Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương team Halogen

Với phương thức giải những dạng bài tập chương team Halogen Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài xích tập, bài bác tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ phương thức giải, ví dụ như minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập đội Halogen từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập chương halogen có lời giải

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về đặc thù hóa học và cách thức điều chế Halogen

A. Bài bác tập tự luận

Bài 1. vì chưng sao clo ẩm có tính tẩy white còn clo thô thì không?

Hướng dẫn:

Cl + H2 O → HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)

HClO tất cả tính tẩy trắng

Bài 2. Viết 3 phương trình bội phản ứng chứng tỏ clo tất cả tính oxi hóa, 2 phương trình bội nghịch ứng chứng minh clo bao gồm tính khử.

Hướng dẫn:

3 phương trình phản ứng minh chứng Clo tất cả tính oxi hóa:

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

H2 + Cl2 → 2HCl

2 phương trình phản bội ứng chứng minh Clo tất cả tính khử:

Cl + H2 O → HCl+ HClO ( Axit hipoclorơ)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

Bài 3. a) trường đoản cú MnO2 , HCl đặc, sắt hãy viết các phương trình bội phản ứng điều chế Cl2 , FeCl2 với FeCl3 .

b) Từ muối bột ăn, nước và các thiết bị nên thiết, hãy viết các phương trình làm phản ứng pha chế Cl2 , HCl và nước Javel .

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

b, 2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + H2 → 2HCl

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2

Bài 4. Viết 1 phương trình phản bội ứng chứng minh axit HCl tất cả tính oxi hóa, 1 phương trình phản nghịch ứng chứng tỏ HCl có tính khử.

Hướng dẫn:

HCl bao gồm tính oxi hóa

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

HCl tất cả tính khử

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Bài 5. Viết 3 phương trình phản bội ứng pha trộn sắt (III) clorua.

Hướng dẫn:

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Bài 6. Viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra khi mang đến lần lượt các chất trong nhóm A HCl, Cl2 chức năng với lần lượt những chất trong đội B Cu, AgNO3 , NaOH, CaCO3 .

Hướng dẫn:

Với HCl:

Cu + HCl → không xảy ra

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + H2 O

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Với Cl2

Cu + Cl2 → CuCl2

AgNO3 + Cl2 → ko xảy ra

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2 O

CaCO3 + Cl2 → ko xảy ra

Bài 7. Axit HCl tất cả thể tính năng những hóa học nào sau đây? Viết bội phản ứng xảy ra: Al, Mg(OH) 2 , Na2 SO4 , FeS, Fe2 O3 , Ag2 SO4 , K2 O, CaCO3 , Mg(NO3 ) 2 .

Hướng dẫn:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg(OH) 2 + HCl → MgCl2 + H2 O

Na2 SO4 + HCl → ko xảy ra

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Ag2 SO4 + HCl → AgCl↓ + H2 SO4

K2 O + HCl → KCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Mg(NO3 ) 2 + HCl → không xảy ra

Bài 9: đến dãy những chất sau, hóa học nào tất cả khả năng tính năng được cùng với axit HCl? Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng xảy ra, ghi rõ đk của phản bội ứng: Fe, FeCl2 , FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , Cu, AgNO3 , H2 SO4 , Mg(OH) 2 .

Hướng dẫn:

Các chất gồm thể chức năng với axit HCl là: Fe, FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , AgNO3 , Mg(OH) 2 .

PTHH:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 +2FeCl3 + 4H2 O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Bài 10: trong các hình vẽ mô tả cách thu khí clo sau đây, hình mẫu vẽ nào mô tả đúng cách dán thu khí clo trong chống thí nghiệm? Giải thích?

*

Đáp án: Hình 1.

Giải thích

- vì chưng khí Cl2 nặng rộng không khí nên bạn ta để ngửa bình (Cl2 nặng hơn không khí sẽ nằm tại vị trí dưới nó đẩy không khí tất cả chứa sẵn vào bình thoát khỏi bình và chỉ chiếm chỗ).

- dùng bông có tẩm hỗn hợp NaOH để cho không khí đi ra bên ngoài và khi bình đầy khí Cl2 thì Cl2 sẽ bị giữ lại vào bình ko thoát ra phía bên ngoài được do 1 phần nó pứ với NaOH cùng phần này bị mất đi call là hao phí trong quá trình điều chế. - không sử dụng phương pháp đẩy nước do Cl rã trong nước.

Bài 11: trong các hình vẽ sau, hình mẫu vẽ nào miêu tả đúng nhất biện pháp thu khí HCl trong phòng thí nghiệm?

