Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 54 sgk hóa 8

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng viết biểu thức về khối lượng của phản ứng.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Quân Đội Tuyển Sinh Như Thế Nào?

Từ đó, tính được khối lượng của oxi đã phản ứng.


Lời giải chi tiết

a) Công thức về khối lượng của phản ứng:

mMg + mO2 = mMgO

b) Khối lượng của khí oxi tham gia phản ứng:

mO2 = mMgO – mMg

=> mO2 = 15 – 9 = 6(g)

91neg.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*