Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) công dụng với dung dịch AgNO3 dư thì chiếm được một kết tủa, kết tủa sau thời điểm phân hủy hoàn toàn cho 1,08 g bạc. Xác định tên của muối bột A.
Bạn đang xem: Bài 8 trang 114 sgk hóa 10

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

nAgX  = nAg =(dfrac1,08 108 ) = 0,01 mol

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3 → AgX↓ + NaNO3

0,01 mol 0,01 mol

2AgX → 2Ag + X2

0,01 mol 0,01 mol

MNaX =(dfrac1,03 0,01 ) = 103

→ X = 103 -23 = 80 (Br)

Vậy muối A là natri bromua.

91neg.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp 91neg.com
Xem thêm: Gdp Thành Phố Hồ Chí Minh - Tphcm Công Bố Số Liệu Thống Kê Kinh Tế

Cảm ơn các bạn đã thực hiện 91neg.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.