Hãy xác định giá trị của x bên trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để hàm số(y= an x):a. Nhận cực hiếm bằng(0);b. Nhận cực hiếm bằng(1);c. Nhận giá trị dương;d. Nhận cực hiếm âm. 


Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 11 trang 17

Hướng dẫn:

- dựa vào đồ thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để xác minh giá trị của x, hoặc sử dụng các giá trị đặc trưng của hàm số(y= an x)để tìm x

a. Hàm số(y= an x)nhận giá trị bởi 0.

Suy ra:( an x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow an (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow an 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow an (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= an x)nhận giá trị bằng 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y= an x)nhận quý hiếm bằng(1)

Suy ra:( an x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow an dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow an dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow an dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= an x)nhận giá chỉ trị bởi 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào vật dụng thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.( an x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.( an x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài bác 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy xác định giá trị... • Giải bài bác 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 kiếm tìm tập xác minh của... • Giải bài 3 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 phụ thuộc vào đồ thị hàm... • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 hội chứng minh... • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài xích 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài xích 8 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm giá chỉ trị béo nhất...
Mục lục Giải bài tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Viết Công Thức Hoá Học Của Axit Sunfuric, Công Thức Hóa Học Của Axit Sunfuric

bài xích trước bài sau