Giải bài 5 trang đôi mươi SGK hóa học 11. Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :
Bạn đang xem: Bài 5 trang 20 hoá 11

Đề bài

Viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O
Xem thêm: Công Thức Nghiệm Phương Trình Bậc 3 Tổng Quát, Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Tổng Quát

Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + 91neg.com"Ví dụ: "Bài 5 trang 20 SGK chất hóa học 11 91neg.com"