Hướng dẫn giải bài xích 13. Liên kết cộng hóa trị sgk hóa học 10. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 64 sgk chất hóa học 10 bao hàm đầy đủ phần định hướng và bài bác tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… có trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn hóa học 10, ôn thi xuất sắc nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 64


LÍ THUYẾT

I – Sự hình thành links cộng hóa trị

1. links cộng hóa trị ra đời giữa những nguyên tử như thể nhau. Sự hình thành solo chất.

a) Sự có mặt phân tử hiđro H2

– Để hình thành liên kết giữa hai nguyên tử H vào phân tử hiđro, hai obitan 1s của nhị nguyên tử H xen lấp với nhau tạo thành vùng xen bao phủ giữa nhị hạt nhân nguyên tử.

– ngoại trừ lực đẩy tương hỗ giữa nhì proton và hai electron còn có lực hút giữa những electron vơi nhị hạt nhân hướng đến tâm phân tử.

*

b) Sự có mặt phân tử nitơ N2

Mỗi nguyên tử N góp tầm thường 3e để chế tạo thành 3 cặp e phổ biến của phân tử N2. 3 cặp electron liên kết biểu diễn bằng tía gạch ((equiv)), kia là liên kết ba. Liên kết ba bền hơn liên kết đôi và link đơn. Ở ánh nắng mặt trời thường N2 kém hoạt động hóa học. CTCT: (N equiv N)

*

2. liên kết giữa các nguyên tử không giống nhau. Sự có mặt hợp chất.

a) Sự hiện ra phân tử hyđro clorua HCl


Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử (H với Cl) góp 1 electron tạo ra thành một cặp electron bình thường để tạo links cộng hóa trị. Cặp electron link bị lệch về phía Clo, (Độ âm điện của Cl là 3,5 to hơn độ âm điện của H là 2,1) link cộng hóa trị này bị phân cực.

*

b) Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit CO2

Trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm trong lòng 2 nguyên tử O cùng nguyên tử C góp thông thường với từng nguyên tử O nhì electron.

*

3. Tính chất của những chất có links cộng hóa trị

– các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là hóa học rắn như đường, lưu huỳnh, iot, … có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,… hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro, …

– những chất tất cả cực như ancol etylic, đường, … tan các trong dung môi gồm cực như nước.

– phần nhiều các chất không cực như iot, các chất cơ học không rất tan vào dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua, …

– Nói chung, những chất chỉ có link cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở các trạng thái.


II – Độ âm điện và link hóa học

1. quan hệ giới tính giữa liên kết cộng hóa trị không cực, link cộng hóa trị có cực và link ion

Trong phân tử, nếu cặp electron thông thường ở thân 2 nguyên tử link ta có liên kết cộng hóa trị ko cực.

Nếu cặp electron chung lệch về một nguyên tử thì kia là links cộng hóa trị có cực.

Nếu cặp electron phổ biến lệch hẳn về một nguyên tử ta sẽ sở hữu liên kết ion.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học


Hiệu độ âm điện (Delta chi)Loại liên kết
(0 le Delta chi

Trong NaCl: (Delta chi = m 3,16 m - m 0,93 m = m 2,23 m > m 1,7) → links giữa Na và Cl là liên kết ion.

Trong HCl: (Delta chi = m 3,16 m - m 2,2 m = m 0,96 m o m 0,4 le Delta chi le 1,7) → liên kết giữa H cùng Cl là liên kết cộng hóa trị gồm cực.

Trong H2: (Delta chi = m 2,2 m - m 2,2 m = m 0 m o m 0 le Delta chi le 0,4)

BÀI TẬP

Dưới đó là phần gợi ý Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 64 sgk hóa học 10 tương đối đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung cụ thể bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 64 hóa 10

Chọn câu đúng duy nhất về link cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết


A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong số ấy cặp electron bình thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vị sự dùng thông thường electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

Bài giải:

Liên kết cộng hóa trị là link được khiến cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.


⇒ Đáp án: D.

2. Giải bài 2 trang 64 hóa 10

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong links cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Link cộng hóa trị gồm cực được tạo thành thành giữa 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực được tạo nên từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc điểm hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử khủng thì phân tử phân rất yếu.

Bài giải:

A. Sai bởi vì cặp links CHT cần lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện phệ hơn.

B. đúng.

C. Không đúng vì links CHT không phân cực được tạo cho từ những nguyên tử có tính chất hóa học tập tương tự tương tự nhau.

D. Không đúng hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử càng béo thì phân tử càng phân rất mạnh.

⇒ Đáp án: B.

3. Giải bài 3 trang 64 hóa 10

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

A. Tài năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

B. Kĩ năng nhường electron của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

C. Năng lực tham gia phản nghịch ứng bạo dạn hay yếu ớt của nguyên tử đó.

D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

Bài giải:

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho kỹ năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành links hóa học.

⇒ Đáp án: A.

4. Giải bài bác 4 trang 64 hóa 10

Thế nào là liên kết ion, links cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị bao gồm cực? mang lại thí dụ minh họa.

Bài giải:

– links ion là liên kết được hình thành bởi vì lực hút tĩnh điện giữa các ion có điện tích trái dấu.

Thí dụ: K+ + Cl– → KCl

– link cộng hóa trị không cực là links được khiến cho giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung.

Thí dụ:

*

– links cộng hóa trị trong số đó những cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là link cộng hóa trị tất cả cực.

Thí dụ:

*

hay H – Cl

5. Giải bài xích 5 trang 64 hóa 10


Dựa vào hiệu độ âm điện những nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại link nào trong các chất sau đây:

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

(Lấy cực hiếm độ âm điện của các nguyên tố sống bảng 6, trang 45).

Bài giải:

Hiệu độ âm điện:

AlCl3: 3,16 – 1,61 = 1,55 ⇒ link cộng hóa trị phân cực.

CaCl2: 3,16 – 1,00 = 2,16 ⇒ link ion.

CaS: 2,58 – 1,00 = 1,58 ⇒ links cộng hóa trị bao gồm cực.

Al2S3: 2,58 – 1,61 = 0,97 ⇒ link cộng hóa trị bao gồm cực.

6. Giải bài xích 6 trang 64 hóa 10

Viết phương pháp electron và công thức cấu trúc các phân tử sau :

(Cl_2, m CH_4, m C_2H_4, m C_2H_2, m NH_3)

Bài giải:

Công thức electron và công thức cấu trúc của những phân tử sau:

• (Cl_2):

*

• (CH_4):

*

• (C_2H_4):

*

• (C_2H_2 ):

*

• (NH_3):

*

7. Giải bài 7 trang 64 hóa 10

X, A, Z là phần nhiều nguyên tố gồm số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán links hóa học rất có thể có giữa các cặp X với A, A và Z, Z cùng X.

Bài giải:

a) 9X: 1s2 2s2 2p5 Đây là F có độ âm điện là 3,98.

19A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Đây là K gồm độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s2 2s2 2p4 Đây là O có độ âm năng lượng điện là 3,44.

b) Cặp X với A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16 , có liên kết ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

Xem thêm: Nguyên Hàm Hàm Số Mũ - Nguyên Hàm Có Yếu Tố Mũ Và Lôgarit

Cặp X với Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có links cộng hóa trị có cực.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 64 sgk hóa học 10 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài môn chất hóa học 10 xuất sắc nhất!