*

Đáp án Hình 4 (HD: vì chưng HCl nặng hơn không khí đề nghị để ngửa ống nghiệm. HCl tan nhiều trong nước đề xuất không sử dụng cách thức đẩy nước.)

Bài 12: Hãy giải thích: bởi vì sao tín đồ ta hoàn toàn có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng cách cho H2 SO4 đặc công dụng với muối bột clorua hoặc florua. Nhưng quan trọng áp dụng cách thức này nhằm điều chế hiđro bromua (HBr), hoặc hiđro iotua (HI) ?

Hướng dẫn:

Có thể điều chế HCl cùng HF bằng phản ứng :

2NaCl + H2 SO4 → Na2 SO4 + HCl

CaF2 + H2 SO4 → CaSO4 + 2HF

Nhưng ko áp dụng phương pháp trên pha chế HBr cùng HI bởi vì HBr và HI gồm tính khử mạnh có thể phản ứng ngay lập tức với H2 SO4 :

2HBr + H2 SO4 → Br2 + SO2 + 2H2 O

8HI + H2 SO4 → 4 I2 + H2 S + 4H2 O

Bài 13: do sao tín đồ ta có thể điều chế những halogen: Cl2 , Br2 , I2 bằng cách cho hỗn hợp H2 SO4 đặc với MnO2 tính năng với muối bột clorua, bromua, iotua nhưng cách thức này ko thể áp dụng điều chế F2 ? bằng cách nào rất có thể điều chế được flo (F2 ) ? Viết phương trình bội nghịch ứng điều chế Flo.

Hướng dẫn:

vày F tất cả tính oxi hóa rất dạn dĩ nên phương thức duy nhất để diều chế F là dùng chiếc điện để oxi hóa ion F-trong florua rét chảy (PP năng lượng điện phân).

PTHH Điện phân các thành phần hỗn hợp KF với HF:

2HF → H2 + F2

(KF)

Bài 14: trường đoản cú NaCl, MnO2 , H2 SO4 đặc, Zn, H2 O. Hãy viết phương trình hóa học nhằm điều chế khí hiđroclorua và khí Clo bởi 2 phương pháp khác nhau?

Hướng dẫn:

MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O

2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑

2NaCltt + H2 SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

H2 + Cl2 → 2HCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: trong tự nhiên, những halogen

A. Chỉ tồn tại nghỉ ngơi dạng đơn chất.

B. Chỉ tồn tại ngơi nghỉ dạng muối halogenua.

C. Chỉ tồn tại ngơi nghỉ dạng đúng theo chất.

D. Tồn tại làm việc cả dạng đối chọi chất và hợp chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Cho 4 đơn chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2. Hóa học có ánh sáng sôi cao nhất là :

A. F2.B. Cl2.C. Br2.D. I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Halogen sinh hoạt thể rắn (điều khiếu nại thường), tất cả tính nô nức là :

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4: Hãy chỉ ra rằng mệnh đề không đúng mực :

A. Toàn bộ muối AgX (X là halogen) đều không rã trong nước.

B. Tất cả các hiđro halogenua đa số tồn tại ở thể khí, ở điều kiện thường.

C. Tất cả các hiđro halogenua lúc tan vào nước đầy đủ cho dung dịch axit.

D. Những halogen (từ F2 cho I2) tính năng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5: Dãy như thế nào được xếp đúng trang bị tự tính axit và tính khử giảm dần ?

A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF.

C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, nhận được nước clo màu vàng nhạt. Trong nước clo tất cả chứa những chất là :

A. Cl2, H2O. B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7: trong PTN, Cl2 thường xuyên được điều chế theo làm phản ứng :

HCl đặc + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số thăng bằng của HCl là :

A. 4.B. 8.C. 10.D. 16.

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl đặc + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu 8: Trong chống thí nghiệm người ta thường điều chế clo bởi cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. điện phân dung dịch NaCl tất cả màng ngăn.

C. Phân huỷ khí HCl.

D. Mang đến HCl đặc tính năng với MnO2 ; KMnO4…

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl sệt + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Câu 9: cho những phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Số phản ứng trong những số đó HCl diễn đạt tính khử là :

A. 2. B. 4. C. 1.D. 3.

Lời giải:

Đáp án: A

các phản ứng trong số đó HCl biểu lộ tính khử là : a, c

Câu 10: dãy nào được xếp đúng thứ tự tính axit bớt dần với tính oxi hoá tăng cao ?

