Đề bài

Phát biểu những định nghĩa axit, axit một mức và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối hạt trung hoà, muối bột axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 10 hoá 11


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì: 

1. Axit

- Axit là hóa học khi chảy trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ hồ hết axit mà lại tan nội địa phân li những nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ phần lớn axit mà lại tan trong nước phân li 1 mức ra ion H+ gọi là các axit một nấc.

2. Bazo

– Bazơ là hóa học khi tung trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit, vừa rất có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +2OH–

Zn(OH)2 ⇔  ZnO22- + 2H+

3. Muối

- muối bột là hợp chất, lúc tan trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) và anion cội axit.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

+ Muối trung hòa - nhân chính là muối mà lại anion cội axit không có công dụng phân li ra ion H+.

+ muối bột axit là muối mà lại anion cội axit bao gồm khá năng phân li ra ion H+.

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 28 phiếu
Bài tiếp theo
Bài 2 trang 10 SGK chất hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau :

Bài 3 trang 10 SGK hóa học 11

Giải bài xích 3 trang 10 SGK chất hóa học 11. Eo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đó là đúng ?

Bài 4 trang 10 SGK chất hóa học 11

Giải bài bác 4 trang 10 SGK hóa học 11. Đối với dung dịch axit yếu hèn nếu bỏ qua sự điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đây là đúng ?

Bài 5 trang 10 SGK chất hóa học 11

Giải bài 5 trang 10 SGK chất hóa học 11. Đối với dung dịch axit táo bạo HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì review nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng ?

Lý thuyết về axit, bazơ cùng muối. Phương pháp giải một số trong những bài kim chỉ nan về axit - bazo - muối bột

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Nếu nội dung bài viết bị lỗi. Click vào đó để xem nội dung bài viết gốc.

Xem thêm: Giải Bài Cộng Trừ Số Hữu Tỉ, Giải Vnen Toán 7 Bài 2: Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ


Top 16 Giải bài bác Tập Hóa 11 Trang 10


⋅⋅

© Gnurt 2021. All Rights Reserved.