a) cho những dung dịch dưới đây lần lượt phản ứng với nhau từng song một, hãy có ấn tượng (x) nếu bao gồm phản ứng xảy ra, số 0 nếu không tồn tại phản ứng.

*

b) Viết những phương trình hóa học (nếu có).
Bạn đang xem: Bài 2 trang 41 sgk hóa 9

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Phản ứng giữa các dung dịch trên hầu hết thuộc loại phản ứng trao đổi, muốn xẩy ra được sản phẩm phải bao gồm chất không tan, hóa học khí hoặc H2O.


Lời giải bỏ ra tiết

a) 

*

b) các phương trình hóa học:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O
Xem thêm: Nói ' Vân Vân Tiếng Anh Thế Nào Cho Đúng? Vân Vân Trong Tiếng Anh Là Gì

Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + 91neg.com"Ví dụ: "Bài 2 trang 41 SGK chất hóa học 9 91neg.com"