Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 hệ thống các kiến thức và kỹ năng đã học giành riêng cho các em học viên tham khảo giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện kiến thức sẵn sàng cho những kì thi đạt tác dụng cao, đồng thời sẽ giúp các em trường đoản cú học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 3 học kì 1


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong những 451 có giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào nơi chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Vội vàng số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đang đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đã đọc là bao nhiêu?

- Còn từng nào trang sách cơ mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Tra cứu x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình đang đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà lại Bình chưa đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước công dụng đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số phù hợp điền vào vị trí trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông vắn có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia gồm số dư lớn nhất là 8. Số bị phân tách là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Kiếm tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Cầm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Fan ta đã mang ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình mặt có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được một điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tra cứu x: từng phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ xíu cân nặng trĩu là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai bé lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã lôi ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = trăng tròn (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình bên có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập tiếp sau đây có tất nhiên 4 câu vấn đáp A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất trong số số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: tác dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: kết quả của phép phân tách 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: năm nay con 8 tuổi, tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Tự luận

Bài 2. Tính giá trị biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một shop bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải đỏ bán được bằng một nửa số mét vải vóc xanh.

Hỏi cửa hàng đó đã chào bán được toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc xanh cùng đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài tập chọn lựa (3 điểm):

- chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác minh đúng từng lời giải: 0.5 điểm.

- xác minh được phép tính với tính đúng: 1 điểm

- Sai đơn vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ shop bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh với đỏ siêu thị bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. công dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm bẳng 6cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, người ta lấy đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi trong thùng sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. tìm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) cấp 7m lên 7 lần được ……….

c) gấp 5cm lên 4 lần được ……….

d) gấp 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. trong làn tất cả 56 quả táo. An kéo ra

*
số táo. Hỏi An kéo ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. hiện giờ An 7 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi An. Hỏi bố hơn An bao nhiêu tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn đơn vị Mai gồm 27 cây chanh. Số kilomet chanh làm việc vườn đơn vị Huệ vội 3 lần số km chanh sinh sống vườn công ty Mai. Hỏi:

a) Vườn công ty Huệ gồm bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai căn vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ bỏ giải

Câu 8.

An lấy ra số quả táo là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Cho Câu Thơ Sau: “ Mọc Giữa Dòng Sông Xanh, Cho Câu Thơ Sau: “Mọc Giữa Dòng Sông Xanh” 1

Bộ đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm học 2021-2022 - Đề 3

............................