- Chọn bài bác -Bài 1: hoạt động cơBài 2: vận động thẳng đềuBài 3: vận động thẳng thay đổi đềuBài 4: Sự rơi từ bỏ doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính tương đối của đưa động. Cách làm cộng vận tốcBài tập cuối chương 1Bài 9 : Tổng hợp với phân tích lực. Điều kiện cân đối của hóa học điểmBài 10 : tía định phép tắc Niu-tơnBài 11 : Lực hấp dẫn. Định lao lý vạn vật hấp dẫnBài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định pháp luật HúcBài 13 : Lực ma sátBài 14 : Lực hướng tâmBài 15 : việc về hoạt động ném ngangBài tập cuối chương 2Bài 17 : cân đối của một vật chịu tác dụng của nhì lực với của cha lực không tuy nhiên songBài 18 : thăng bằng của một vật tất cả trục quay cầm cố định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc hợp lực tuy vậy song cùng chiềuBài trăng tròn : các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật xuất hiện chân đếBài 21 : vận động tịnh tiến của đồ gia dụng rắn. Chuyển động quay của đồ vật rắn quanh một trục cụ địnhBài 22 : Ngẫu lựcBài tập cuối chương 3Bài 23 : Động lượng. Định cách thức bảo toàn đụng lượngBài 24 : Công cùng Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 - 27 : rứa năng. Cơ năngBài tập cuối chương 4Bài 28 : cấu tạo chất. Thuyết rượu cồn học phân tử hóa học khíBài 29 : quy trình đẳng nhiệt. Định nguyên tắc Bôi-lơ-Ma-ri-ốtBài 30 : quy trình đẳng tích. Định lao lý Sác-lơBài 31 : Phương trình tâm trạng của khí lí tưởngBài tập cuối chương 5Bài 32 : Nội năng với sự vươn lên là thiên nội năngBài 33 : những nguyên lí của nhiệt đụng lực họcBài tập cuối chương 6Bài 34 - 35 : hóa học rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của đồ dùng rắnBài 36 : Sự nở bởi nhiệt của trang bị rắnBài 37 : các hiện tượng bề mặt của hóa học lỏngBài 38 : Sự gửi thể của những chấtBài 39 : Độ độ ẩm của không khíBài tập cuối chương 7Lời Giải bài xích 1: hoạt động cơLời Giải bài bác 2: chuyển động thẳng đềuLời Giải bài 3: chuyển động thẳng biến đổi đềuLời Giải bài xích 4: Sự rơi từ doLời Giải bài xích 5: hoạt động tròn đềuLời Giải bài xích 6: Tính tương đối của đưa động. Bí quyết cộng vận tốcLời Giải bài tập cuối chương 1Lời Giải bài bác 9 : Tổng hợp với phân tích lực. Điều kiện cân đối của hóa học điểmLời Giải bài bác 10 : cha định hình thức Niu-tơnLời Giải bài 11 : Lực hấp dẫn. Định nguyên lý vạn đồ vật hấp dẫnLời Giải bài xích 12 : Lực bầy hồi của lò xo. Định vẻ ngoài HúcLời Giải bài 13 : Lực ma sátLời Giải bài xích 14 : Lực phía tâmLời Giải bài bác 15 : việc về chuyển động ném ngangLời Giải bài bác tập cuối chương 2Lời Giải bài 17 : cân đối của một đồ chịu tính năng của hai lực và của ba lực không tuy nhiên songLời Giải bài bác 18 : cân đối của một vật bao gồm trục quay nuốm định. Momen lựcLời Giải bài 19 : Quy tắc hợp lực tuy nhiên song cùng chiềuLời Giải Bài trăng tròn : những dạng cân bằng. Thăng bằng của một vật xuất hiện chân đếLời Giải bài bác 21 : hoạt động tịnh tiến của vật dụng rắn. Vận động quay của đồ dùng rắn xung quanh một trục ráng địnhLời Giải bài xích 22 : Ngẫu lựcLời Giải bài bác tập cuối chương 3Lời Giải bài xích 23 : Động lượng. Định hình thức bảo toàn động lượngLời Giải bài xích 24 : Công với Công suấtLời Giải bài 25 : Động năngLời Giải bài bác 26 - 27 : nạm năng. Cơ năngLời Giải bài bác tập cuối chương 4Lời Giải bài 28 : cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử hóa học khíLời Giải bài 29 : quá trình đẳng nhiệt. Định cách thức Bôi-lơ-Ma-ri-ốtLời Giải bài bác 30 : quy trình đẳng tích. Định cơ chế Sác-lơLời Giải bài bác 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngLời Giải bài tập cuối chương 5Lời Giải bài 32 : Nội năng cùng sự thay đổi thiên nội năngLời Giải bài 33 : các nguyên lí của nhiệt động lực họcLời Giải bài xích tập cuối chương 6Lời Giải bài xích 34 - 35 : chất rắn kết tinh. Hóa học rắn vô định hình. Biến dạng cơ của thiết bị rắnLời Giải bài bác 36 : Sự nở vì nhiệt của trang bị rắnLời Giải bài 37 : những hiện tượng mặt phẳng của hóa học lỏngLời Giải bài 38 : Sự gửi thể của các chấtLời Giải bài bác 39 : Độ ẩm của không khíLời Giải bài tập cuối chương 7


Bạn đang xem: Bài tập vật lý 10 bài 5

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

*
*
*


gởi Đánh giá

Đánh giá chỉ trung bình 5 / 5. Số lượt tiến công giá: 917

chưa có ai tấn công giá! Hãy là tín đồ đầu tiên reviews bài này.
Xem thêm: Bảng Xếp Hạng 12 Chòm Sao: Cung Hoàng Đạo Nào Nhiều Thiên Tài Nhất ?

