- Chọn bài bác -Bài 1: chuyển động cơBài 2: vận động thẳng đềuBài 3: chuyển động thẳng biến đổi đềuBài 4: Sự rơi từ doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính kha khá của gửi động. Bí quyết cộng vận tốcBài tập cuối chương 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Sách bài bác Tập trang bị Lí 10 – bài bác 3: chuyển động thẳng đổi khác đều giúp HS giải bài xích tập, cải thiện khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong vấn đề hình thành các khái niệm cùng định luật pháp vật lí:

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 11 Sách bài tập đồ gia dụng Lí 10:

3.1. Câu nào không nên ?

Trong vận động thẳng cấp tốc dần mọi thì

A. Vectơ gia tốc ngược chiều cùng với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 10 bài 3

B. Gia tốc tức thời tăng theo hàm số số 1 của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhì của thời gian.

D. Vận tốc là đại lượng không đổi.

3.2 đã cho thấy câu sai.

A. Vận tốc tức thời của vận động thẳng chuyển đổi đều tất cả độ to tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B. Tốc độ của hoạt động thẳng biến đổi đều bao gồm độ mập không đổi.

C. Vectơ vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc trái hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều, quãng lối đi được giữa những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

3.3. Phương pháp tính quãng lối đi được của vận động thẳng cấp tốc dần hầu hết là

A. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 cùng dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn lời giải A

3.2: Chọn giải đáp D


3.3: Chọn câu trả lời A

Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 12 Sách bài xích tập thiết bị Lí 10:

3.4: Phương trình vận động của hoạt động thẳng lờ đờ dần hầu như là

A. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 cùng dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a cùng v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

3.5 vào công thức tương tác giữa quãng đường đi được, gia tốc và tốc độ của hoạt động thẳng nhanh dần các (v2 – v02 = 2as), ta có những điều khiếu nại nào tiếp sau đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0.

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0. D. S > 0 ; a v0.

3.6 Hình 3.1 là thứ thị tốc độ theo thời hạn của một xe pháo máy hoạt động trên một mặt đường thẳng. Vào khoảng thời gian nào, xe cộ máy hoạt động chậm dần hầu hết ?

*

A. Vào khoảng thời hạn từ 0 mang lại t1.

B. Trong khoảng thời hạn từ t1 mang lại t2.

C. Vào khoảng thời gian từ t2 cho t3.

D. Các câu trả lời A, B, C đầy đủ sai.

3.7 khi ô tô đang làm việc với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cùng ô tô vận động nhanh dần đều. Sau đôi mươi s, ô tô đạt gia tốc 14 m/s. Vận tốc a và gia tốc v của xe hơi sau 40 s tính từ lúc lúc bước đầu tăng ga là từng nào ?

A. A = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s. B. A = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

C. A = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s. D. A = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn giải đáp D

3.5: Chọn câu trả lời A

3.6: Chọn giải đáp C

3.7: Chọn câu trả lời B

Bài 3.8, 3.9 trang 13 Sách bài bác tập thiết bị Lí 10:

3.8 Cũng bài toán trên, hỏi quãng đường s mà xe hơi đã đi được sau 40 s tính từ lúc lúcbắt đầu tăng ga và vận tốc trung bình vtb trên quãng đường đó là từng nào ?

A. S = 480 m ; vtb = 12 m/s. B. S = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. S = 160 m ; vtb = 4 m/s. D. S = 560 m ; vtb = 14 m/s.

3.9 lúc ô tô đang làm việc với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe hãm phanh với ô tô chuyển động chậm dần dần đều. Tính đến khi dừng lại hẳn lại thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của xe hơi là bao nhiêu ?

