- Ancol hay còn gọi với mẫu tên không còn xa lạ là rượu. Chúng là một hợp chất hữu cơ có chứa nhóm –OH được gắn vào trong 1 nguyên tử cacbon nhưng cho lượt nó thì lại lắp với một nguyên tử hydro hay cacbon khác.

Bạn đang xem: Ancol là gì

- cấu tạo của ancol gồm đội chức hydroxyl -OH đính thêm với cacbon lai sp3. Còn được gọi là nhóm chức ancol.

Cùng đứng đầu lời giải bài viết liên quan về Ancol nhé

1. Phân các loại ancol

Chúng ta hoàn toàn có thể phân loại ancol như sau: 

- Phân các loại theo cấu tạo sẽ có ancol mạch thẳng với ancol mạch nhánh, vòng.

- Phân một số loại theo liên kết cacbon có ancol no cùng ancol ko no:

+ Ancol no đơn chức mạch hở: Phân tử có 1 nhóm -OH link với gốc Ankyl: CnH2n+1-OH

Ví dụ: CH3-OH, C3H7-OH,...

+ Ancol ko no, đơn chức, mạch hở: Phân tử có một nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no của cội hidrocacbon khôngno.

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH, ...

*
Ancol là gì?" width="622">

- Phân loại theo chức ancol bao gồm ancol 1-1 chức và ancol nhiều chức. Ví dụ: là ancol một đợt ancol còn là một ancol hai lần ancol.

+ Ancol thơm, solo chức: Phân tử có nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no trực thuộc mạch nhánh của vòng benzen

Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzyic), CH3-CH2-OH (etanol)

+ Ancol vòng no, đối chọi chức: Phân tử bao gồm nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no thuộc team hidrocacbon vòng no:

Ví dụ: C6H5OH (xiclohexanol)

+ Ancol nhiều chức: Phân tử có 2 hay nhiều nhóm -OH ancol

Ví dụ: HO-CH2-CH2-OH (etylen glicol); HO-CH2-CH2OH-OH (glixerol)

*
Ancol là gì? (Ảnh 2)" width="633">

2. Bí quyết của ancol


- Ancol công thức tổng quát là:

+ CxHyOz (Trong đó: x, y, z thuộc N*; y chẵn cùng 4 ≤ y ≤ 2x + 2, z ≤ x): Thường thực hiện khi viết phản bội ứng cháy.

+ CxHy(OH)z hoặc R(OH)z: thường dùng trong viết bội nghịch ứng xẩy ra ở team OH

+ CnH2n+2-2k-z(OH)z (trong đó k là số liên kết p + số vòng, còn n, z là các số tự nhiên với z ≤ n): thường thực hiện khi viết các phản ứng cộng H2, Br2, khi biết được số chức, no hay là không no,…

3. đặc điểm vật lý của ancol

- các ancol là hóa học lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường. Nhiệt độ sôi, cân nặng riêng của các ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối ; trái lại độ chảy trong nước của bọn chúng lại bớt khi phân tử khối tăng

- những ancol có ánh sáng sôi cao hơn những hiđrocacbon bao gồm cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do giữa những phân tử ancol có liên kết hiđro. 

- ánh sáng sôi: So với những chất gồm M tương tự thì nhiệt độ sôi của: muối bột > Axit > Ancol > Andehit > Hidrocacbon, ete cùng este… 

- Giải thích: ánh sáng sôi của một hóa học thường dựa vào vào các yếu tố:

+ M: M càng mập thì ánh sáng sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: link ion > links cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị ko cực.

+ Số link hiđro: càng nhiều link H thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ bền của links hiđro: liên kết H càng bền thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ tan: Ancol tất cả 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử chảy vô hạn trong nước.

4. đặc điểm hóa học tập của ancol

a. Ancol bội phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm (Ancol + Na)

R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2

Ancol hầu như sẽ không phản ứng được với NaOH tuy nhiên natri ancolat có khả năng sẽ bị phân hủy hoàn toàn. Núm thể:

R(ONа)z + zH20 → R(OH)z + zNaOH 

- Chú ý:

+ Trong làm phản ứng của ancol với mãng cầu thì: 

mbình na tăng = mAncol - mH2 = NAncol.(MR + 16z)

mbình Ancol tăng = mNa - mH2 = nAncol.22z

+ Nếu họ cho hỗn hợp ancol bội phản ứng với mãng cầu thì ở bên cạnh phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na.

+ Số team chức Ancol = 2.nH2/nAncol

b. Bội nghịch ứng cùng với axit

*Phản ứng cùng với axit vô cơ HX

CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX → CnH2n+2–z Xz+k

Trong đó, số nguyên tử X sẽ bởi tổng số đội H với số link pi

*Phản ứng cùng với axit hữu cơ

ROH + R’COOH ↔ R’COOH + H2O

yR(OH)x + xR’(COOH)y ↔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

Lưu ý:

+ làm phản ứng diễn ra trong điều kiện môi trường thiên nhiên axit và đun nóng

+ phản ứng có tính thuận nghịch bắt buộc cần để ý đến di chuyển cân bằng

c. Phản nghịch ứng tách bóc nước 

Tách nước từ 1 phân tử ancol tạo nên anken của ancol no, solo chức, mạch hở

CnH2n+1OH = CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, >170oC)

- Điều khiếu nại của ancol khi tham gia phản ứng này là phải có Hg.

- ví như ancol no, 1-1 chức mạch hở không bóc tách nước tạo nên anken thì Ancol đó không tồn tại Ha (là CH3OH hoặc ancol nhưng mà nguyên tử C links với OH chỉ link với C bậc 3 khác).

- nếu như một ancol tách bóc nước tạo nên hỗn hợp nhiều anken thì chính là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) và mạch C ko đối xứng qua c links với OH.

- những ancol tách nước tạo ra một anken thì xẩy ra các khả năng sau:

+ những phản ứng tách bóc nước quánh biệt:

CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OH → CH2=CH-CHO + 2H2O

+ bóc nước tự 2 phân tử ancol tạo thành ete

ROH + ROH → ROR + H2O (H2SO4 đặc, 140oC)

- Chú ý:

+ từ bỏ n ancol khác biệt khi bóc nước ta thu được n.(n + 1)/2 ete trong các số đó có n ete đối xứng. 

+ Nếu tách bóc nước thu được những ete gồm số mol bằng nhau thì các ancol tham gia phản ứng cũng đều có số mol đều nhau và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư

d. Bội nghịch ứng oxi hóa (Ancol + O2)

*Oxi hóa trả toàn

CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Chú ý:

- phản bội ứng đốt cháy của ancol sẽ có điểm lưu ý tương từ bỏ với làm phản ứng đốt cháy hidrocacbon tương ứng.

- Nếu chúng ta đốt cháy ancol và cho nH2O > nCO2 thì ancol mang đốt cháy là ancol no và nAncol = nH2O – nCO2.

- nếu khi đốt cháy ancol cho nH2O > 1,5.nCO2 thì ancol là CH3OH. Chỉ có CH4 và CH3OH có đặc điểm này (không nói amin).

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Logarit 12, Công Thức Logarit Đầy Đủ Nhất

- lúc đốt cháy 1 hợp hóa học hữu cơ X thấy nH2O > nCO2 = hóa học đó là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng gồm công thức CnH2n+2O4).