Dựa vào sự chuyển đổi số oxi hoá, tìm hóa học oxi hoá và hóa học khử giữa những phản ứng sau :

a) 2H2 + O2 (xrightarrowt^0) 2H2O b) 2KNO3 (xrightarrowt^0) 2KNO2 + O2

c) NH4NO2 (xrightarrowt^0) N2 + 2H2O d) Fe2O3 + 2Al (xrightarrowt^0) 2Fe + Al2O3.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 89 sgk hóa 10


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


chất oxi hóa: là chất gồm số oxi hóa bớt sau phản bội ứng => khẳng định số oxi hóa trước cùng sau của các chất => tìm được chất oxi hóa.


Lời giải bỏ ra tiết

Chất khử và hóa học oxi hoá trong những phản ứng sau là 

(a)mathop H_2limits^0 + mathop O_2limits^0 xrightarrowt^02mathop H_2limits^ + 1 mathop Olimits^ - 2 )

Chất khử : H2, hóa học oxi hoá : O2.

(b),2Kmathop Nlimits^ + 5 mathop O_3limits^ - 2 xrightarrowt^02Kmathop Nlimits^ + 3 O_2 + mathop O_2limits^0 )

KNO3 vừa là hóa học oxi hoá, vừa là hóa học khử.

Xem thêm: Do1 Gồm Những Môn Gì - Mẹo Thi Đạt Điểm Cao

(c),mathop Nlimits^ - 3 H_4mathop Nlimits^ + 3 O_2xrightarrowt^0mathop N_2,limits^0 + 2H_2O)

NH4NO2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

(d),mathop Fe_2limits^ + 3 O_3 + 2mathop Allimits^0 xrightarrowt^02mathop Felimits^0 + mathop Al_2limits^ + 3 O_3)

Chất khử : Al, chất oxi hoá : Fe2O3 

91neg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 21 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp 91neg.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng 91neg.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.