(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, nhận được natri axetat cùng fomanđehit.

Bạn đang xem: Amino axit nào sau đây có hai nhóm amino

(b) Anilin là một trong những bazơ, dung dịch của nó rất có thể làm quỳ tím chuyển xanh.

(c) Glu–Ala tính năng với hỗn hợp HCl theo tỉ trọng mol 1: 2.

(d) vào một phân tử triolein bao gồm 3 liên kết p.

(e) Tinh bột cùng xenlulozơ là đồng phân của nhau.

Số tuyên bố đúng là


Cho các chất: Fe2O3, FeO, Fe(OH)3, Fe2(SO4)3. Số chất công dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO là


Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Bao gồm bao nhiêu este không no?


Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,25M cùng K2CO3 0,4M thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp X nhận được kết tủa, lọc đem kết tủa lấy nung đến cân nặng không đổi thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là:


Biết m gam amin X (no, solo chức, mạch hở) tác dụng vừa đầy đủ với 0,2 mol HCl. Đốt cháy m gam X nhận được CO2, H2O và V lít khí N2. Cực hiếm của V là


Thủy phân 10,8 gam xenlulozơ trong môi trường axit. đến sản phẩm công dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được 11,88 gam Ag. Hiệu suất của phản bội ứng thủy phân là


Thực hiện nay phản ứng làm phản ứng pha chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình trường đoản cú sau:

Bước 1: mang lại 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic kết tinh cùng 2 giọt axit sunfuric sệt vào ống nghiệm.

Bước 2: rung lắc đều, đun nóng tất cả hổn hợp 8-10 phút vào nồi nước sôi.

Xem thêm: ️ Tuyển Tập 63 Đề Cương Ôn Tập Toán 6 Học Kì 1 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Toán 6 Học Kì 1 Năm Học 2021

Bước 3: có tác dụng lạnh, rót lếu hợp sản phẩm vào ống nghiệm cất 3-4 ml nước lạnh.

Phát biểu nào dưới đây đúng?


Hỗn hòa hợp X gồm axit axetic, etyl axetat cùng metyl axetat. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X công dụng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bắt buộc V lít O2(đktc) tiếp nối cho toàn thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Quý hiếm của V là


Thủy phân hoàn toàn cacbohiđrat A thu được nhì mosaccarit X cùng Y. Hiđro hóa X hoặc Y mọi thu được chất hữu cơ Z. Hai chất A với Z theo thứ tự là


Cho 158,4 gam tất cả hổn hợp X gồm cha chất béo tính năng với dung dịch NaOH dư, nhận được 163,44 gam muối. Ngoài ra lấy 158,4 gam X chức năng với a mol H2 (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp Y gồm các chất mập no cùng không no. Đốt cháy toàn cục Y cần dùng 14,41 mol O2, thu được CO2 với 171 gam H2O. Quý hiếm của a là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam