Dựa vào hiệu độ âm điện những nguyên tố, hãy cho thấy có loại links nào trong các chất tiếp sau đây :

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố sinh hoạt bảng 6 trang 45
Bạn đang xem: Bài 5 trang 64 sgk hóa 10

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lấy độ âm năng lượng điện của nguyên tử tất cả độ âm điện bự trừ đi độ âm điện của nguyên tử bao gồm độ âm điện bé dại hơn nếu:

+ Hiệu độ âm năng lượng điện links CHT không cực

+ Hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 mang đến links CHT bao gồm cực

+ Hiệu độ âm điện ≥ 1,7 => links ion


Lời giải chi tiết

Hiệu độ âm điện:

AlCl3 là: 3,16 – 1,61 = 1,55 => link CHT phân cực

CaCl2: 3,16 – 1,00 = 2,16 => link ion

CaS : 2,58 – 1,00 = 1,58 => links CHT có cực

Al2S3: 2,58 – 1,61 = 0,97 => link CHT tất cả cực

91neg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp 91neg.com
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fluctuation Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Cảm ơn các bạn đã áp dụng 91neg.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.