Có 4 lọ đựng hỗn hợp sau: KHSO4, HCl, BaCl2, NaHSO3 được lưu lại ngẫu nhiên không tuân theo thứ trường đoản cú là A, B, C, D. Để xác định hóa chất trong mỗi lọ tín đồ ta tiến hành thí nghiệm và thấy hiện tượng lạ như sau:

+ cho dung dịch A tính năng với hỗn hợp B thấy lộ diện kết tủa.

Bạn đang xem: Có 4 lọ đựng dung dịch sau: khso4, hcl, bacl2, nahso3 được đánh dấu ngẫu nhiên không theo thứ tự là a, b, c, d

+ mang đến dung dịch B hay D công dụng với dung dịch C đều thấy khí ko màu, mùi hương hắc cất cánh ra. + cho dung dịch D tác dụng với hỗn hợp A thì ko thấy hiện tượng kỳ lạ gì.

Các hóa học A, B, C, D thứu tự là


kẻ bảng, trộn các chất cùng với nhau. Từ hiện tượng đề bài xích nêu kết hợp với công dụng thu được lúc kẻ bảng tìm được A,B,C,D.


A + B → kết tủa phải A và B là 1 trong 2 hóa học BaCl2 và KHSO4 → các loại D

BaCl2 + KHSO4 → BaSO4 + KCl + HCl

Vì B hoặc D tác dụng với C → khí SO2 nên các loại C do BaCl2 không tác dụng với NaHSO3

một số loại B vì BaCl2 không công dụng với HCl

→ thỏa mãn A : 2KHSO4 +2NaHSO3 → K2SO4 + Na2SO4 + H2O + SO2

2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + H2O + SO2

HCl không chức năng với KHSO4


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phát biểu sau:

(a) Thép là kim loại tổng hợp của sắt chứa 2-5% cân nặng Cacbon

(b) Bột nhôm trộn với bột fe (III) oxit dùng làm hàn mặt đường ray bởi phản ứng nhiệt độ nhôm

(c) cần sử dụng Na2CO3 để làm mất tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng trường tồn của nước.

(d) sử dụng bột diêm sinh để cách xử lý thủy ngân rơi vãi lúc nhiệt kế vỡ

(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dung với dung dịch HNO3, fan ta nút ống nghiệm bởi bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Để đào thải lớp cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng tín đồ ta rất có thể dùng giấm ăn.

(b) Để hàn gắn con đường ray bị nứt, gãy người ta dùng các thành phần hỗn hợp tecmit.

(c) Để bảo đảm nồi hơi bởi thép, fan ta hay lót dưới mặt đáy nồi hơi phần đa tấm sắt kẽm kim loại bằng kẽm.

(d) Hơp kim na - K có nhiệt độ nóng rã thấp, thường xuyên được dùng trong số thiết bị báo cháy.

(e) Để bảo quản thực phẩm duy nhất là rau trái tươi, tín đồ ta có thể dùng SO2.

Số phát biểu đúng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) mang đến Si vào dung dịch NaOH (dư).

(2) Điện phân hỗn hợp NaCl dư bởi điện cực trơ, ko màng chống xốp.

(3) mang đến khí H2S vào dung dịch chứa FeCl3.

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ cất CuO nung nóng.

(5) cho bột Ni vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí nghiệm thu được đối chọi chất là


Cho Na, Zn, Fe, Cu, hỗn hợp Fe(NO3)3, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp AgNO3 lần lượt tính năng với nhau song một. Số trường hợp xảy ra phản ứng ở đk thường là


Cho các cặp hóa học (với tỉ lệ thành phần số mol tương ứng) như sau:

(a) Fe2O3 với Cu (1:1) (b) Fe và Cu (2:1) (c) Zn với Ag (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 với Cu (1:1) (e) Cu cùng Ag (2:1) (g) FeCl3 với Cu (1:1)

Số cặp chất không tan hoàn toàn trong hỗn hợp HCl dư là


Có từng nào chất trong những chất cho sau đây mà khi nung trong không gian đến cân nặng không đổi thu được chất rắn mới gồm khối lượng nhỏ tuổi hơn hóa học rắn ban đầu: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)3 và FeS2?


Cho các phát biểu sau:

(a) thông số kỹ thuật electron của nguyên tử crom (Z = 24) sinh hoạt trạng thái cơ bản là 3d54s1.

(b) những kim loại từ Cu về đầu hàng điện hóa đều tính năng được với hỗn hợp muối sắt (III).

(c) Đinh thép nhằm lâu ngày trong ko khí độ ẩm bị gỉ đa số do xẩy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

(d) lúc thêm dung dịch NaOH vào dung dịch muối natriđicromat, dung di chuyển từ màu domain authority cam sang color vàng.

(e) Nước cứng là nước có đựng được nhiều ion Cu2+, Zn2+.

(f) Nhôm, sắt, crom ko tan vào HNO3 loãng, nguội.

Số phát biểu đúng


Một học viên làm nghiên cứu với hỗn hợp X đựng trong lọ ko dán nhãn với thu được tác dụng như sau:

X gần như phản ứng đối với tất cả 3 dung dịch : NaHSO4 , Na2CO­3, AgNO3

X không phản ứng đối với cả 3 dung dịch NaOH, Ba(NO3)2, HNO3

Vậy dung dịch X là dung dịch nào dưới đây ?


Tiến hành những thí nghiệm sau :

(a) cho dd AgNO3 vào dd HCl

(b) cho Al2O3 vào hỗn hợp HCl loãng dư

(c) đến Cu vào dung dịch HCl sệt nóng dư

(d) đến Ba(OH)2 vào hỗn hợp KHCO3

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí sát hoạch được chất rắn là


Hòa tan trọn vẹn 2 hóa học rắn X, Y (số mol bởi nhau) vào nước thu được hỗn hợp Z. Thực hiện các phân tách sau :

- thí điểm 1 : cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z nhận được n1 mol kết tủa

- phân tích 2 : mang lại dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch X thu được n2 mol kết tủa

- thí nghiệm 3 : cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml hỗn hợp Z nhận được n3 mol kết tủa

Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn và n1 = n2 3. Hai chất X, Y không thể là :


Cho hỗn hợp NaOH vào dung dịch hóa học X, chiếm được kết tủa white color không tan trong NaOH dư. Hóa học X là


Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, gồm màng ngăn), thu được khí H2 sinh sống anot.

(b) mang đến a mol bột sắt vào lượng dư dung dịch AgNO3 (phản ứng hoàn toàn), thu được 2a mol Ag.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch cất CuSO4 và H2SO4 thì Zn bị ăn mòn điện hóa.

Xem thêm: Mục Đích Của Việc Bảo Vệ Rừng : A, Câu 1 Trang 77 Sgk Công Nghệ 7

(d) cho dung dịch FeCl3 vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 (phản ứng hoàn toàn), nhận được kết tủa có AgCl cùng Ag.

Số phát biểu đúng là


Cho hỗn hợp rắn có Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 cùng NH4Cl có cùng số mol vào nước dư. Ngừng các làm phản ứng thu được hỗn hợp X. Dung dịch X chứa những chất tung là


Cho những chất sau: H2N- C2H4-COO-CH3, Al, Al(OH)3, KHSO4, CH3COONH4, H2N-CH2-COOH, NaHCO3, Pb(OH)2, Sn(OH)2, NaHS. Số hóa học có tính chất lưỡng tính là


Có 6 lọ mất nhãn đựng những dụng dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để nhận thấy các hỗn hợp trên?


Phương trình bội nghịch ứng nào dưới đây không đúng?


Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha chế khí X khi cho dung dịch axit chức năng với hóa học rắn (kim các loại hoặc muối). Hình vẽ bên dưới minh họa bội nghịch ứng nào sau đây?

*


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được hỗn hợp X. Mang đến dãy gồm các chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số hóa học trong hàng phản ứng được với dung dịch X


Oxit nào tiếp sau đây phản ứng được với nước ở đk thường?


X cùng Y là hai sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch HCl cơ mà không công dụng được với dung dịch Fe(NO3)2. X,Y là


Cho một lượng hộp kim cha – mãng cầu vào 200 ml dung dịch X có HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Xong các phản nghịch ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa tan hết 8,976 gam các thành phần hỗn hợp X có FeS2, FeS, Cu2S với Cu vào 864 ml hỗn hợp HNO3 1M đun nóng, sau khi xong xuôi các bội phản ứng thu được dung dịch Y cùng 0,186 mol một hóa học khí bay ra. Mang đến Y công dụng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu dược 11,184 gam kết tủa. Khía cạnh khác, dung dịch Y bội nghịch ứng tối đa cùng với m gam Fe, biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử độc nhất của NO3- là NO. Quý giá của m là


Cho 7,65 gam hỗn hợp Al với Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch bao gồm HCl 1,04M với H2SO4 0,28M, thu được hỗn hợp X cùng khí H2. Mang lại 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau bội phản ứng hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa bao gồm hai chất. Mặt khác, mang lại từ tự dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa lấy nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây


Cho một lượng hỗn hợp X gồm tía và mãng cầu vào 200 ml dung dịch Y tất cả HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Dứt các làm phản ứng, nhận được 0,448 lít khí (đktc) cùng m gam kết tủa. Giá trị của m là


Trong phòng thí nghiệm, bao gồm thể minh chứng khả năng hòa tan cực tốt trong nước của một trong những chất khí theo hình vẽ:

*

Thí nghiệm trên được thực hiện với các khí làm sao sau đây


Phương trình chất hóa học nào sau đây viết sai?


Dung dịch nào tiếp sau đây có pH
Cho 4 hỗn hợp được kí hiệu đột nhiên là X, Y, Z, T. Trộn lẫn một số trong những cặp dung dịch với nhau, công dụng thí nghiệm được lưu lại ở bảng sau: