Bài giảng đi vào khám phá Sự năng lượng điện li là gì? Chất điện li là gì? Rèn luyện tài năng quan tiếp giáp thí nghiệmrút ra được tóm lại về tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li,Phân biệt được hóa học điện li, hóa học không điện li, hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu,Viết được phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu.

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7 hóa lớp 11: sự điện li


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại các chất năng lượng điện li

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài xích 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự năng lượng điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình diễn cách triển khai thí nghiệm đồng loạt bằng nguồn điện áp và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: cỗ dụng cụ chứng minh sự dẫn điện của dung dịch

Tuy nhiên, phân tích này dụng cụ thực hiện thí nghiệm hơi xộc xệch nên khi thực hiện cho học sinh quan sát, GV thường sử dụng thiết bị test tính dẫn điện đơn giản dễ dàng như sau:

Video 1: xem sét Sự năng lượng điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … có tác dụng đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không làm cho đèn phát sángGiải thích:Cho dụng cụ thử tính dẫn điện vào lần lượt những cốc đựng những chất không giống nhau.Bóng đèn phạt sáng chứng tỏ chất đựng trong cốc đó bao gồm tính dẫn điện.​Kết luận: dung dịch Axit, bazơ với muối hồ hết dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối trong nước.Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra những ion làm cho dd của chúng dẫn điện.Quá trình phân li những chất vào H2O ra ion là sự điện li.Những chất tan trong H2O phân li thành những ion gọi là hóa học điện li.Sự điện li được màn trình diễn bằng pt năng lượng điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại những chất điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành thí nghiệm với chất điện li mạnh như dung dịch NaOH và hóa học điện li yếu hèn như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li yếu

Hiện tượng: Cả nhị dung dịch gần như làm bóng đèn phát sáng. Bóng đèn ở dung dịch axit axetic sáng sủa mờ hơn ở hỗn hợp NaOH khôn cùng nhiềuGiải thích:ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn thế CH3COOH. Lượng ion càng nhiều thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng đề nghị bóng đèn ở dung dịch NaOH sáng sủa hơn.Nhận xét: phụ thuộc mức độ phân li thành ion của những chất điện li không giống nhau, tín đồ ta chia thành chất điện to gan lớn mật và hóa học điện li yếu.1.2.2. Chất điện li mạnh, chất điện li yếu

*Chất điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li mạnh dạn là hóa học khi tung trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.Phương trình năng lượng điện li NaCl: (chú ý áp dụng mũi tên một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ và 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít mạnh khỏe HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết những muối.Ví dụ: Tính nồng độ của ion Na+và SO42-trong hỗn hợp muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch chất điện li mạnh bạo nên ta gồm phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất điện li yếu:

Khái niệm: hóa học điện li yếu hèn là chất khi tan trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.Phương trình điện li: (chú ý thực hiện 2 mũi tên trái hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ trong dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử phối hợp thì gồm 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn sót lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quá trình phân li của hóa học điện li yếu ớt là quy trình cân bằng động, tuân thủ theo đúng nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Thông Tin Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng Vpbank Hôm Nay, Tỷ Giá Vpbank Hôm Nay


Bài 1:

Xác định chất điện li mạnh, điện li yếu cùng viết phương trình điện li của các chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất điện li táo tợn là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất điện li yếu ớt là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ ngơi nghỉ dạng kết tủa buộc phải phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu yêu cầu phân li cũng yếu đuối theo 2 nút như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ những ion trong những dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình năng lượng điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy nồng độ của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình năng lượng điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy độ đậm đặc của ion Ba2+là 0,1M với ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình năng lượng điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng cân nặng muối tan bao gồm trong dung dịch là 5,435 gam. Khẳng định giá trị của x cùng y

Hướng dẫn:

Các ion vào dịch tồn tại với mọi người trong nhà vì ghép các ion không sản xuất kết tủa.

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn điện tích ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định luật pháp bảo toàn cân nặng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết hòa hợp (1) cùng (2) ta tất cả hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)