A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4. B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) và nước clo miêu tả tính oxi hóa là vì

A. Chứa ion ClO-, gốc của axit tất cả tính lão hóa mạnh.

B. Cất ion Cl-, gốc của axit clohiđric điện li mạnh.

C. Phần nhiều là thành phầm của chất oxi hóa dũng mạnh Cl2 với kiềm.

D. Trong phân tử hồ hết chứa cation của sắt kẽm kim loại mạnh.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12: cách thức duy nhất nhằm điều chế Flo là :

A. Mang lại dung dịch HF chức năng với MnO2.

B. Điện phân nóng chảy hỗn hợp NaF cùng NaCl.

C. Điện phân rét chảy hỗn hợp KF và HF.

D. Mang đến Cl2 công dụng với NaF.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập thừa nhận biết, tách chất đội Halogen

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

Dựa vào các đặc điểm đặc trưng của chúng

a/ thừa nhận biết một trong những anion ( ion âm)

*

b/ dìm biết một số trong những chất khí .

*

c/ nhận biết một trong những chất khí .

*

*Với bài bác tập tách chất

a) tách một chất thoát ra khỏi hỗn phù hợp :

Dạng toán này chỉ cần tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp, loại trừ các chất khác, ta có 1 trong các hai bí quyết giai sau :

- giải pháp 1: dùng hóa hóa học phản ứng chức năng lên các chất buộc phải loại bỏ, còn hóa học cần bóc riêng không tác dụng sau phản nghịch ứng được bóc ra dễ dàng.

- cách 2: sử dụng hóa chất công dụng với chất nên muốn bóc tách riêng tạo thành phẩm mới. Thành phầm dễ bóc tách khỏi hỗn hợp và dễ dàng tái tạo ra lại hóa học đầu.

b) bóc riêng những chất thoát ra khỏi nhau :

Dạng toán này tách bóc riêng các chất ra khỏi nhau không được bỏ chất nào. Để giải ta áp dụng đồng thời cách 1, biện pháp 2 nghỉ ngơi trên để giải.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chỉ cần sử dụng một hóa chất, trình bày cách thức nhận biết những dung dịch sau: KI, Zn(NO3 ) 2 , Na2 CO3 , AgNO3 , BaCl2

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một ít làm mẫu mã thử:

Cho dung dịch HCl lần lượt vào các mẫu test trên.

- chủng loại thử tạo hiện tượng lạ sùi bọt khí là Na2CO3

2HCl + Na2 CO3 → 2NaCl + CO2 + H2 O

- mẫu mã thử tọa kết tủa trắng là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓+ HNO3

Cho dung dịch AgNO3 thứu tự vào hai chủng loại thử còn lại

- chủng loại thử làm sao kết tủa trắng là dung dịch BaCl2

2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl↓ + Ba(NO3 ) 2

- mẫu mã thử sản xuất kết tủa quà là dung dịch KI

AgNO2 + KI → AgI ↓ (vàng) + KNO3

- chủng loại thử không tồn tại hiện tượng gì là hỗn hợp Zn(NO3 ) 2

Ví dụ 2. Bằng phương thức hóa học, hãy phân biệt các ung dịch đựng trong những lọ mất nhãn như sau: NaF, NaCl, NaBr, cùng NaI.

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu thử:

Cho hỗn hợp AgNO3 lần lượt vào các mẫu test trên.Mẫu thử như thế nào trong xuyên suốt là NaF. Vị AgF tan tốt.

- mẫu thử tạo ra kết tủa trắng là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- mẫu mã thử tạo kết tủa đá quý nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3

- mẫu mã thử tọa kết tủa tiến thưởng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3

Ví dụ 3: . Bằng cách thức hóa học. Hãy phân biệt các dung dịch đựng trong những lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2 SO4 , KOH

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm chủng loại thử:

Cho quỳ tím theo lần lượt vào những mẫu thử. Ta tạo thành 3 nhóm chất hóa học sau:

Nhóm I: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh: KOH

Nhóm II: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2 SO4 .

