Tìm hiểu phương thức tính nguyên hàm từng phần bởi sơ đồ đường chéo, giúp cung ứng làm trắc nghiệm nhanh chóng và bao gồm xác.


Lý thuyết nguyên hàm từng phần

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tài liệu về nguyên hàm từng phần

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Ngô quang đãng Chiến
Số trang7
Lời giải đưa ra tiết

 Mục lục tài liệu

Nhắc lại kỹ năng và kiến thức nguyên hàm từng phầnDạng 1: Nguyên hàm hàm hàm e mũDạng 2: Nguyên hàm dạng sin cosDạng 3: Nguyên hàm dạng log – nê – peDạng 4: Nguyên hàm hàm lặp