Bài viết trình bày kim chỉ nan và phương pháp giải những dạng bài bác tập về năng lượng điện tích và định cách thức Cu-lông giúp đỡ bạn vừa có kiến thức và kỹ năng vừa thực hành bài tập một cách hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập định luật cu lông


LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT COULOMB

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tất cả hai nhiều loại điện tích: Điện tích âm (-) cùng điện tích dương (+)

2. Can dự tĩnh điện:

+ Hai năng lượng điện tích cùng dấu: Đẩy nhau;

+ Hai điện tích trái dấu: Hút nhau;

3. Định lao lý Cu - lông:

Lực can hệ giữa 2 điện tích điểm q1; quận 2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường xung quanh có hằng số điện môi ε là (overrightarrowF_12;overrightarrowF_21) có:

- Điểm đặt: trên 2 điện tích.

- Phương: con đường nối 2 năng lượng điện tích.

- Chiều: + hướng ra phía xa nhau nếu như q1.q2 > 0 (q1; q2 cùng dấu)

+ hướng vào nhau giả dụ q1.q2 1; q.2 trái dấu)

- Độ lớn: (F=kfracvarepsilon .r^2) ;Trong đó: k = 9.109Nm2C-2; e là hằng số điện môi của môi trường 

- Biểu diễn:

*

4. Nguyên lý ông xã chất lực điện: mang sử gồm n năng lượng điện điểm q1, q2,….,qn tác dụng lên điện tích điểm q phần lớn lực ảnh hưởng tĩnh năng lượng điện (F_1,F_n,....,F_n) thì lực điện tổng hòa hợp do những điện tích điểm trên công dụng lên năng lượng điện q theo đúng nguyên lý ông xã chất lực điện.

(F=F_1+F_n+.....+F_n =sum F_i)

Một số hiện tại tượng

Khi mang đến 2 trái cầu nhỏ nhiễm năng lượng điện tiếp xúc sau đó bóc nhau ra thì tổng điện tích phân chia đều cho từng quả cầu

 Hiện tượng xảy ra giống như khi nối nhị quả cầu bởi dây dẫn mảnh rồi cắt vứt dây nối

 Khi chạm tay vào quả cầu nhỏ dại dẫn điện đang tích năng lượng điện thì quả cầu mất năng lượng điện tích với trở về trung hòa

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định lực tác động giữa 2 năng lượng điện và những đại lượng trong bí quyết định phương pháp Cu – lông.

phương pháp : Áp dụng định công cụ Cu – lông.


- Phương , chiều , điểm đặt của lực ( như hình vẽ) 

*

- Độ bự : F = (frac9.10^9.left varepsilon .r^2)

- Chiều của lực dựa vào dấu của hai năng lượng điện : hai năng lượng điện tích thuộc dấu : lực đẩy ; hai điện tích trái dấu : lực hút

Dạng 2: Tìm lực tổng hợp tính năng lên một điện tích.

cách thức : Dùng nguyên lý chồng chất lực điện.

- Lực tương tác của đa số điện tích trữ lên một năng lượng điện điểm lên một năng lượng điện điểm khác : (vecF =vecF_1 +vecF_2 +..+ vecF_n)

- Biểu diễn những các lực (vecF_1 ,vecF_2, vecF_3...vecF_n) bằng các vecto , nơi bắt đầu tại điểm ta xét .

-Vẽ các véc tơ thích hợp lực theo phép tắc hình bình hành .

- Tính độ mập của lực tổng vừa lòng dựa vào cách thức hình học tập hoặc định lí hàm số cosin.

*Các trường đúng theo đăc biệt:

*

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: hai năng lượng điện tích quận 1 = 6.10-8C cùng q2= 3.10-7C đặt bí quyết nhau 3cm trong chân không.

a. Tính lực shop giữa chúng.

b. Để lực này tạo thêm 4 lần thì khoảng cách giữa bọn chúng là bao nhiêu.


c. Đưa hệ này vào nước có (varepsilon =81) thì lực thúc đẩy giống câu a. Tìm khoảng cách giữa hai năng lượng điện lúc này.

Bài 2: Hai năng lượng điện điểm bởi nhau, để trong chân không cách nhau một khoảng tầm r1 = 2 cm. Lực tương tác giữa bọn chúng là 1,6.10-4 N.

 a) tìm độ to hai điện tích đó?

 b) khoảng cách r2 giữa bọn chúng là bao nhiêu để lực tác dụng giữa bọn chúng là 2,5.10-4 N?

ĐS : r= 1,6 cm.

Bài 3 : Hai năng lượng điện điểm q1 = -10-7 C và q.2 = 5.10-8 C để tại hai điểm A cùng B trong chân không bí quyết nhau 5 cm. Xác minh lực năng lượng điện tổng hợp công dụng lên năng lượng điện q0 = 2.10-8 C đặt tại điểm C làm thế nào cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

*

Bài 4 : Hai năng lượng điện tích quận 1 = 8.10-8 C và quận 2 = -8.10-8 C đặt ở A cùng B trong ko khí biện pháp nhau một khoảng chừng AB = 6 cm. Xác định lực điện tác dụng lên quận 3 = 8.10-8 C đặt ở C nếu :

a) CA = 4 centimet và CB = 2 cm.

b) CA = 4 centimet và CB = 10 cm.

c) CA = CB = 5 cm.

ĐS:

 a) F = F1 + F2 = 0,18 N

b) F = F1 – F2 = 30,24.10-3 N

c) C nằm tại trung trực AB và F = 2F1.cosα = 2.F1. (fracAHAC)= 27,65.10-3 N


Bài 5 : Hai điện tích bí quyết nhau 30cm vào chân không thì liên quan nhau bởi một lực gồm độ béo F. Giả dụ nhúng chúng vào trong rượu (không đổi khoảng tầm cách) thì lực tương tác giảm đi 27 lần.

a) xác minh hằng số năng lượng điện môi của rượu

b) đề nghị giảm khoảng cách của chúng từng nào để lực liên tưởng giữa chúng vẫn như vào chân không.

Bài 6 : hai quả cầu bé dại được tích điện cân nhau nhưng trái vệt nhau đặt ở hai điểm A cùng B giải pháp nhau 4cm vào chân không. Lực hút giữa bọn chúng là 8,1.10-4N.

a. Tính độ khủng điện tích từng quả cầu

b. Mang lại hai quả mong vào môi trường thiên nhiên có (varepsilon)=4. Muốn lực hút giữa chúng không thay đổi thì khoảng cách giữa nhì quả ước trong trường vừa lòng này là bao nhiêu ?

c. Trả sử nhị quả ước đặt trong môi trường có hằng số năng lượng điện môi là (varepsilon)" . Khoảng cách vẫn là 4cm cùng lực hút là 2,7.10-4N. Hãy tính hằng số điện môi (varepsilon)" .

d. Cho hai trái câu chạm vào nhau rồi bóc ra xa. Tính điện tích mỗi quả ước sau khi bóc ra.

Xem thêm: Hệ Số Tỉ Lệ Là Gì - Hệ Số Tỉ Lệ K Là Gì

Bài 7: cha điện tích q.1 = q2 = q3 = 1,6.10-19C đặt trong không khí tại bố đỉnh của một tam giác đông đảo với cạnh 16cm. Khẳng định véctơ lực chức năng lên q3?.


ĐS: 15,6.10-27N

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 11 - coi ngay