Đốt cháy không còn 9 g sắt kẽm kim loại magie Mg trong bầu không khí thu được 15 g hợp hóa học magie oxit MgO. Hiểu được magie cháy là xẩy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 54 sgk hóa 8

a) Viết phương pháp về khối lượng của phản nghịch ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Dựa vào định luật pháp bảo toàn trọng lượng viết biểu thức về cân nặng của phản nghịch ứng.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Quân Đội Tuyển Sinh Như Thế Nào?

Từ đó, tính được cân nặng của oxi đang phản ứng.


Lời giải chi tiết

a) phương pháp về cân nặng của phản nghịch ứng:

mMg + mO2 = mMgO

b) cân nặng của khí oxi thâm nhập phản ứng:

mO2 = mMgO – mMg

=> mO2 = 15 – 9 = 6(g)

91neg.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*