Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính chất của Amoniac (NH3), muối bột Amoni: tính chất hóa học, đồ dùng lí, Điều chế, Ứng dụng chi tiết nhất

Tính chất của Amoniac (NH3), muối Amoni: đặc thù hóa học, thiết bị lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất


Bài giảng: Bài 8 : Amoniac cùng muối amoni - Cô Nguyễn thanh nhàn (Giáo viên 91neg.com)

A. AMONIAC

I. Cấu trúc phân tử


trong phân tử NH3, N links với tía nguyên tử hidro bằng ba link cộng hóa trị tất cả cực. NH3 có cấu trúc hình chóp với nguyên tử Nitơ sinh sống đỉnh. Nitơ còn một cặp electron hóa trị là tại sao tính bazơ của NH3.

Bạn đang xem: Amoniac tác dụng với dung dịch muối

II. Tính chất vật lý

- Amoniac (NH3) là hóa học khí không màu, nặng mùi khai xốc, nhẹ nhàng hơn không khí, tan tương đối nhiều trong nước.

III. Tính chất hóa học

1. Tính bazơ yếu

- chức năng với nước:

NH3 + H2O ⇋ NH4+ + OH-

⇒ hỗn hợp NH3 là một dung dịch bazơ yếu.

- chức năng với dung dịch muối (muối của không ít kim loại bao gồm hidroxit ko tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

- công dụng với axit → muối bột amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Kỹ năng tạo phức

hỗn hợp amoniac có tác dụng hòa rã hiđroxit tuyệt muối không nhiều tan của một trong những kim loại, chế tạo ra thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* cùng với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

* cùng với AgCl:

AgCl + 2NH3 → Cl

Sự tạo thành những ion phức là vì sự kết hợp các phân tử NH3 bằng những electron chưa áp dụng của nguyên tử nitơ cùng với ion kim loại.


3. Tính khử

- Amoniac tất cả tính khử: làm phản ứng được với oxi, clo với khử một số oxit sắt kẽm kim loại (Nitơ bao gồm số lão hóa từ -3 mang đến 0, +2).

- chức năng với oxi:

*

- tính năng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 kết hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo “khói trắng” NH4Cl

- tính năng với CuO:

*

IV. Ứng dụng

- phân phối axit nitric, các loại phân đạm như ure (NH2)2CO; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

- Điều chế hidrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.

- Amoni lỏng dùng làm hóa học gây rét mướt trong thiết bị lạnh.

V. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

Đun nóng muối hạt amoni với Ca(OH)2

*

2. Trong công nghiệp

Tổng vừa lòng từ nitơ với hiđro

*

- sức nóng độ: 450 – 500oC.

- Áp suất cao từ bỏ 200 – 300 atm.

- chất xúc tác: sắt kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O, ...

làm cho lạnh hỗn hợp khí cất cánh ra, NH3 hóa lỏng được tách riêng.


B. MUỐI AMONI

Là tinh thể ion có cation NH4+ và anion gốc axit.

I. Tính chất vật lý

- Là đa số hợp hóa học tinh thể ion, phân tử có cation NH4+ cùng anion gốc axit.

- Tan các trong nước năng lượng điện ly hoàn toàn thành những ion.

NH4Cl → NH4+ + Cl-; Ion NH4+ không tồn tại màu.

II. đặc thù hóa học

1.Phản ứng thuỷ phân: Tạo môi trường xung quanh có tính axit làm quỳ tím hoá đỏ.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

2. Chức năng với dung dịch kiềm: (nhận biết ion amoni, pha trộn amoniac trong chống thí nghiệm)

*

3. Làm phản ứng nhiệt độ phân

- muối amoni cất gốc của axit không tồn tại tính oxi hóa khi nung rét bị phân hủy thành NH3.

*

NH4HCO3 (bột nở) được dùng làm xốp bánh.

Xem thêm: Celebrity Endorsement Là Gì, Chiến Lược Quảng Cáo Hữu Ích Cho Doanh Nghiệp

- muối amoni đựng gốc của axit gồm tính oxi hóa lúc bị sức nóng phân tạo ra N2, N2O.

*

- nhiệt độ độ lên tới mức 500oC, ta có phản ứng:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O


Giới thiệu kênh Youtube 91neg.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, 91neg.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.91neg.com