Nhóm III: dung dịch không chuyển màu quỳ tím: NaI, NaCl, NaBr

Cho hỗn hợp AgNO3 lần lượt vào những mẫu test ở đội (III)

- mẫu mã thử chế tạo kết tủa trắng là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- chủng loại thử tạo kết tủa quà nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓+ NaNO3

- mẫu mã thử tọa kết tủa kim cương đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓+ NaNO3

Cho dung dịch AgNO3 theo thứ tự vào các mẫu thử ở team (II)

- chủng loại thử như thế nào kết tủa white là HCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

- còn lại là H2 SO4

Ví dụ 4: Không cần sử dụng thuốc thử như thế nào khác, hãy nhận biết các dung dịch: MgCl2 , NaOH, NH4 Cl, BaCl2 , H2 SO4

Hướng dẫn:

Ghi số lắp thêm tự 1, 2, 3, 4, 5, bên trên 5 lọ dung dịch phải nhận biết. Rót dung dịch ở từng lọ vào lần lượt các ống nghiệm đã được đánh cùng số. Bé dại 1 dung dịch vào mẫu mã thử của 4 hỗn hợp còn lại. Sau các lần thí nghiệm cho tới khi hoàn chỉnh ta được công dụng sau đây:

*

Từ bảng tác dụng nhận thấy:

- chất nào công dụng với 4 hóa học kia tạo thành 1↓ + 1↑ là NaOH

- hóa học nào tạo ra thành khí với NaOH là NH4 Cl; hóa học tọa thành kết tủa cùng với NaOH và MgCl2

- Chất công dụng với 4 hóa học khí chế tạo ra thành 1↓ nhưng khác MgCl2 là BaCl2 và hóa học tạo thành kết tủa với BaCl2 là H2 SO4

Ví dụ 5. Brom gồm lẫn một không nhiều tạp hóa học là clo. Làm nắm nào nhằm thu được brom thuần khiết . Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Cho một ít NaBr vào láo lếu hợp:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Chưng cất hỗn hợp để đưa Br

Ví dụ 6. tinh luyện N2 trong hỗn hợp khí N2 , CO2 , H2 S

Hướng dẫn:

Cho các thành phần hỗn hợp khí sục qua dung dịch nước vôi trong bao gồm dư, chỉ gồm khí N2 không tính năng đi thoát khỏi dung dịch, hai khí còn sót lại phản ứng cùng với nước vôi theo phương trình bội phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2 O

H2 S + Ca(OH) 2 → CaS ↓ + 2H2 O

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. bao gồm 4 hóa học bột white color là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ dùng chất làm sao dưới đó là nhận biết tức thì được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl. B. Hỗn hợp H2SO4 loãng.

C. Dung dịch Br2. D. Hỗn hợp I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Cho Iot cùng dung dịch hồ nước tinh bột ⇒ hỗn hợp không màu chuyển thành màu xanh

Câu 2. Để minh bạch 4 dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta rất có thể dùng

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím với dung dịch AgNO3.D. Đá vôi.

Lời giải:

Đáp án: C

- cần sử dụng quỳ tím phân biệt được 2 nhóm: HCl, HNO3 (nhóm 1) làm cho quỳ chuyển đỏ cùng KCl, KNO3 (nhóm 2) không làm cho quỳ gửi màu.

- mang lại dung dịch AgNO3 thứu tự vào 2 ống thử của mỗi đội ⇒ tạo thành kết tủa trắng là HCl (nhóm 1) với KCl (nhóm 2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Câu 3. hoàn toàn có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bởi thuốc demo

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím ẩm.

C. Dung dịch phenolphtalein. D. Không rõ ràng được.

Lời giải:

Đáp án: B

HCl làm cho quỳ tím gửi đỏ

Cl2 làm mất đi màu quỳ tím

H2 không có tác dụng quỳ tím gửi màu

Câu 4. Chỉ cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch: BaCl2, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, HBr.

A. HCl B. AgNO3 C. Br2 D. Không nhận ra được

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn thuốc thử là dung dịch HCl.

Lần lượt nhỏ tuổi dung dịch HCl vào các mẫu demo đựng vào 5 ống nghiệm riêng biệt.

-Mẫu thử tất cả sủi bọt bong bóng khí là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

-Mẫu thử tạo kết tủa trắng, ra ngoài ánh sáng hóa black là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2AgCl → 2Ag + Cl2

-Mẫu thử sót lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr ko thấy hiện tại tượng

Dùng AgNO3 vừa nhận ra để nhận thấy ba mẫu thử còn lại

-Mẫu thử chế tạo ra kết tủa white là BaCl2:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

-Mẫu thử chế tác kết tủa đá quý nhạt là HBr

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

-Mẫu test không hiện tượng kỳ lạ là Zn(NO3)2

Câu 5. Brom bao gồm lẫn một ít tạp chất là clo. Một trong những hoá chất có thể loại bỏ clo thoát khỏi hỗn thích hợp là :

A. KBr.B. KCl.C. H2O.D. NaOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Cl2 + KBr → Br2 + KCl

Câu 6. Dùng dung dịch thử tương thích để phân biệt các dung dịch sau đây: KI, HCl, NaCl, H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

- cần sử dụng quỳ tím sáng tỏ được 2 nhóm: HCl, H2SO4 làm quỳ đưa đỏ

KI và NaCl không làm đổi màu quỳ tím.