A. A = -0,5 m/s2. C. A = -0,2 m/s2.

B. A = 0,2 m/s2 . D. A = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn đáp án D

3.9: Chọn lời giải A

Bài 3.10 trang 13 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 10: Một ô tô xuống dốc cấp tốc dần hầu như không gia tốc đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13.5 m. Tốc độ của xe hơi là

A. 3 m/s2 B. 1.08 m/s2 C. 27 m/s2 D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 3.11 trang 13 Sách bài xích tập đồ dùng Lí 10: hai ô tô vận động trên cùng một con đường thẳng. Ô sơn A chạy cấp tốc dần và ô tô B chạy chậm rì rì dần. So sánh hướng tốc độ của nhì ô tô trong những trường phù hợp sau :

a) Hai xe hơi chạy thuộc chiều.

b) Hai xe hơi chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo của nhị xe và chiều dương phía theo chiều vận động của xe A.

a) Hai xe hơi chạy cùng chiều (Hình 1): Ô đánh A chạy theo chiều dương (+) và vận động nhanh dần đông đảo nên gia tốc a1 của nó cùng chiều với gia tốc v1. Còn xe hơi B cũng chạy theo chiều dương (+) và vận động chậm dần phần đông nên vận tốc a2 của chính nó ngược chiều với tốc độ v2. Trong trường hòa hợp này, gia tốc a1 cùng a2 của hai ô tô ngược hướng (cùng phương, ngược chiều)

*

b) Hai xe hơi chạy trái chiều (Hình 2): Ô tô A chạy theo chiều dương (+) và hoạt động nhanh dần dần nên vận tốc a1 của chính nó cùng chiều với gia tốc v1. Còn ô tô B chạy trái hướng dương (+) và chuyển động chậm dần dần nên tốc độ a2 của nó ngược chiều với gia tốc v2. Vào trường hòa hợp này, tốc độ a1 cùng a2 cùng hướng (cùng phương, thuộc chiều)

*

Bài 3.12 trang 13 Sách bài tập đồ gia dụng Lí 10: căn cứ vào thiết bị thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập cách làm tính vận tốc và công thức tính quãng lối đi được của mỗi vật gửi động.


*

Lời giải:

Căn cứ vào vật dụng thị vận tốc của 4 thiết bị I, II, III, IV vẽ bên trên hình 3.2 ta hoàn toàn có thể xác định được tốc độ đầu v0 và gia tốc tức thời v của mỗi vật chuyển động, vì vậy tính được gia tốc theo công thức


Sau đó thay các giá trị kiếm được vào phương pháp tính tốc độ v và công thức tính quãng đường đi được của từng vật gửi động: cùng

– thứ I: v0= 0; v = 20 m/s; t = đôi mươi s; v = t; s = t2/2

– đồ II: v0 = đôi mươi m/s; v = 40 m/s; t = đôi mươi s; a = 20/20 = 1 m/s2; v = trăng tròn + t; s = 20t + t2/2

– đồ dùng III: v = v0 = đôi mươi m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

– thứ IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = đôi mươi s; a = -40/20 = -2 m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t – t2

Bài 3.13 trang 13 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 10: khi ô tô đang hoạt động với gia tốc 12 m/s trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga cho xe hơi chạy nhanh dần đều.

Sau 15 s, xe hơi đạt tốc độ 15 m/s.

a) Tính vận tốc của ô tô.

b) Tính gia tốc của ô tô sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ lúc tăng ga.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo hoạt động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời hạn là cơ hội ô tô bước đầu tăng ga. Vận tốc của xe hơi bằng:

*

Bài 3.14 trang 13 Sách bài bác tập thứ Lí 10: Khi đang chạy với gia tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng bởi bị mất phanh cần ô tô chuyển động thẳng nhanh dần mọi với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ nhiều năm 960 m.

a)Tính khoảng thời hạn ô đánh chạy xuống hết đoạn dốc.

b) vận tốc ô tô nghỉ ngơi cuối đoạn dốc là từng nào ?

Lời giải:

a. Ô đánh đang hoạt động với tốc độ v0 = 36 km/h = 10 m/s thì xuống dốc và hoạt động thẳng cấp tốc dần đông đảo với tốc độ a = 0,2 m/s2. Do đó quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t là được tính theo công thức s = v0t + (at2)/2, núm số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do đó giải được t = 60 s.

b. Tốc độ của xe hơi ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Bài 3.15 trang 14 Sách bài tập đồ vật Lí 10: Một đoàn tàu ban đầu rời ga và hoạt động thẳng nhanh dần đều. Sau thời điểm chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt tốc độ 36 km/h. Tính gia tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3 km kể từ lúc đoàn tàu bắt đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức tự do với thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đầy đủ là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là tốc độ của đoàn tàu sau thời điểm đi được đoạn đường s1 = 1,5 km với v2 là tốc độ của đoạn tàu sau khi chạy được đoạn đường s2 = 3 km kể từ lúc đoàn tàu bước đầu rời ga.