--Chọn Bài--

↡- Chọn bài xích -Bài 1: chuyển động cơBài 2: vận động thẳng đềuBài 3: chuyển động thẳng đổi khác đềuBài 4: Sự rơi trường đoản cú doBài 5: vận động tròn đềuBài 6: Tính tương đối của chuyển động. Cách làm cộng vận tốcBài tập cuối chương 1Bài 9 : Tổng hợp cùng phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của chất điểmBài 10 : ba định lao lý Niu-tơnBài 11 : Lực hấp dẫn. Định công cụ vạn đồ dùng hấp dẫnBài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định mức sử dụng HúcBài 13 : Lực ma sátBài 14 : Lực phía tâmBài 15 : vấn đề về vận động ném ngangBài tập cuối chương 2Bài 17 : cân đối của một thứ chịu tính năng của hai lực cùng của bố lực không tuy nhiên songBài 18 : cân bằng của một vật gồm trục quay rứa định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc hòa hợp lực tuy nhiên song cùng chiềuBài trăng tròn : các dạng cân nặng bằng. Cân bằng của một vật xuất hiện chân đếBài 21 : vận động tịnh tiến của trang bị rắn. Hoạt động quay của thứ rắn quanh một trục vắt địnhBài 22 : Ngẫu lựcBài tập cuối chương 3Bài 23 : Động lượng. Định qui định bảo toàn hễ lượngBài 24 : Công với Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 - 27 : cầm năng. Cơ năngBài tập cuối chương 4Bài 28 : kết cấu chất. Thuyết cồn học phân tử chất khíBài 29 : quá trình đẳng nhiệt. Định biện pháp Bôi-lơ-Ma-ri-ốtBài 30 : quy trình đẳng tích. Định khí cụ Sác-lơBài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngBài tập cuối chương 5Bài 32 : Nội năng và sự trở nên thiên nội năngBài 33 : các nguyên lí của nhiệt hễ lực họcBài tập cuối chương 6Bài 34 - 35 : hóa học rắn kết tinh. Hóa học rắn vô định hình. Biến tấu cơ của trang bị rắnBài 36 : Sự nở vì chưng nhiệt của đồ vật rắnBài 37 : các hiện tượng bề mặt của hóa học lỏngBài 38 : Sự gửi thể của các chấtBài 39 : Độ độ ẩm của không khíBài tập cuối chương 7Lời Giải bài 1: hoạt động cơLời Giải bài bác 2: hoạt động thẳng đềuLời Giải bài 3: hoạt động thẳng biến đổi đềuLời Giải bài 4: Sự rơi tự doLời Giải bài 5: vận động tròn đềuLời Giải bài 6: Tính tương đối của đưa động. Cách làm cộng vận tốcLời Giải bài tập cuối chương 1Lời Giải bài bác 9 : Tổng hợp với phân tích lực. Điều kiện cân đối của hóa học điểmLời Giải bài xích 10 : tía định cơ chế Niu-tơnLời Giải bài bác 11 : Lực hấp dẫn. Định cơ chế vạn đồ vật hấp dẫnLời Giải bài 12 : Lực bọn hồi của lò xo. Định hình thức HúcLời Giải bài xích 13 : Lực ma sátLời Giải bài xích 14 : Lực phía tâmLời Giải bài 15 : việc về vận động ném ngangLời Giải bài bác tập cuối chương 2Lời Giải bài 17 : cân đối của một vật dụng chịu tác dụng của nhị lực cùng của ba lực không tuy nhiên songLời Giải bài xích 18 : cân bằng của một vật có trục quay gắng định. Momen lựcLời Giải bài bác 19 : Quy tắc vừa lòng lực song song cùng chiềuLời Giải Bài trăng tròn : các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đếLời Giải bài 21 : vận động tịnh tiến của vật rắn. Hoạt động quay của trang bị rắn quanh một trục cố kỉnh địnhLời Giải bài bác 22 : Ngẫu lựcLời Giải bài tập cuối chương 3Lời Giải bài bác 23 : Động lượng. Định lý lẽ bảo toàn rượu cồn lượngLời Giải bài bác 24 : Công cùng Công suấtLời Giải bài bác 25 : Động năngLời Giải bài bác 26 - 27 : cố kỉnh năng. Cơ năngLời Giải bài tập cuối chương 4Lời Giải bài xích 28 : cấu trúc chất. Thuyết rượu cồn học phân tử chất khíLời Giải bài bác 29 : quy trình đẳng nhiệt. Định nguyên tắc Bôi-lơ-Ma-ri-ốtLời Giải bài xích 30 : quy trình đẳng tích. Định nguyên tắc Sác-lơLời Giải bài bác 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởngLời Giải bài bác tập cuối chương 5Lời Giải bài xích 32 : Nội năng với sự trở nên thiên nội năngLời Giải bài xích 33 : những nguyên lí của nhiệt rượu cồn lực họcLời Giải bài bác tập cuối chương 6Lời Giải bài xích 34 - 35 : chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của vật dụng rắnLời Giải bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắnLời Giải bài 37 : các hiện tượng bề mặt của chất lỏngLời Giải bài xích 38 : Sự gửi thể của những chấtLời Giải bài xích 39 : Độ độ ẩm của ko khíLời Giải bài xích tập cuối chương 7

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!