- sử dụng dung dịch BaCl2 phân minh HCl cùng H2SO4: thành phầm tạo kết tủa white là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

- cần sử dụng dung dịch AgNO3 để tách biệt dung dịch KI với NaCl (AgI↓ màu xoàn tươi; AgCl↓ màu trắng)

AgNO3 + KI → AgI + KNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + KNO3

Hoặc đốt: KI ngọn lửa color tím; NaCl ngọn lửa màu sắc vàng.

Câu 7. Có cha bình không ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong số dung dịch NaCl, NaBr với NaI. Chỉ sử dụng hai thuốc demo (không sử dụng AgNO3), làm cố kỉnh nào để xác minh dung dịch chứa trong những bình ? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

dùng nước brom mang lại lần lượt vào tía dung dịch, phân biệt bình đựng hỗn hợp NaI nhờ chuyển màu sắc nâu sẫm

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

- nhì dung dịch sót lại là NaCl và NaBr thì dùng nước clo phân biệt dung dịch NaBr vì dung dịch rời sang màu vàng.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 8. phân biệt các khí sau bằng cách thức hóa học: Cl2, O2, HCl với SO2

Lời giải:

Đáp án:

Cho quỳ tím ẩm vào tư mẫu khí, khí nào không tồn tại hiện tượng là O2, khí có tác dụng quỳ tím bạc màu là Cl2; nhị khí làm quỳ tím độ ẩm hóa đỏ là HCl và SO2

- Dẫn hai khí sót lại qua hỗn hợp Br2 có màu vàng nâu nhạt, hỗn hợp brom bị mất color là khí SO2, sót lại là HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 9. tinh chế NaCl có lẫn NaBr, NaI, Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án:

Hòa tan tất cả hổn hợp vào nước chế tạo ra thành dung dịch hỗn hợp NaCl, NaBr, NaI, Na2CO3.

Thổi khí HCl vào chỉ tất cả Na2CO3 bội phản ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Thổi tiếp Cl2 (có dư) vào:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

Cô cạn dung dịch H2O, Br2, I2 bay hơi hết còn lại NaCl nguyên chất.

Câu 10. Muối nạp năng lượng bị lẫn tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 cùng CaSO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để sa thải các tạp chất, nhận được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Lời giải:

Đáp án:

*
hơi HCl, H2O

Các phương trình hóa học:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- nắm vững các đặc thù hóa học của những halogen và hợp chất của chúng

- một số trong những tính chất đặc thù cần lưu lại ý:

+ Halogen là đều phi kim điển hình. Đi tự flo cho iot, tính oxi hoá giảm dần. Các halogen đứng trước đẩy halogen thua cuộc nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

+ Flo có độ âm điện lớn nhất nên trong toàn bộ các hợp chất chỉ có số oxi hoá 1. Những nguyên tố halogen khác, ngoài số oxi hoá –1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng đột biến từ HF 4 : giảm dần tự HClO4 > HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. kết thúc chuỗi bội phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2Ob, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân nặng bằng các phản ứng lão hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: ngừng các phương trình hóa học theo sơ đồ vật sau, ghi rõ đk phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng triển khai các biến hóa dưới đây, ghi tên những chất và đk của phản ứng.

*

Lời giải:

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O

Câu 2. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc dãy nào sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà chảy khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl chức năng được với các chất :

A. (1), (2), (4), (5).B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).D. (1), (2), (3), (5).

Lời giải:

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tính năng được với những chất :

A. (1), (2).B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Lời giải:

Đáp án: D

Do Ag đứng sau H2 vào dãy vận động hóa học phải không công dụng được với axit HCl vàH2SO4 loãng

PbS là muối ko tan trong axit cần không bội nghịch ứng

FeS cũng chính là muối không tan tuy nhiên tan được trong axit.

*Một số chú ý về muối sunfua

- rã trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

- không tan vào nước nhưng mà tan vào HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

- không tan trong nước cùng không tan trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

- không tồn tại trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho các phản ứng :

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl quánh -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản ứng tạo nên đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

Xem thêm: Cách Làm Diều Truyền Thống, Cách Để Làm Diều: 14 Bước (Kèm Ảnh)

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Lời giải:

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl quánh -to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI (dư) X + Y + H2O

Biết X với Y là sản phẩm ở đầu cuối của quy trình chuyển hóa. Các chất X cùng Y là :