Vì tốc độ a ko đổi cùng vận tốc ban đầu v0 = 0, yêu cầu ta có: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

*

Bài 3.16 trang 14 Sách bài tập đồ vật Lí 10: Một vật chuyển động thẳng cấp tốc dần đều sở hữu vận tốc đầu là 18 km/h. Vào giây trang bị năm, thiết bị đi được quãng con đường là 5,9 m.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tính quãng con đường vật đi được sau khoảng thời hạn là 10 s kể từ khi vật bước đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong hoạt động thẳng nhanh dần các với tốc độ đầu v0, quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t contact với tốc độ a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do đó quãng đường vật đi được vào giây vật dụng 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s cùng Δs = 5,9 m nên gia tốc của viên bi bằng


*

b. Theo hiệu quả trên, ta tìm được quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Bài 3.17 trang 14 Sách bài tập vật Lí 10: khi ô tô đang hoạt động với vân tốc 15 m/s bên trên một phần đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho xe hơi chạy chững dần đều. Sau khoản thời gian chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ với bằng 10 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để ô tô chạy trên quãng mặt đường đó.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng cùng với quỹ đạo vận động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều đưa động. Lựa chọn mốc thời hạn là cơ hội ô tô bắt đầu hãm phanh.

Theo công thức contact giữa quãng đường đi được với tốc độ và gia tốc trong vận động thẳng chậm lại đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra công thức tính vận tốc của ô tô:

*


Dấu – của tốc độ a minh chứng ô tô hoạt động thẳng lừ đừ dần đều sở hữu chiều dương đã chọn trên trục tọa độ, tức là ngược chiều với vận tốc lúc đầu v0.

b. Quãng đường ô tô đi được trong chuyển động thẳng chững dần đều được xem theo công thức

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/2 tốt t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được nhì nghiệm t1 = 50 s cùng t2 = 10 s.

Chú ý: ta nhiều loại nghiệm t1 vì thời gian tính từ lúc lúc bước đầu hãm phanh cho khi tạm dừng hẳn (v = 0) là

*

Do đó khoảng thời gian để ô tô chạy thêm được 125 m tính từ lúc khi ban đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Bài 3.18 trang 14 Sách bài bác tập vật dụng Lí 10: nhì xe trang bị cùng xuất hành tại hai địa điểm A với B cách nhau 400 m và cùng đuổi theo hướng AB trên đoạn đường thẳng trải qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần phần đa với vận tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe máy.xuất phân phát từ B chuyển động nhanh dần phần đông với gia tốc 2,0.10-2 m/s2. Chọn A làm cho mốc, chọn thời điểm xuất phân phát của hai xe máy có tác dụng mốc thời gian và lựa chọn chiều trường đoản cú A cho B có tác dụng chiều dương.

a)Viết phương trình hoạt động của từng xe máy.

b) Xác xác định trí và thời gian hai xe pháo máy đuổi theo kịp nhau kể từ thời điểm xuất phát.

c) Tính vận tốc của từng xe trang bị tại vị trí đuổi kịp nhau.

Xem thêm: Các Tháng 10 Tên Tiếng Anh : Cách Sử Dụng Và Cách Nhớ Hiệu Quả

Lời giải:

a. Phương trình hoạt động của xe pháo máy khởi đầu từ A vận động nhanh dần đông đảo không gia tốc đầu với vận tốc a1 = 2,5.10-2 m/s2 :


*

Phương trình vận động của xe máy bắt nguồn từ B biện pháp A một quãng x0 = 400 m hoạt động nhanh dần số đông không gia tốc đầu với tốc độ a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

*

b. Khi nhì xe máy gặp mặt nhau thì x1 = x2, nghĩa là:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 tuyệt ⇒ t = 400 s

Như vậy sau thời hạn t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ lúc xuất phân phát thì hai xe đuổi theo kịp nhau.

Thay vào ta tìm kiếm được vị trí nhì xe đuổi kịp nhau cách A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = 2 km