Nhận xét: Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi + hóa trị tối đa của thành phần trong hợp hóa học với hiđro = VIII

91neg.com




Bạn đang xem: Bài 12 trang 48 sgk hóa 10

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp 91neg.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng 91neg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!




Xem thêm: Người Sinh Tháng 3 Mệnh Gì Cùng Hàng Loạt Thông Tin Thú Vị Đầy Bất Ngờ

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.