ một ít tinh thể KNO3vào ống nghiệm và đốt mang lại muối lạnh chảy.

- khi muối bước đầu phân diệt (nhìn thấy những bọt khí xuất hiện) vẫn liên tiếp đốt nóng ống nghiệm, đồng thời dùng kẹp sắt quăng quật một hòn than bé dại đã được đốt rét đỏ vào ống.

c. Phân tách 3: Phân biệt một vài loại phân bón hóa học

- biện pháp tiến hành:Nhận biết những dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn khắc số 1,2,3: KCl, Na3PO4; (NH4)2SO4

+ bước 1:Trích dẫn 3 dung dịch ra 3 mẫu thử

+ cách 2:Nhỏ hỗn hợp NaOH vào lần lượt 3 mẫu mã thử

+ bước 3:Nhỏ dung dịch AgNO3vào các mẫu test còn lại


2. Report thực hành


2.1.Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của HNO3đặc và loãng


Video 1:So sánh phản ứng của Đồng cùng axit nitric đặc, axit nitric loãng

- hiện tại tượng:

+ ​Ở ống nghiệm đựng Cu với HNO3đặc xuất hiện khí màu nâu đỏ, nhiều, dung dịch rời sang color xanh.

+ Ở ống nghiệm đựng Cu với HNO3loãng xuất hiện thêm khí ko mùa, trong không khí đưa thành nâu đỏ, với lượng khí thấp hơn ở ống nghiệm cất HNO3đặc. Hỗn hợp cũng có blue color lam.

- Giải thích:

+ mang đến mảnh Cu vào ống nghiệm đựng HNO3đặc tất cả khí NO2màu nâu cất cánh ra do HNO3đặc bị khử đến NO2. Dung dịch rời sang màu xanh lá cây do tạo ra Cu(NO3)2

+ cho mảnh Cu vào ống nghiệm cất HNO3loãng cùng đun nóng bao gồm khí NO ko màu cất cánh ra, sau chuyển thành NO2màu nâu đỏ. Dung dịch rời sang màu xanh lá cây lam của Cu(NO3)2

- Phương trình hóa học:

​Cu + 4HNO3đặc→Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

3​Cu + 8HNO3loãng→ 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O


2.2. Xem sét 2:Tính oxi hoá KNO3nóng chảy


Thí nghiệm này, các em rất có thể sử dụng NaNO3để thay thế KNO3cũng được do đây hồ hết là muối nitrat của kim loại kiềm

Video 2:Nhiệt phân muối Natri nitrat

- hiện tượng:Que đóm bùng cháy kèm theo tiếng nổ lớn lách tách.

- Giải thích:Que đóm sẽ tỏa nắng rực rỡ trong KNO3nóng chảy, có tiếng nổ lách tách bóc đó là vì KNO3nhiệt phân giải tỏa khí oxi.

2KNO3→2KNO2+ O2


2.3. Phân tách 3: Phân biệt một trong những loại phân hóa học


- hiện tượng lạ và giải thích

+ ​Nhỏ dd NaOH vào những ống nghiệm, đun nhẹ, ống nào bám mùi khai NH3bay ra, có tác dụng quì tím ẩm hoá xanh: nhận thấy được (NH4)2SO4.

+ nhỏ dd AgNO3vào 2 ống nghiệm đựng KCl, Na3PO4, ống nghiệm nào lộ diện kết tủa màu xoàn Ag3PO4: nhận thấy được Na3PO4, kết tủa trắng là KCl

+ Phương trình hóa học

NH4++ OH-→NH3(khí mùi khai) + H2O

AgNO3+ KCl→ AgCl (kết tủa trắng) + KNO3

AgNO3+AgNO3→ không xảy ra phản ứng


3. Luyện tập


Câu 1:Người ta thu đầy khí X rồi nút bình bởi nút cao su có gặm một ống thủy tinh vuốt nhọn (hình bên). Sau đó cho đầu ống chất liệu thủy tinh vào vào một chậu nước gồm phenolphlatein thấy những tia nước màu hồng phun mạnh trong bình. Khí X là

A. HCl.

B. O2.

C. N2.

D. NH3.

Câu 2:Để điều chế chất X trong chống thí nghiệm fan ta mang lại dung dịch H2SO4đặc chức năng với muối bột Y, vào bình cầu tất cả cổ cong (hình dưới). Bình cầu dùng để làm thu hóa học X được làm lạnh bởi nước đủ. X có thể là chất nào trong số chất sau:

A. HNO3.

B. H2S.

C. HBr.

D. HI.

Câu 3:Cho Cu và dung dịch H2SO4loãng chức năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Còn mặt khác khí X tác dụng với hỗn hợp NaOH thì nặng mùi khai bay ra. Hóa học X là

A. Amophot.

B. Amoni nitrat.

C. Urê.

D. Natri nitrat.

Câu 4:Trong mỗi chén sứ X, Y, Z đựng 1 một số loại muối nitrat. Nung các chén ở ánh sáng cao trong ko khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi lam nguội chaens nhận thấy: trong chén bát X không hề lại dấu tích gì, trong chén Y sót lại chất rắn color trắng, trong chén bát Z còn sót lại chất rắn màu đen tan trong hỗn hợp HCl chế tạo ra dung dịch gồm màu lam. Các muối nitrat theo thứ tự là

A. NH4NO3, Zn(NO3)2, AgNO3.

B. Hg(NO3)2, Ca(NO3)2, Fe(NO3)2.

C. NH4NO3, NaNO3, Cu(NO3)2.

D. NH4NO3, KNO3, Fe(NO3)2.

Xem thêm: Factor Completely - Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử: X^2


4. Kết luận


Nôi dung bài xích thực hành để giúp đỡ cho các em gồm một huyết học thực hành thực tế thật vui, và vận dụng nhiều kim chỉ nan vào trong thực tế, từ bỏ đó sẽ sở hữu được cái nhìn chung và rõ ràng hơn cho bài bác học.