Giải bài bác 6 trang 6 sách bài bác tập toán 8. Triển khai phép tính:a)(5x-2y)(x^2-xy+1); b)(x-1)(x+1)(x+2); c)1/2.x2.y^2.(2x+y)(2x-y).
Bạn đang xem: Bài 6 trang 6 sbt toán 8 tập 1

LG a

() (left( 5x - 2y ight)left( x^2 - xy + 1 ight))

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức cùng với một nhiều thức ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức tê rồi cộng những tích lại với nhau

* Tổng quát: với (A, B, C, D) là các đơn thức: ((A+B)(C+D))(=AC+AD+BC+BD)

Lời giải bỏ ra tiết:

()(( 5x - 2y )( x^2 - xy + 1))

( = 5x.x^2 + 5x.(- xy) + 5x.1 )(+ (- 2y).x^2 + (- 2y).(- xy)+(-2y).1)

( = 5x^3 - 5x^2y + 5x - 2x^2y) (+ 2xy^2 - 2y)

( = 5x^3 - 7x^2y + 5x + 2xy^2 - 2y)


LG b

() (left( x - 1 ight)left( x + 1 ight)left( x + 2 ight))

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức cùng với một nhiều thức ta nhân mỗi hạng tử của nhiều thức này cùng với từng hạng tử của đa thức tê rồi cộng các tích lại với nhau

* Tổng quát: với (A, B, C, D) là các đơn thức: ((A+B)(C+D))(=AC+AD+BC+BD)

Lời giải chi tiết:

() (left( x - 1 ight)left( x + 1 ight)left( x + 2 ight))

( = left< x.x + x.1 + left( - 1 ight).x + left( - 1 ight).1 ight>)(.left( x + 2 ight))

( = left( x^2 + x - x - 1 ight)left( x + 2 ight))

(= left( x^2 - 1 ight)left( x + 2 ight))

( = x^2.x + x^2.2 + left( - 1 ight).x + left( - 1 ight).2)

( = x^3 + 2x^2 - x - 2)


LG c

() (dfrac12x^2y^2left( 2x + y ight)left( 2x - y ight)) 

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức cùng với một nhiều thức ta nhân mỗi hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức tê rồi cộng những tích lại với nhau

* Tổng quát: với (A, B, C, D) là những đơn thức: ((A+B)(C+D))(=AC+AD+BC+BD)

Lời giải bỏ ra tiết:

() (dfrac12x^2y^2left( 2x + y ight)left( 2x - y ight))

(= dfrac12x^2y^2(2x.2x + 2x.(- y) + y.2x )(+ y.(- y ) ) )(=dfrac12x^2y^2left( 4x^2 - 2xy + 2xy - y^2 ight) )(=dfrac12x^2y^2left( 4x^2 - y^2 ight) )(displaystyle = dfrac12x^2y^2.4x^2 + 1 over 2x^2y^2.left( - y^2 ight) )(displaystyle = 2x^4y^2 - 1 over 2x^2y^4 )

91neg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.9 bên trên 69 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp 91neg.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng 91neg.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Tuổi Mậu Ngọ Sinh Năm Bao Nhiêu, Mậu Ngọ Sinh Năm Bao Nhiêu

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.