Bài 2 trang 148: Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dd axit với dd kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của bội phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat cùng với dd HCl, dd NaOH.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 149 hóa 9

Các phương trình hóa học :

CH3COOC2H5 + H2O —Hcl,tº-> CH3COOH + C2H5OH.

CH3COOC2H5 + NaOH –tº-> CH3COONa + C2H5OH.

Bài 3 : Hãy chọn các chất phù hợp điền vào dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của những sơ thứ phản ứng sau:a) C2H5OH + ? —> ? + H2b) C2H5OH + ? –tº→ CO2 + ?

Bài 4: Có bố lọ ko nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu.etylic, axit axetic, dầu ăn uống tan trong rượu.etylic. Chỉ cần sử dụng nước và quỳ tím, hãy phân biệt những chất lỏng trên.


Quảng cáo


-Dùng quỳ tím để nhận ra ra axit axetic.

-Hai chất lỏng sót lại cho vào ống thử đựng nước, hóa học nào tan trọn vẹn tạo thành các thành phần hỗn hợp đồng chất là rượu etylic, chất nào không tan nổi lên trên, lếu hợp bóc tách thành hai lớp riêng lẻ là dầu ăn.

Bài 5: Khi khẳng định công thức những chất cơ học A cùng B, bạn ta thấy phương pháp phân tử của A là C2H6O, còn phương pháp phân tử của B là C2H4O2. Để chứng tỏ A là rượu.etylic, B là axit axetic rất cần được làm thêm phần nhiều thí nghiệm như thế nào ? Viết phương trình hóa học nhằm minh họa.

+ Ứng với công thức phân tử C2H6O2 bao gồm 2 chất tất cả công thức cấu trúc khác nhau là:

CH3 – CH2 – OH (1) cùng CH­3­ – O – CH3 (2).

Vì vậy, để minh chứng ( tuyệt xác định) A là rượu-etylic thì ta phải khẳng định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với Na, nếu tất cả H2 thoát ra, suy ra phân tử gồm nhóm –OH, là rượu-etylic.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na -> 2CH3 – CH2 – ONa + H2

Chất đi metyl ete CH­3­ – O – CH3 không phản ứng với Na.

+ Ứng với phương pháp phân tử C2H4O2  có đến bố chất không giống nhau.

CH3 – COOH (1) ; HCOO – CH (2) và

*

Vì vậy để xác minh B là axit-axetic ta phải khẳng định công thức cấu tạo của nó :


Quảng cáo


Cho A chức năng với muối bột cacbonat, thí dụ Na2CO3, nếu có khí CO2 bay ra, suy ra phân tử bao gồm nhóm –COOH, là axit-axetic.

2CH3 – COOH + Na2CO3 -> 2CH3 – COONa + CO2 + H2O.

Bài 6: Khi lên men dd loãng của rượu-etylic, fan ta được giấm ăn.

a) tự 10 lít rượu 8o có thể tạo thành được bao nhiêu gam axit.axetic ? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92% với rượuetylic có D = 0,8g/cm3.

b)Nếu pha khối lượng axit.axetic bên trên thành dd giấm 4% thì cân nặng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu.

Xem thêm: Kể Một Kỉ Niệm Về Thầy Giáo Hoặc Cô Giáo Của Em Qua Đó Thể Hiện Lòng Biết Ơn Của Em Với Thầy Cô

a) 

Phản ứng lên men rượu :

C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O

46 60 (gam)

640 m? (gam)

Khối lượng axit chiếm được theo lí thuyết

m= 640.60 / 46 (gam).

Vì công suất của làm phản ứng chỉ đạt ngưỡng 92% phải khối lượng CH3COOH thực cụ thu được là: