Trung chổ chính giữa luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANDEHIT. Nhằm cung ứng cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học tập này.

Bạn đang xem: Ankanal có công thức tổng quát là


I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI

1. Định nghĩa

- Andehit là hợp chất hữu nhưng lại phân tử gồm nhóm -CHO liên kết trực tiếp với C hoặc H.

- Nhóm−CH=O" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−CH=Olà nhóm chức của anđehit, nó đựoc hotline là đội cacbanđehit.

- Công thức tổng quát của anđehit:

+ CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: thường được sử dụng khi viết phản bội ứng xảy ra ở nhóm CHO.

+ CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số link p + số vòng): thường được sử dụng khi viết phản nghịch ứng cộng H2, cộng Br2…

2. Phân loại

a. Nhờ vào gốc hidrocacbon

+ cội hidrocacbon no.

+ cội hidrocacbon ko no.

+ nơi bắt đầu hidrocacbon thơm.

b. Phụ thuộc nhóm chức -CH=O

+ Đơn chức

+ Đa chức

II. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANKANAL

1. Đồng đẳng

CH2O HCHO andehit fomic

C2H4O CH3-CHO andehit axetic

C3H6O... CnH2nO(n ≥1) hàng đồng đẳng của andehit fomic (ankanal).

- Khái niệm: Ankanal là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có một nhóm -CHO liên kết với cội hidrocacbon no.

- bí quyết tổng quát: CnH2n+1CHO (n ≥0).

2. Đồng phân

CnH2nO có 2 đồng phân cấu tạo:

- Andehit no, solo chức, mạch hở. Công thức tính đồng phân: 2n-3(1 mạch cacbon

- Xeton no, đối kháng chức.

3. Danh pháp

a. Tên thông thường

Tên thường xuyên = Anđehit + tên axit tương ứng

* giữ ý:Dung dịch HCHO 37% →40% call là: Fomalin tuyệt fomon.

b. Tên nắm thế

Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon khớp ứng + al.

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Chỉ gồm HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit còn sót lại đều là chất lỏng.

Xem thêm: Giải Vật Lý 10 Bài 2 Vật Lí 10: Chuyển Động Thẳng Đều, Vật Lý 10 Bài 2: Chuyển Động Thẳng Đều

*

* dìm xét:Anđehit có nhiệt độ sôi thấp rộng Ancol có trọng lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

Trung trọng tâm luyện thi, thầy giáo - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC