Nội dung bài học kinh nghiệm chủ yếu đề cập mang đến tính chất hoá học bình thường của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ rã (kiềm) (tác dụng với oxit axit cùng với hỗn hợp muối); đặc điểm riêng của bazơ ko tan trong nước (bị nhiệt độ phân huỷ).

Bạn đang xem: Bài 7 tính chất hóa học của bazơ


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Tác dụng với hóa học chỉ thị

1.2.Tác dụng cùng với oxit axit (tạo muối cùng nước)

1.3.Tác dụng cùng với axit (tạo muối với nước)

1.4.Bazơ ko tan bị sức nóng phân huỷ

1.5. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài xích 7 chương 1 hóa học 9


Quỳ tím hóa xanh .Phenolphtalin không màu thành đỏ.Các em chăm chú quan gần kề hiện tượng xẩy ra trên miếng quỳ trong thử nghiệm sau:

Video 1: Sự chuyển màu của quỳ tím vào các môi trường axit, bazơ với nước


Oxit axit công dụng với hỗn hợp bazơ tạo ra thành muối với nước.Thí nghiệm: Khí CO2tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Video 2:Khí CO2làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong

Hiện tượng:Khi sục khí CO2vào hỗn hợp nước vôi trong thấy kết tủa trắng.Giải thích:Do bội phản ứng CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3(kết tủa trắng) + H2OVí dụ khác:

Ca(OH)2+ SO2 →CaSO3 + H2O

6KOH+ P2O5→2K3PO4+ 3H2O


Các em chăm chú quan sát thao tác làm việc thí nghiệm và hiện tượng phản ứng diễn ra:

Video 2:Phản ứng giữa dung dịch Cu(OH)2và H2SO4

Hiện tượng:Cu(OH)2tan dần dần và tạo ra dung dịch màu sắc xanhGiải thích:Do xảy ra phản ứngH2SO4l+Cu(OH)2→ CuSO4+ 2H2OVí dụ khác:

Fe(OH)3 + 3HCl →FeCl3 + 3H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→ Ba(NO3)2 + 2H2O


Các em chú ý quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng phản ứng diễn ra:

Video 3: bội nghịch ứng sức nóng phân Đồng (II) hidroxit

Hiện tượng:Cu(OH)2chất rắn màu xanh da trời chuyển dần thành bột màu sắc đenGiải thích:Do xảy ra phản ứng

Cu(OH)2

*
CuO + H2O.

Xem thêm: Top 13 Bài Phân Tích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ Ngâm Khúc Lớp 10

Màu xanh màu sắc đen

*

Hình 1:Sơ đồ tư duy bài tính chất hóa học của bazơ


Bài 1:

Có hồ hết bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2. Hãy cho biết thêm những bazơ nào: (viết PTHH minh họa ví như có)

a) tính năng được cùng với dd HCl?

b) Bị nhiệt độ phân hủy?

c) công dụng được cùng với CO2?

d) Đổi color quì tím thành xanh?

Hướng dẫn:

a) tác dụng được cùng với dd HCl: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + 2HCl (dd) → 2NaCl (dd) + H2O (l)

Cu(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → CuCl2 (dd) + 2H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → FeCl2 (dd) + 2H2O (l)

b) Bị nhiệt độ phân hủy: Cu(OH)2

Cu(OH)2 (r)

*
CuO (r) + H2O (h)

c) công dụng được cùng với CO2: NaOH, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + CO2 (k) → Na2CO3 (dd) + H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + CO2 (k) → BaCO3 (dd) + H2O (l)

d) Đổi màu quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2

Bài 2:

Cần bao nhiêu ml hỗn hợp NaOH 0,75M để trung hoà 400ml hỗn hợp dung dịch axit có H2SO40,5M và HCl 1M.

Hướng dẫn:

Đổi 400ml thành 0,4 lít

Số mol mỗi axit là:

(eginarrayl n_H_2SO_4 = C_M.V = 0,4 imes 0,5 = 0,2(mol)\ n_HCl = C_M.V = 0,4 imes 1 = 0,4(mol) endarray)

Phương trình bội phản ứng:

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O

0,2→ 0,4 (mol)

HCl + NaOH→ NaCl + H2O

0,4→ 0,4 (mol)

Số ml dung dịch NaOH 0,75M đề nghị để trung hòa lượng axit bên trên là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,4 + 0,40,75 = 1,07(lit))